Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 3887 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
19730 3484 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11759 3335 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
11514 3096 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
16667 2658 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
14398 2651 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
17871 2607 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
15116 2538 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
14716 2345 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
11567 2309 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
13331 2301 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
14214 2236 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
5514 2226 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2190 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13146 2110 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
17257 2040 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
18016 2034 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
6392 1920 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
5586 1919 Divatélmény Miskolci Egyetem
6388 1908 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
19010 1891 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
6382 1874 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
11346 1868 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
12777 1845 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
19027 1834 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
12219 1776 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
21499 1758 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
20899 1729 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
15617 1725 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
13975 1700 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
20162 1659 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
13859 1633 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
14065 1619 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
13883 1600 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
20898 1598 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
13876 1598 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
18331 1595 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
18840 1593 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
6176 1589 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
12218 1589 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
22696 1571 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
18844 1544 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
11185 1543 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
11064 1532 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
11757 1527 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
12225 1521 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
13675 1519 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
14536 1513 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
17998 1513 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
18338 1509 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
15977 1497 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
20897 1485 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
17781 1453 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
14489 1444 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
15787 1442 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
12228 1436 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
17996 1399 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
18172 1394 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
15209 1389 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
12316 1384 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
15976 1378 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
17202 1356 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
18501 1329 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
16207 1322 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1322 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
12286 1296 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
12275 1265 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
16711 1259 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
12204 1253 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
17771 1250 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12284 1237 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
12688 1235 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
12427 1229 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
12232 1223 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
14761 1222 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
12814 1220 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
19810 1218 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
5649 1209 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
12247 1205 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
12285 1201 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
19069 1201 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
12574 1184 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
12245 1181 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
12283 1169 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
17894 1154 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1154 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
13375 1133 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
12561 1125 Agrárjogi gyakorlat Miskolci Egyetem
16700 1119 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
12315 1118 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12058 1118 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
12280 1116 Érthető, amit mondok? Miskolci Egyetem
15257 1115 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
23232 1114 Tüskehúzó 2014 Miskolci Egyetem
13717 1107 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
12470 1101 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
13061 1098 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
12912 1090 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán Miskolci Egyetem
12559 1084 Fejezetek a "Százéves" háborúból Miskolci Egyetem
18294 1077 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.