Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Sorszám Id Dokumentum címe Megtekintések száma
1. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 4255
2. 11759 Az anyagtudomány alapjai 3985
3. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3508
4. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 3225
5. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 2967
6. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 2750
7. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2715
8. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2654
9. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2391
10. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2385
11. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2365
12. 19010 Ábrázoló geometria 2323
13. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2290
14. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2269
15. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2257
16. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 2218
17. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2176
18. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 2154
19. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 2127
20. 5586 Divatélmény 2035
21. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 2004
22. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 1962
23. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 1961
24. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 1959
25. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 1948
26. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 1936
27. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 1928
28. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 1915
29. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 1892
30. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 1857
31. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 1847
32. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 1836
33. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 1824
34. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 1783
35. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1770
36. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 1769
37. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 1743
38. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 1700
39. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 1696
40. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 1692
41. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1675
42. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1660
43. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1645
44. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1642
45. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 1624
46. 11757 Bankok, bankügyletek 1601
47. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 1596
48. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1590
49. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 1589
50. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1579
51. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1573
52. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1554
53. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1545
54. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1545
55. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1529
56. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1519
57. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 1501
58. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1492
59. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1484
60. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1471
61. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1467
62. 19069 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén 1457
63. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1449
64. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1449
65. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1432
66. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1416
67. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1402
68. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1353
69. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1326
70. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1323
71. 18013 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai 1318
72. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1306
73. 5628 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban 1305
74. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1300
75. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1293
76. 12204 A szlovák nyelvújítás 1291
77. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1276
78. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1268
79. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1261
80. 24084 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése 1257
81. 14761 Vízsugárhajtómű tervezése 1253
82. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1250
83. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1248
84. 12814 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál 1244
85. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1236
86. 12283 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai 1231
87. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1227
88. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1227
89. 12245 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata 1211
90. 15257 Egységtől egységig 1206
91. 13375 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream 1193
92. 13717 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei 1188
93. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1182
94. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1174
95. 13061 A házassági jog kodifikációi 1168
96. 12561 Agrárjogi gyakorlat 1161
97. 12315 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban 1157
98. 12058 Az Okoskodások 1156
99. 23232 Tüskehúzó 2014 1155
100. 5774 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata 1153

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.