Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 3800 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
19730 3465 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 2891 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
11759 2833 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
14398 2613 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
17871 2570 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
16667 2524 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
15116 2423 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
14716 2314 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
11567 2277 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
13331 2258 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
14214 2206 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
5514 2187 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2142 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13146 2079 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
17257 1970 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
18016 1967 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
6392 1883 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
6388 1871 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
11346 1837 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
6382 1832 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
12777 1783 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
19027 1776 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
5586 1744 Divatélmény Miskolci Egyetem
12219 1718 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
21499 1706 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
20899 1663 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
14065 1582 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
13975 1577 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
13859 1570 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
20162 1565 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
18840 1544 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
6176 1542 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
12218 1541 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
18331 1526 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
20898 1519 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
19010 1519 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
13883 1519 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
11185 1518 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
15617 1508 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
12225 1490 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
11757 1481 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
15977 1476 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
17998 1475 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
18844 1449 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
14536 1449 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
18338 1439 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
20897 1414 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
12228 1409 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
14489 1407 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
17781 1380 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
11064 1372 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
18172 1355 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
15976 1350 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
13675 1344 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
15209 1342 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
17996 1342 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
12316 1310 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
17202 1310 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
18501 1288 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
12286 1266 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
16207 1242 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1242 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
12204 1220 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
16711 1217 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
22696 1216 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
12275 1212 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
13876 1208 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
14761 1207 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
12688 1204 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
12427 1201 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
12814 1199 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
12284 1191 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
17771 1188 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12232 1188 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
15787 1180 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
5649 1177 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
12247 1174 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
12285 1163 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
12574 1152 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
19810 1147 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
12283 1139 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
12245 1130 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
13375 1109 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
12561 1106 Agrárjogi gyakorlat Miskolci Egyetem
17894 1103 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1103 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
12280 1093 Érthető, amit mondok? Miskolci Egyetem
12058 1091 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
23232 1088 Tüskehúzó 2014 Miskolci Egyetem
12315 1083 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
16700 1083 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
13717 1073 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
12912 1072 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán Miskolci Egyetem
13061 1068 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
12559 1063 Fejezetek a "Százéves" háborúból Miskolci Egyetem
12470 1059 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
15238 1055 PIIGS országok helyzete az eurózónában Miskolci Egyetem
15257 1055 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
18294 1043 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.