Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 4132 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
11759 3828 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
19730 3498 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 3169 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
16667 2823 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
14398 2687 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
17871 2634 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
15116 2597 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
14716 2367 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
11567 2336 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
13331 2328 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
5514 2265 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
14214 2259 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
19010 2241 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
13467 2237 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13146 2158 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
17257 2105 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
18016 2088 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
13876 2041 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
5586 1995 Divatélmény Miskolci Egyetem
15617 1948 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
6392 1938 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
6388 1932 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
6382 1916 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
11346 1901 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
19027 1901 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
12777 1889 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
12219 1822 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
21499 1812 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
22696 1803 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
20899 1783 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
18331 1773 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
13975 1737 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
20162 1725 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
13675 1711 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
11064 1706 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
13859 1687 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
13883 1656 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
20898 1646 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
14065 1644 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
6176 1644 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
18840 1626 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
18844 1619 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
12218 1615 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
11757 1567 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
18338 1562 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
12225 1561 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
11185 1558 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
14536 1555 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
20897 1551 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
17998 1539 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
15977 1513 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
15787 1501 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
17781 1494 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
14489 1487 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
12228 1467 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
17996 1454 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
15209 1436 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
12316 1433 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
18172 1430 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
18501 1426 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
16207 1401 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1401 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
15976 1394 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
19069 1389 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
17202 1389 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
17771 1370 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12286 1310 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
12275 1303 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
16711 1302 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
12284 1280 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
12204 1277 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
5628 1262 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban Miskolci Egyetem
5649 1259 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
12427 1258 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
19810 1257 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
12688 1249 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
18013 1244 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai Miskolci Egyetem
12232 1240 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
14761 1238 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
12814 1235 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
12247 1232 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
12285 1227 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
12574 1219 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
24084 1212 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése Miskolci Egyetem
12283 1205 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
12245 1198 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1195 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1195 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
13375 1172 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
15257 1169 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
16700 1155 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
12470 1151 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
13717 1149 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
13061 1147 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
12561 1140 Agrárjogi gyakorlat Miskolci Egyetem
12315 1138 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
23232 1136 Tüskehúzó 2014 Miskolci Egyetem
12058 1132 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
12280 1129 Érthető, amit mondok? Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.