Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Sorszám Id Dokumentum címe Megtekintések száma
1. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 3930
2. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3486
3. 11759 Az anyagtudomány alapjai 3443
4. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 3114
5. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 2683
6. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2666
7. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2611
8. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 2547
9. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2351
10. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2319
11. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2306
12. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2243
13. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2233
14. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2198
15. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2117
16. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 2054
17. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 2042
18. 5586 Divatélmény 1954
19. 19010 Ábrázoló geometria 1950
20. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 1925
21. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 1914
22. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 1884
23. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 1873
24. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 1858
25. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 1849
26. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 1782
27. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 1777
28. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 1767
29. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 1740
30. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1707
31. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 1683
32. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 1682
33. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 1641
34. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 1634
35. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1625
36. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 1604
37. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 1601
38. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 1601
39. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 1594
40. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1594
41. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1593
42. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 1566
43. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1562
44. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 1562
45. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1549
46. 11757 Bankok, bankügyletek 1539
47. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1523
48. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1521
49. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1516
50. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 1516
51. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1501
52. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 1493
53. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1458
54. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1451
55. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1451
56. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1444
57. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 1407
58. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1401
59. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1398
60. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1392
61. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1383
62. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1366
63. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1333
64. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1333
65. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 1332
66. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1297
67. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1270
68. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1268
69. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1262
70. 12204 A szlovák nyelvújítás 1257
71. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1247
72. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1240
73. 19069 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén 1239
74. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1236
75. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1227
76. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1226
77. 12814 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál 1225
78. 14761 Vízsugárhajtómű tervezése 1222
79. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1217
80. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1214
81. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1212
82. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1194
83. 12245 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata 1185
84. 12283 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai 1174
85. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1161
86. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1161
87. 5628 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban 1152
88. 13375 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream 1136
89. 12561 Agrárjogi gyakorlat 1129
90. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1127
91. 23232 Tüskehúzó 2014 1122
92. 12280 Érthető, amit mondok? 1121
93. 12315 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban 1121
94. 12058 Az Okoskodások 1120
95. 15257 Egységtől egységig 1120
96. 13717 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei 1114
97. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1108
98. 13061 A házassági jog kodifikációi 1104
99. 24084 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése 1103
100. 12912 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán 1093

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.