Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Sorszám Id Dokumentum címe Megtekintések száma
1. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 3720
2. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3444
3. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 2785
4. 11759 Az anyagtudomány alapjai 2646
5. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2543
6. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2540
7. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 2490
8. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 2349
9. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2282
10. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2248
11. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2207
12. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2179
13. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2160
14. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2089
15. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2032
16. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 1915
17. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 1900
18. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 1864
19. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 1852
20. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 1813
21. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 1803
22. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 1745
23. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 1701
24. 5586 Divatélmény 1701
25. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 1680
26. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 1644
27. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 1615
28. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1544
29. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 1534
30. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1514
31. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 1514
32. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1511
33. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 1509
34. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1495
35. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1489
36. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 1483
37. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 1478
38. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1460
39. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1455
40. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 1452
41. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 1449
42. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1439
43. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1416
44. 11757 Bankok, bankügyletek 1410
45. 19010 Ábrázoló geometria 1404
46. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1403
47. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 1394
48. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1391
49. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1374
50. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 1356
51. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1329
52. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1327
53. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1327
54. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1315
55. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 1314
56. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 1310
57. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 1283
58. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1277
59. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1266
60. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 1244
61. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1243
62. 12204 A szlovák nyelvújítás 1200
63. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1188
64. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1185
65. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1185
66. 14761 Vízsugárhajtómű tervezése 1185
67. 12814 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál 1183
68. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1182
69. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1179
70. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1177
71. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1169
72. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1166
73. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1147
74. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1143
75. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1141
76. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1119
77. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1115
78. 12283 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai 1109
79. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1099
80. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 1094
81. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1094
82. 13375 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream 1093
83. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 1091
84. 12245 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata 1090
85. 12561 Agrárjogi gyakorlat 1082
86. 12058 Az Okoskodások 1068
87. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1067
88. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1067
89. 12280 Érthető, amit mondok? 1065
90. 23232 Tüskehúzó 2014 1063
91. 12315 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban 1062
92. 12912 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán 1061
93. 13061 A házassági jog kodifikációi 1051
94. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1048
95. 13717 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei 1044
96. 15238 PIIGS országok helyzete az eurózónában 1040
97. 12559 Fejezetek a "Százéves" háborúból 1039
98. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1038
99. 18294 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok 1023
100. 15257 Egységtől egységig 1018

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.