Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 3815 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
19730 3467 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 2969 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
11759 2881 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
14398 2622 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
17871 2579 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
16667 2558 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
15116 2463 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
14716 2324 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
11567 2283 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
13331 2268 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
14214 2214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
5514 2198 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2151 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13146 2084 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
17257 1987 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
18016 1986 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
6392 1897 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
6388 1882 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
11346 1848 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
6382 1843 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
12777 1798 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
19027 1785 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
5586 1760 Divatélmény Miskolci Egyetem
12219 1740 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
21499 1719 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
20899 1682 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
13975 1633 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
14065 1595 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
19010 1591 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
13859 1586 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
20162 1579 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
18840 1555 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
12218 1552 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
6176 1552 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
15617 1552 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
20898 1544 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
18331 1539 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
13883 1533 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
11185 1526 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
12225 1502 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
11757 1489 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
17998 1488 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
15977 1481 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
18844 1468 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
14536 1466 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
18338 1463 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
20897 1433 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
12228 1419 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
11064 1414 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
14489 1413 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
17781 1400 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
13675 1386 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
18172 1366 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
15976 1358 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
17996 1356 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
15209 1350 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
12316 1327 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
17202 1318 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
22696 1301 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
18501 1300 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
13876 1290 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
12286 1276 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
16207 1262 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1262 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
12275 1237 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
15787 1236 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
12204 1234 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
16711 1225 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
12688 1217 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
14761 1212 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
12427 1211 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
12284 1205 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
12814 1205 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
12232 1199 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
17771 1197 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
5649 1188 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
12247 1182 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
19810 1179 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
12285 1175 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
12245 1163 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
12574 1163 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
12283 1150 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
17894 1114 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1114 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
13375 1114 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
12561 1111 Agrárjogi gyakorlat Miskolci Egyetem
12280 1102 Érthető, amit mondok? Miskolci Egyetem
12058 1096 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
12315 1094 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
23232 1093 Tüskehúzó 2014 Miskolci Egyetem
16700 1093 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
13717 1081 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
12912 1077 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán Miskolci Egyetem
13061 1074 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
12470 1072 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
15257 1071 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
12559 1068 Fejezetek a "Százéves" háborúból Miskolci Egyetem
15238 1061 PIIGS országok helyzete az eurózónában Miskolci Egyetem
18294 1053 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.