Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 3754 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
19730 3452 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 2815 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
11759 2714 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
14398 2571 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
17871 2558 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
16667 2501 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
15116 2374 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
14716 2298 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
11567 2262 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
13331 2225 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
14214 2190 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
5514 2172 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2109 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13146 2058 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
17257 1927 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
18016 1922 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
6392 1874 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
6388 1865 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
11346 1826 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
6382 1820 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
12777 1759 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
19027 1739 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
5586 1719 Divatélmény Miskolci Egyetem
12219 1696 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
21499 1670 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
20899 1632 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
14065 1561 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
13859 1550 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
13975 1539 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
20162 1531 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
6176 1526 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
12218 1525 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
18840 1516 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
11185 1506 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
13883 1500 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
18331 1500 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
20898 1480 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
15617 1476 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
12225 1474 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
15977 1469 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
17998 1458 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
19010 1437 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
14536 1433 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
11757 1429 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
18844 1422 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
18338 1415 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
12228 1399 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
14489 1390 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
20897 1381 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
17781 1352 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
18172 1344 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
15976 1341 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
11064 1330 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
15209 1326 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
17996 1324 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
13675 1302 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
17202 1291 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
12316 1291 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
18501 1257 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
12286 1257 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
12204 1211 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
16207 1202 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1202 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
12688 1197 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
12275 1196 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
14761 1195 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
16711 1194 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
12814 1192 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
12427 1188 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
12284 1184 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
12232 1175 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12247 1163 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
5649 1161 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
12285 1155 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
17771 1149 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12574 1128 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
22696 1125 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
12283 1121 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
13876 1117 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
15787 1115 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
19810 1110 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
12245 1106 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
13375 1105 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
12561 1089 Agrárjogi gyakorlat Miskolci Egyetem
17894 1087 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1087 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
12058 1084 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
12280 1079 Érthető, amit mondok? Miskolci Egyetem
23232 1078 Tüskehúzó 2014 Miskolci Egyetem
12315 1073 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12912 1065 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán Miskolci Egyetem
16700 1061 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
13061 1057 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
13717 1056 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
12559 1052 Fejezetek a "Százéves" háborúból Miskolci Egyetem
15238 1049 PIIGS országok helyzete az eurózónában Miskolci Egyetem
12470 1049 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
18294 1033 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok Miskolci Egyetem
15257 1033 Egységtől egységig Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.