Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 4094 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
11759 3665 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
19730 3492 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 3154 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
16667 2786 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
14398 2680 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
17871 2626 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
15116 2572 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
14716 2362 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
11567 2331 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
13331 2320 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
5514 2255 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
14214 2252 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
13467 2219 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13146 2148 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
19010 2142 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
17257 2087 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
18016 2069 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
5586 1976 Divatélmény Miskolci Egyetem
6392 1934 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
6388 1929 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
15617 1924 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
13876 1920 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
6382 1895 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
11346 1893 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
12777 1878 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
19027 1878 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
12219 1805 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
21499 1791 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
22696 1775 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
20899 1761 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
13975 1730 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
20162 1708 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
13859 1675 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
11064 1665 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
13675 1647 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
18331 1637 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
14065 1636 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
13883 1636 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
20898 1627 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
6176 1619 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
18840 1613 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
12218 1605 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
18844 1596 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
11757 1563 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
11185 1556 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
12225 1545 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
14536 1540 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
18338 1540 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
17998 1533 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
20897 1529 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
15977 1508 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
17781 1477 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
15787 1477 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
14489 1467 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
12228 1455 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
17996 1437 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
18172 1424 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
15209 1422 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
12316 1407 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
15976 1390 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
17202 1383 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
16207 1370 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1370 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
19069 1369 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
18501 1353 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
17771 1338 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12286 1305 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
16711 1290 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
12275 1290 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
12284 1267 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
12204 1265 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
12427 1249 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
12688 1244 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
19810 1243 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
5628 1243 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban Miskolci Egyetem
5649 1243 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
14761 1232 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
12232 1231 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12814 1231 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
12247 1227 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
12285 1222 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
12574 1207 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
18013 1197 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai Miskolci Egyetem
24084 1194 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése Miskolci Egyetem
12245 1192 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
12283 1187 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
17894 1184 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1184 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
13375 1156 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
15257 1146 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
16700 1143 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
12561 1137 Agrárjogi gyakorlat Miskolci Egyetem
23232 1132 Tüskehúzó 2014 Miskolci Egyetem
13717 1132 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
12315 1131 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12470 1131 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
12058 1126 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
13061 1125 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
12280 1124 Érthető, amit mondok? Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.