Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 3687 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
19730 3437 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 2760 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
11759 2547 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
17871 2523 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
14398 2503 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
16667 2465 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
15116 2320 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
14716 2257 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
11567 2235 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
13331 2196 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
14214 2170 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
5514 2142 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2071 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13146 2026 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
17257 1888 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
18016 1884 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
6392 1856 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
6388 1844 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
11346 1804 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
6382 1796 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
12777 1725 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
5586 1683 Divatélmény Miskolci Egyetem
19027 1682 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
12219 1660 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
21499 1615 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
20899 1589 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
14065 1527 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
13859 1520 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
6176 1493 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
12218 1491 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
13975 1487 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
11185 1486 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
20162 1481 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
13883 1464 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
18840 1458 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
15977 1451 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
18331 1449 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
12225 1445 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
15617 1433 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
20898 1431 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
17998 1428 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
14536 1396 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
11757 1392 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
12228 1377 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
18844 1371 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
18338 1370 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
19010 1363 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
14489 1357 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
20897 1333 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
15976 1323 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
18172 1322 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
17996 1299 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
17781 1297 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
11064 1295 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
15209 1290 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
17202 1264 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
13675 1244 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
12316 1241 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
18501 1230 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
12286 1223 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
12204 1182 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
12688 1180 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
12814 1174 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
16711 1169 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
12275 1167 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
16207 1166 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1166 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
14761 1158 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
12284 1157 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
12232 1152 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12427 1147 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
5649 1134 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
12247 1130 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
12285 1125 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
12574 1101 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
17771 1097 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12283 1094 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
15787 1087 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
13375 1083 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
19810 1082 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
13876 1070 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
12245 1070 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
12561 1064 Agrárjogi gyakorlat Miskolci Egyetem
23232 1052 Tüskehúzó 2014 Miskolci Egyetem
22696 1049 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
12912 1049 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán Miskolci Egyetem
12315 1049 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
17894 1046 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1046 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
12280 1046 Érthető, amit mondok? Miskolci Egyetem
13061 1041 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
12058 1041 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
16700 1035 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
15238 1033 PIIGS országok helyzete az eurózónában Miskolci Egyetem
12559 1028 Fejezetek a "Százéves" háborúból Miskolci Egyetem
13717 1024 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
12470 1024 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
18294 1018 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok Miskolci Egyetem
12917 1010 A környezeti, társadalmi - és gazdasági életciklus-elemzés alkalmazhatóságának vizsgálata - avagy mekkora ökológiai lábnyomot ró a környezetre egy csésze kávé elfogyasztása? Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.