Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Sorszám Id Dokumentum címe Megtekintések száma
1. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 3815
2. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3467
3. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 2969
4. 11759 Az anyagtudomány alapjai 2881
5. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2622
6. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2579
7. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 2558
8. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 2463
9. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2324
10. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2283
11. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2268
12. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2214
13. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2198
14. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2151
15. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2084
16. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 1987
17. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 1986
18. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 1897
19. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 1882
20. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 1848
21. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 1843
22. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 1798
23. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 1785
24. 5586 Divatélmény 1760
25. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 1740
26. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 1719
27. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 1682
28. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1633
29. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1595
30. 19010 Ábrázoló geometria 1591
31. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 1586
32. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 1579
33. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1555
34. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 1552
35. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 1552
36. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1552
37. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 1544
38. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 1539
39. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 1533
40. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1526
41. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1502
42. 11757 Bankok, bankügyletek 1489
43. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1488
44. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1481
45. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1468
46. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1466
47. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 1463
48. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 1433
49. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1419
50. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 1414
51. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1413
52. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1400
53. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 1386
54. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1366
55. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1358
56. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 1356
57. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1350
58. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1327
59. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1318
60. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 1301
61. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 1300
62. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 1290
63. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1276
64. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1262
65. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1262
66. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1237
67. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1236
68. 12204 A szlovák nyelvújítás 1234
69. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1225
70. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1217
71. 14761 Vízsugárhajtómű tervezése 1212
72. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1211
73. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1205
74. 12814 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál 1205
75. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1199
76. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1197
77. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1188
78. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1182
79. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1179
80. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1175
81. 12245 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata 1163
82. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1163
83. 12283 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai 1150
84. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1114
85. 13375 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream 1114
86. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1114
87. 12561 Agrárjogi gyakorlat 1111
88. 12280 Érthető, amit mondok? 1102
89. 12058 Az Okoskodások 1096
90. 12315 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban 1094
91. 23232 Tüskehúzó 2014 1093
92. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1093
93. 13717 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei 1081
94. 12912 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán 1077
95. 13061 A házassági jog kodifikációi 1074
96. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1072
97. 15257 Egységtől egységig 1071
98. 12559 Fejezetek a "Százéves" háborúból 1068
99. 15238 PIIGS országok helyzete az eurózónában 1061
100. 18294 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok 1053

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.