Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Sorszám Id Dokumentum címe Megtekintések száma
1. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 3687
2. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3437
3. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 2760
4. 11759 Az anyagtudomány alapjai 2547
5. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2523
6. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2503
7. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 2465
8. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 2320
9. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2257
10. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2235
11. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2196
12. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2170
13. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2142
14. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2071
15. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2026
16. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 1888
17. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 1884
18. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 1856
19. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 1844
20. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 1804
21. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 1796
22. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 1725
23. 5586 Divatélmény 1683
24. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 1682
25. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 1660
26. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 1615
27. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 1589
28. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1527
29. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 1520
30. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 1493
31. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1491
32. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1487
33. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1486
34. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 1481
35. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 1464
36. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1458
37. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1451
38. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 1449
39. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1445
40. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 1433
41. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 1431
42. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1428
43. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1396
44. 11757 Bankok, bankügyletek 1392
45. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1377
46. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1371
47. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 1370
48. 19010 Ábrázoló geometria 1363
49. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1357
50. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 1333
51. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1323
52. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1322
53. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 1299
54. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1297
55. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 1295
56. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1290
57. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1264
58. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 1244
59. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1241
60. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 1230
61. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1223
62. 12204 A szlovák nyelvújítás 1182
63. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1180
64. 12814 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál 1174
65. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1169
66. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1167
67. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1166
68. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1166
69. 14761 Vízsugárhajtómű tervezése 1158
70. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1157
71. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1152
72. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1147
73. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1134
74. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1130
75. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1125
76. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1101
77. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1097
78. 12283 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai 1094
79. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1087
80. 13375 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream 1083
81. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1082
82. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 1070
83. 12245 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata 1070
84. 12561 Agrárjogi gyakorlat 1064
85. 23232 Tüskehúzó 2014 1052
86. 12315 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban 1049
87. 12912 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán 1049
88. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 1049
89. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1046
90. 12280 Érthető, amit mondok? 1046
91. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1046
92. 12058 Az Okoskodások 1041
93. 13061 A házassági jog kodifikációi 1041
94. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1035
95. 15238 PIIGS országok helyzete az eurózónában 1033
96. 12559 Fejezetek a "Százéves" háborúból 1028
97. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1024
98. 13717 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei 1024
99. 18294 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok 1018
100. 12917 A környezeti, társadalmi - és gazdasági életciklus-elemzés alkalmazhatóságának vizsgálata - avagy mekkora ökológiai lábnyomot ró a környezetre egy csésze kávé elfogyasztása? 1010

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.