Statistics
帮助 最小化 最大化
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Sorszám Id Dokumentum címe Megtekintések száma
1. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 3754
2. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3452
3. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 2815
4. 11759 Az anyagtudomány alapjai 2714
5. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2571
6. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2558
7. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 2501
8. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 2374
9. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2298
10. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2262
11. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2225
12. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2190
13. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2172
14. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2109
15. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2058
16. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 1927
17. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 1922
18. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 1874
19. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 1865
20. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 1826
21. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 1820
22. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 1759
23. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 1739
24. 5586 Divatélmény 1719
25. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 1696
26. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 1670
27. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 1632
28. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1561
29. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 1550
30. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1539
31. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 1531
32. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 1526
33. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1525
34. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1516
35. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1506
36. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 1500
37. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 1500
38. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 1480
39. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 1476
40. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1474
41. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1469
42. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1458
43. 19010 Ábrázoló geometria 1437
44. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1433
45. 11757 Bankok, bankügyletek 1429
46. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1422
47. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 1415
48. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1399
49. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1390
50. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 1381
51. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1352
52. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1344
53. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1341
54. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 1330
55. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1326
56. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 1324
57. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 1302
58. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1291
59. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1291
60. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 1257
61. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1257
62. 12204 A szlovák nyelvújítás 1211
63. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1202
64. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1202
65. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1197
66. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1196
67. 14761 Vízsugárhajtómű tervezése 1195
68. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1194
69. 12814 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál 1192
70. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1188
71. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1184
72. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1175
73. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1163
74. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1161
75. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1155
76. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1149
77. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1128
78. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 1125
79. 12283 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai 1121
80. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 1117
81. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1115
82. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1110
83. 12245 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata 1106
84. 13375 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream 1105
85. 12561 Agrárjogi gyakorlat 1089
86. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1087
87. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1087
88. 12058 Az Okoskodások 1084
89. 12280 Érthető, amit mondok? 1079
90. 23232 Tüskehúzó 2014 1078
91. 12315 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban 1073
92. 12912 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán 1065
93. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1061
94. 13061 A házassági jog kodifikációi 1057
95. 13717 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei 1056
96. 12559 Fejezetek a "Százéves" háborúból 1052
97. 15238 PIIGS országok helyzete az eurózónában 1049
98. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1049
99. 15257 Egységtől egységig 1033
100. 18294 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok 1033

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.