Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legkevesebbszer megtekintett dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
31374 1 The Social Dimension of the Entrepreneurial Motivation in the Central and Eastern European Countries Miskolci Egyetem
31403 1 Influence of ethnic minorities on the formation of regional traditions of the state, taking into account the historical, political and cultural aspects Miskolci Egyetem
31225 2 Efficiency of use of resource potential Miskolci Egyetem
31384 2 Elektronikai hulladékok kritikus elemeinek primer fellelhetősége Miskolci Egyetem
31367 2 Machining of different materials with abrasive waterjet cutting Miskolci Egyetem
31227 3 Development of balance method of planning in industrial enterprises Miskolci Egyetem
31380 3 Parti szűrésű rendszerek hidrodinamikai modellezése az MNV2-modul segítségével Miskolci Egyetem
31382 3 Az egységes európai gázminőségi előírások hatása a hazai földgázellátó rendszerbe betáplált gázminőségekre Miskolci Egyetem
31381 3 A szénhez kötött metán környezeti hatásai Miskolci Egyetem
31383 3 Talajvíz uránmentesítésére használt reaktív gát hosszútávú működésének vizsgálata Miskolci Egyetem
31232 4 Kik látják el a létesítménygazdálkodással kapcsolatos feladatokat a hazai feldolgozóipari vállalatoknál? Miskolci Egyetem
31398 4 A magyarországi egyszerűsített foglalkoztatás helyzete Miskolci Egyetem
31293 4 Ökoturisztikai termékfejlesztés látogatóközpontok kialakításával a Zempléni Tájvédelmi Körzetben Miskolci Egyetem
31356 4 Állatvédelem az állatkísérletek területén? Miskolci Egyetem
31194 4 A vállalatok modellszerű megközelítése, leírása Miskolci Egyetem
31394 4 Optimizing Heuristic Graph Formation with Application in Kinematic Synthesis of a Robot Arm with Revolute Joints Miskolci Egyetem
31229 4 A marketing-logisztika stratégiai dimenziói Miskolci Egyetem
31370 4 A munka- és társadalombiztosítás jogtörténeti aspektusai Magyarországon a dualizmustól 1945-ig Miskolci Egyetem
31359 4 Represszív és preventív jellegű eszközök a pénzmosás elleni küzdelemben, hazánkban és az Európai Unióban Miskolci Egyetem
31378 4 A bányászati tervezés Bányászati és Geotechnikai Intézetben kialakított számítógépes módszerei Miskolci Egyetem
31396 4 Tartáshibák felmérése és korrekciója felnőttek körében Miskolci Egyetem
31292 5 Zemplén turizmusának fejlesztése Miskolci Egyetem
31268 5 A kiskorúak aktuális kérdései, különös tekintettel a kiskorúak, fiatalkorúak veszélyeztetése és büntetőjogi védelme tükrében Miskolci Egyetem
31212 5 THE ECONOMIC ROLE OF SMES IN WORLD ECONOMY, ESPECIALLY IN EUROPE Miskolci Egyetem
31322 5 A virtuális valuták frekventált magánjogi kérdései Miskolci Egyetem
31319 5 A közlekedési bűncselekmények egyes elméleti és gyakorlati kérdései Miskolci Egyetem
31231 5 A létesítmény-fenntartási költségek vizsgálata a hazai feldolgozóiparban Miskolci Egyetem
31400 5 A kényszergyógykezelés szabályozása a magyar büntetőjogban Miskolci Egyetem
31276 5 Marketingkaleidoszkóp 2012 Miskolci Egyetem
31368 5 A megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos egyes eljárások során tapasztalható hátrányok Miskolci Egyetem
31244 5 Transzferárazásból fakadó nemzetközi üzleti konfliktusok és alternatív kezelésükelésük hatásvizsgálata Miskolci Egyetem
31216 5 Plan or planning?- the aspects of managerial planning from the researchers point of view Miskolci Egyetem
31294 5 Az agrárjog alapvető szabályozási egysége: A mezőgazdasági üzem Miskolci Egyetem
31311 5 Az ügyész eljárásjogi helyzete az új polgári perrendtartásban Miskolci Egyetem
31223 5 A Világló részletek eredet-aspektusa Miskolci Egyetem
31379 5 Másodnyersanyag gazdálkodás az elektronikai hulladékok vonatkozásában, valamint két példa mechanikai úton történő dúsításra Miskolci Egyetem
31327 5 Mižregional'na gospodars'ka spivpracâ v Karpats'komu Evroregioni Miskolci Egyetem
31332 6 Tanúvallomás a büntetőeljárásban, különös tekintettel a gyerekkorú tanú szerepére Miskolci Egyetem
31329 6 A hazai különleges gazdasági övezetek fejlesztésének marketingje Miskolci Egyetem
31376 6 Egy perlitbánya meddőhányójának megcsúszását kiváltó hidro(geo)lógiai okok vizsgálata Miskolci Egyetem
31328 6 Establishment of Enterprise Zone in the Tri-Border Area Miskolci Egyetem
31371 6 Az idősek esélyei Európában és hazánkban Miskolci Egyetem
31287 6 Az innováció helye a nemzetközi termékmenedzsment döntésekben Miskolci Egyetem
31325 6 Az ittas illetve bódult állapotban történő járművezetés elméleti és gyakorlati kérdései Miskolci Egyetem
31290 6 Turisztikai desztinációmenedzsment kialakítása és megvalósítása Zemplénben Miskolci Egyetem
31304 6 Dömpingellenes szabályozás és annak megjelenése az Európai Unió Bíróság ítéleteiben Miskolci Egyetem
31318 6 A virtuális valuták frekventált magánjogi kérdései Miskolci Egyetem
31234 6 A közös konszolidált társaságiadó-alap (CCCTB) hatásának vizsgálata az európai árképzési döntések tervezéséhez Miskolci Egyetem
31195 6 A vállalati tervek tipológiája Miskolci Egyetem
31324 6 A versenyeztetési eljárás a Ptk. szabályai alapján és annak összefüggései egyéb jogszabályokkal Miskolci Egyetem
31401 6 A kóros elmeállapot elméleti és gyakorlati kérdései Miskolci Egyetem
31335 6 A megváltozott munkajogi kárfelelősség egyes kérdései Miskolci Egyetem
31301 6 Az orvos polgári jogi felelőssége Miskolci Egyetem
31291 6 Leader alapú vidékfejlesztési programok és marketingjük Zemplénben Miskolci Egyetem
31254 6 Értékesítés Miskolci Egyetem
31344 6 Szexuális Önrendelkezés és a nemi erkölcs védelme a magyar büntetőjogban Miskolci Egyetem
31314 7 Az életbiztosítási szerződésre vonatkozó hatályos Ptk. szabályok és annak bírói gyakorlata Miskolci Egyetem
31288 7 A nemzetközi marketing értelmezése és kapcsolata a társtudományokkal Miskolci Egyetem
31338 7 A fiatalkorúak büntető-igazságszolgáltatásának aktuális kérdései Miskolci Egyetem
31354 7 Miskolci Egyetem Doktoranduszok Napja 2017. november 17. Miskolci Egyetem
31317 7 Jogviszony létesítés, módosítás és megszüntetés a magyar közszolgálatban Miskolci Egyetem
31321 7 Az egyéni vállalkozó adózása Miskolci Egyetem
31303 7 Ingatlan végrehajtás a gyakorlatban Miskolci Egyetem
31377 7 A szénhez kötött metán (CBM) mint nem hagyományos energiaforrás - Általános helyzetkép Miskolci Egyetem
31189 7 Fóliasátor vezérlésének tervezése Miskolci Egyetem
31349 7 A különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés elméleti és gyakorlati kérdései Miskolci Egyetem
31235 7 Az interregionális együttműködés fejlesztése Zemplénben Miskolci Egyetem
31253 7 Cross-Border Cooperation in the Expansion of European Integration Miskolci Egyetem
31218 7 A Platt 2003 Kft termelési rendszerének felülvizsgálata Miskolci Egyetem
31330 7 A nemzetközi gazdasági/üzleti kapcsolatok sajátos dimenziója: az interregionális együttműködés Miskolci Egyetem
31336 7 Kihívások és válaszok a nemzetközi gazdasági és üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
31346 7 A munkajogi felelősség alapkérdései Miskolci Egyetem
31355 7 Gondolatok az állatvédelmi törvény fejlesztéséről Miskolci Egyetem
31315 7 Az életbiztosítási szerződésre vonatkozó hatályos Ptk. szabályok és annak bírói gyakorlata Miskolci Egyetem
31240 7 Tárgyalástechnika Miskolci Egyetem
31390 7 A szülői felügyelet rendezésének elméleti és gyakorlati vonatkozásai Miskolci Egyetem
31308 7 Az ügyész szerepe a polgári perben különös tekintettel az új perjogi kódexre Miskolci Egyetem
31399 7 Személyiségi jogsértések szankciórendszere Miskolci Egyetem
31174 7 Kecskeméti C. János vitája a teljes átlényegülésről Miskolci Egyetem
31246 7 Identitás és márka-modellek alkalmazása hátrányos helyzetű kistérségekben Miskolci Egyetem
31210 7 A nonprofit szervezetek magyarországi kialakulásának és jogi szabályzásának jellehzetességei Miskolci Egyetem
31249 7 Kereskedelmi technika Miskolci Egyetem
31203 7 A kis- és közepes méretű vállalkozások növekedési potenciáljának elemzése az Észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
31362 7 A gyámság története, fajtái. A gyermekvédelmi gyámság és a nevelőszülői hálózat Magyarországon Miskolci Egyetem
31391 7 A kóros elmeállapot elméleti és gyakorlati kérdései Miskolci Egyetem
31358 7 Represszív és preventív jellegű eszközök a pénzmosás elleni küzdelemben, hazánkban és az Európai Unióban Miskolci Egyetem
31402 8 A kapcsolattartás elméleti és gyakorlati problémái Miskolci Egyetem
31161 8 Wandering through the Spaces of Literature Miskolci Egyetem
31173 8 A katekézis szerepe Kecskeméti C. János ungvári prédikációiban Miskolci Egyetem
31339 8 ,,Oszd meg és uralkodj?!" Miskolci Egyetem
31250 8 A nemzetközi kereskedelem technikája Miskolci Egyetem
31289 8 Leader alapú vidékfejlesztési programok és marketingjük Zemplénben Miskolci Egyetem
31309 8 Pénzt vagy méltóságot? Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási eljárás Miskolci Egyetem
31270 8 A nemzetközi büntetőbíráskodás kialakulása és a Nemzetközi Büntetőbíróság működése Miskolci Egyetem
30795 8 Portfólió Miskolci Egyetem
31352 8 A vadásztársaságok működésének joggyakorlata a hatályos jogszabályok aspektusaiban Miskolci Egyetem
31305 8 Erőszakos eltűnések az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlatában, különös tekintettel a Törökország és az Oroszország területén zajlott esetekre Miskolci Egyetem
31347 8 A mai magyar bankrendszer és az EU bankrendszere Miskolci Egyetem
31273 8 A több alapból finanszírozott támogatások bemutatása a falugondnoki hálózat és a szociális farmok példáján Miskolci Egyetem
31245 8 Zempléni gazdaságfejlesztési tanulmányok 2017 Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.