Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 3877 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
19730 3479 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11759 3301 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
11514 3094 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
14398 2648 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
16667 2646 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
17871 2607 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
15116 2536 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
14716 2344 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
11567 2309 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
13331 2299 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
14214 2234 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
5514 2224 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2189 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13146 2107 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
17257 2037 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
18016 2032 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
6392 1918 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
6388 1906 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
5586 1902 Divatélmény Miskolci Egyetem
6382 1872 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
19010 1868 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
11346 1868 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
12777 1843 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
19027 1828 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
12219 1774 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
21499 1757 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
20899 1725 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
15617 1713 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
13975 1699 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
20162 1653 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
13859 1633 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
14065 1618 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
13883 1597 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
20898 1596 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
18331 1590 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
18840 1589 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
12218 1587 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
6176 1583 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
13876 1583 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
22696 1558 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
11185 1541 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
18844 1537 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
11757 1524 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
11064 1521 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
12225 1520 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
13675 1513 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
14536 1512 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
17998 1512 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
18338 1505 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
15977 1497 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
20897 1483 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
17781 1449 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
14489 1443 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
15787 1437 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
12228 1436 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
17996 1396 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
18172 1394 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
15209 1382 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
12316 1380 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
15976 1376 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
17202 1349 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
18501 1325 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
16207 1320 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1320 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
12286 1292 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
12275 1263 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
16711 1257 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
17771 1250 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12204 1250 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
12284 1235 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
12688 1233 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
12427 1222 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
12232 1222 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
14761 1222 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
12814 1220 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
19810 1217 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
5649 1209 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
12247 1203 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
12285 1196 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
19069 1186 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
12574 1182 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
12245 1181 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
12283 1165 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
17894 1151 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1151 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
13375 1133 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
12561 1125 Agrárjogi gyakorlat Miskolci Egyetem
16700 1117 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
12315 1114 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12058 1113 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
15257 1112 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
12280 1112 Érthető, amit mondok? Miskolci Egyetem
23232 1111 Tüskehúzó 2014 Miskolci Egyetem
13717 1105 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
12470 1097 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
13061 1096 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
12912 1089 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán Miskolci Egyetem
12559 1084 Fejezetek a "Százéves" háborúból Miskolci Egyetem
18294 1077 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.