Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Sorszám Id Dokumentum címe Megtekintések száma
1. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 4071
2. 11759 Az anyagtudomány alapjai 3634
3. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3492
4. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 3148
5. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 2774
6. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2679
7. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2623
8. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 2566
9. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2362
10. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2329
11. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2319
12. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2253
13. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2252
14. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2216
15. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2143
16. 19010 Ábrázoló geometria 2102
17. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 2081
18. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 2066
19. 5586 Divatélmény 1971
20. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 1932
21. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 1927
22. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 1908
23. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 1906
24. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 1894
25. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 1889
26. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 1876
27. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 1870
28. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 1800
29. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 1785
30. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 1769
31. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 1756
32. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1724
33. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 1704
34. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 1670
35. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 1656
36. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 1639
37. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1634
38. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 1631
39. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 1620
40. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 1618
41. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 1617
42. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1608
43. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1602
44. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1592
45. 11757 Bankok, bankügyletek 1558
46. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1556
47. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1537
48. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 1536
49. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1536
50. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1530
51. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 1520
52. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1507
53. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1474
54. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1471
55. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1463
56. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1452
57. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 1428
58. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1422
59. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1414
60. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1406
61. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1390
62. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1381
63. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1364
64. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1364
65. 19069 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén 1364
66. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 1348
67. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1316
68. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1305
69. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1288
70. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1283
71. 12204 A szlovák nyelvújítás 1264
72. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1264
73. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1249
74. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1242
75. 5628 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban 1240
76. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1240
77. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1240
78. 12814 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál 1231
79. 14761 Vízsugárhajtómű tervezése 1231
80. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1229
81. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1222
82. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1220
83. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1207
84. 12245 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata 1190
85. 24084 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése 1188
86. 12283 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai 1184
87. 18013 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai 1183
88. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1181
89. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1181
90. 13375 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream 1153
91. 15257 Egységtől egységig 1141
92. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1140
93. 12561 Agrárjogi gyakorlat 1136
94. 12315 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban 1131
95. 13717 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei 1130
96. 23232 Tüskehúzó 2014 1130
97. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1128
98. 12058 Az Okoskodások 1125
99. 13061 A házassági jog kodifikációi 1124
100. 12280 Érthető, amit mondok? 1124

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.