Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
100 legkevesebbszer megtekintett dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
38330 2 A bűnmegelőzés szerepe a kriminálpolitikában Miskolci Egyetem
38329 2 CHEBYSHEV POLYNOMIALS BASED INTERVAL INVERSION APPROACH FOR THE ANALYSIS OF BOREHOLE GEOPHYSICAL DATA: A CASE STUDY FROM EGYPT Miskolci Egyetem
38325 2 A de facto élettársi viszonyok szabályozása az új Polgári törvénykönyvben Miskolci Egyetem
37281 3 A „Lone Parenthood in the Life Course“ című kiadványból egy részlet (192 – 196. oldal) fordítása magyar nyelvre és a „Származás és integráció a mai magyar társadalomban” című kiadványból egy részlet (71 – 76. oldal) fordítása angol nyelvre Miskolci Egyetem
38338 3 A területi államigazgatási szervek rendszerének elemzése a rendszerváltástól napjainkig Miskolci Egyetem
38340 4 Investigation of mechanical processing options for end of life driving assistant systems in order to yield the valuable material components Miskolci Egyetem
38320 4 Az eutanázia alkotmányjogi megítélése hazai és nemzetközi viszonylatban Miskolci Egyetem
37315 5 The role of flouting the Gricean maxims and hidden meaning in generating humour in the American television series 'Lucifer' Miskolci Egyetem
38336 5 Sorozatgyilkosságok, gyilkosságsorozatok Miskolci Egyetem
37330 5 A kulturális antropológiai szemlélet helye az általános iskolai oktatás multikulturális dimenziójában Miskolci Egyetem
37394 5 Portfólió Miskolci Egyetem
37335 5 A művészet és társadalom kölcsönhatása az értékek változásának tükrében Miskolci Egyetem
37442 5 A Woman's Place:A Study of Four English and Hungarian Novels Miskolci Egyetem
37395 5 A szerzetesség elterjedése keleten, Pakhomiosz fellépése Miskolci Egyetem
38324 5 A szülői felügyelet elméleti és gyakorlati kérdései Miskolci Egyetem
38332 6 Fogvatartottak reintegrációja Miskolci Egyetem
37474 6 Az idősek otthona lakói és családi kapcsolata Miskolci Egyetem
37386 6 Párkapcsolati kommunikáció Miskolci Egyetem
37458 6 A demenciával küzdő idősek nappali ellátásának lehetőségei Miskolci Egyetem
37473 6 Media as a Political Power during a pandemic in the United States Miskolci Egyetem
37062 6 Portfólió Miskolci Egyetem
38220 6 250 m3-es nagyméretű gömbtartály Miskolci Egyetem
37440 7 A széleskörű és ismétlődő elsősegély-oktatás bevezetésének szükségessége Miskolci Egyetem
37847 7 Portfólió Miskolci Egyetem
37472 7 Az idősek otthona lakói és családi kapcsolata Miskolci Egyetem
38012 7 A stressz hatásai az előadóművészekre Miskolci Egyetem
37157 7 Az óvoda és a család együttműködési lehetőségeinek megújítása Miskolci Egyetem
37224 7 A nevelőszülőség előnyei és hátrányai Halmaj Községben Miskolci Egyetem
38337 7 Büntetőeljárás fiatalkorúakkal szemben Miskolci Egyetem
37326 7 Portfólió Miskolci Egyetem
37230 7 Élménypedagógia - projektpedagógia alkalmazásának lehetőségei az ágazati szakképzésben Miskolci Egyetem
37128 7 Az értékelés különféle szintjei és módszerei a Miskolci Rendvédelmi Technikumban Miskolci Egyetem
38158 7 Tribological investigation of tool steel with advanced superhard coatings Miskolci Egyetem
37271 7 Az alkoholbetegség szociális tényezőinek vizsgálata a Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthonának lakói körében Miskolci Egyetem
37209 7 Cigány családokkal folytatott szociális munka Szikszó Járás területén Miskolci Egyetem
38161 8 Sebességváltó tervezése pneumatikus járműhöz Miskolci Egyetem
37565 8 A koronavírus hatása az online kereskedelemre Miskolci Egyetem
37388 8 A „Социокультурная реабилитация ребенка-инвалида в общественной организации” című forrásnyelvi szövegből (Погодаева Анастасия Алексеевна, Екатеринбург, 2018) egy részlet (6-10. oldal) fordítása magyar nyelve ÉS a „Származás és integráció a magyar társadalomban” című forrásnyelvi szövegből (Szerk.: Balogh Karolina, Hajdu Gábor, Huszár Ákos, Kristóf Luca, Megyesi Boldizsár, Budapest, 2019) egy részlet (22-26. oldal) fordítása orosz nyelvre Miskolci Egyetem
37233 8 A „Származás és integráció a mai magyar társadalomban” című kiadványból egy részlet (7–8. és 39–42. oldalak) fordítása angol nyelvre Miskolci Egyetem
37233 8 A „Lone Parenthood in the Life Course” című kiadványból egy részlet (78– 82. oldal) fordítása magyar nyelvre Miskolci Egyetem
37125 8 Az értékelés különféle szintjei és módszerei a Miskolci Rendvédelmi Technikumban Miskolci Egyetem
38252 8 A TDI-2 üzembe telepítendő kolonna héjszerkezetének gyártása Miskolci Egyetem
38262 8 Testszárító berendezés tervezése Miskolci Egyetem
37498 8 A környezettudatosság szerepe a fogyasztói márkadöntésekben Miskolci Egyetem
37222 8 A változás helyzetek kezelése az óvodában, mentálhigiénés lehetőségek Miskolci Egyetem
37489 8 Az építőipar hatása az ország gazdasági teljesítményére Miskolci Egyetem
37470 8 Miracle of German Economy Miskolci Egyetem
37470 8 Miracle of German Economy Miskolci Egyetem
37904 8 Beavatkozással nem járó klinikai vizsgálatok megítélésének változása a gyógyszerfejlesztésben az elmúlt 15 évben Miskolci Egyetem
37135 8 A tantermen kívüli digitális munkarend hatása az iskola és a család kapcsolatára Miskolci Egyetem
37939 8 Portfólió Miskolci Egyetem
38177 8 Kipufogógáz visszahűtő gyártásának minőségbiztosítása és selejt csökkentése Miskolci Egyetem
37950 8 A nyugalmi állapotú fMRI-nél alkalmazott különböző előfeldolgozási lépések hatása a funkcionális kapcsolatokra Miskolci Egyetem
38055 8 Háromtengelyű állítható kameraállvány tervezése Miskolci Egyetem
37882 8 Portfólió Miskolci Egyetem
38328 8 TESTING THE NOISE REJECTION CAPABILITY OF THE INVERSION BASED FOURIER TRANSFORMATION ALGORITHM APPLIED TO 2D SYNTHETIC GEOMAGNETIC DATASETS Miskolci Egyetem
37990 8 Portfólió Miskolci Egyetem
37990 8 Hátrányos helyzetű gyermekek alapfokú művészeti oktatása a Szimfónia-program keretében Miskolci Egyetem
38321 8 Portfólió Miskolci Egyetem
38321 8 „A Varasdy-Sztán-Nagyiván féle trombitaiskola és az Essential Elements és Book of Practical Studies sorozatok összehasonlítása” Miskolci Egyetem
37609 8 Önköltségtervezés folyamata a Joyson Safety Systems Hungary Kft.-nél Miskolci Egyetem
37897 8 Klinikai vizsgálatok monitorozása kapcsán jelentkező leggyakoribb problémák - Risk Based Monitoring Miskolci Egyetem
38041 8 Hogyan valósul meg a Szimfónia program keretein belül a Suzuki-módszer? Miskolci Egyetem
37528 8 Comparison of the effectiveness of the foreign language teaching methods in Hungarian and Brazilian primary and secondary education Miskolci Egyetem
37843 8 Esélykiegyenlítődés a védőnői ellátásban Miskolci Egyetem
37272 8 Örökbefogadás Miskolci Egyetem
37192 8 A lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás megelőzésének lehetőségei a szakképzésben Miskolci Egyetem
38164 8 Portfólió Miskolci Egyetem
38164 8 A Sáry-módszer reflexiók a kreatív zenei gyakorlatokhoz Miskolci Egyetem
37164 8 BTMN-es tanuló a tehetséggondozás tükrében Miskolci Egyetem
37289 8 The role of flouting the Gricean maxims and hidden meaning in generating humour in the American television series 'Lucifer' Miskolci Egyetem
37274 8 Portfólió Miskolci Egyetem
37427 8 Az óvodavezető, mint menedzsment Miskolci Egyetem
37258 8 Portfólió Miskolci Egyetem
37240 8 Radnóti reprezentációja a jelenlegi középiskolai tankönyvekben Miskolci Egyetem
37366 8 A vallás kutatása a magyar fiatalság körében Miskolci Egyetem
38127 8 Üzem közbeni időszakos ellenőrzés új lehetősége Miskolci Egyetem
37552 8 The Role of Social Media on Business Communication From The Perception Of Syrian Customers Miskolci Egyetem
37552 8 The Role of Social Media on Business Communication From The Perception Of Syrian Customers Miskolci Egyetem
37732 8 A járóbeteg-szakellátást nyújtó gazdasági társaságok integritás tevékenységének értékelése Miskolci Egyetem
38062 8 Kézi hajszárító burkolatának fröccsöntőszerszám tervezése Miskolci Egyetem
38049 8 Portfólió Miskolci Egyetem
38036 8 XX. századi magyar zeneszerzők kórusműveinek felhasználása a szolfézs tanításban Miskolci Egyetem
38035 8 Portfólió Miskolci Egyetem
38327 8 HILBERT TRANSFORM USING THE MOST FREQUENT VALUE METHOD Miskolci Egyetem
37179 8 A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium értékei és szervezetfejlesztési lehetőségei Miskolci Egyetem
38029 8 Portfólió Miskolci Egyetem
38228 8 Tread 2A jelű forgószárító hőszigetelő burkolat biztonságos cseréjéhez segédberendezés tervezése Miskolci Egyetem
38319 8 Csapadék és talajvíz kapcsolatának spektrális vizsgálata Miskolci Egyetem
38229 8 Feladatgeneráló és megoldó alkalmazás speciális optimalizálási problémák esetén Miskolci Egyetem
37467 8 Az idősek otthona lakói és családi kapcsolata Miskolci Egyetem
38283 8 Befogó készülék gyártástervezése Miskolci Egyetem
37413 8 Drámából opera: Federico García Lorca Vérnász című drámája, Szokolay Sándor operájának tükrében Miskolci Egyetem
37845 8 Koronavírus elleni vakcinák fázisvizsgálatai és a lakosság által tapasztalt mellékhatásai Magyarországon Miskolci Egyetem
38253 8 Aszfaltüzem telepítése Miskolci Egyetem
38334 8 A gyermek, mint az alapjogok alanya. Különös tekintettel a terhesség alatti dohányzás problematikájára az alkotmányos jogok tükrében. Miskolci Egyetem
38003 9 Portfólió Miskolci Egyetem
37980 9 A kortárs magyar énekművészet nyomában: szemelvények a Kurtág-életmű vokális kompozícióiból Miskolci Egyetem
37204 9 Héjafiókák aranykalitkában Miskolci Egyetem
37241 9 Az Önmagamat vállalom című regény szerkesztése és nyomdai előkészítése Miskolci Egyetem