Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
Könyvtáranként a legkevesebbszer megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Number Id Ttle of the document Number of visits
1. 38330 A bűnmegelőzés szerepe a kriminálpolitikában 2
2. 38329 CHEBYSHEV POLYNOMIALS BASED INTERVAL INVERSION APPROACH FOR THE ANALYSIS OF BOREHOLE GEOPHYSICAL DATA: A CASE STUDY FROM EGYPT 2
3. 38325 A de facto élettársi viszonyok szabályozása az új Polgári törvénykönyvben 2
4. 38338 A területi államigazgatási szervek rendszerének elemzése a rendszerváltástól napjainkig 3
5. 37281 A „Lone Parenthood in the Life Course“ című kiadványból egy részlet (192 – 196. oldal) fordítása magyar nyelvre és a „Származás és integráció a mai magyar társadalomban” című kiadványból egy részlet (71 – 76. oldal) fordítása angol nyelvre 3
6. 38340 Investigation of mechanical processing options for end of life driving assistant systems in order to yield the valuable material components 4
7. 38320 Az eutanázia alkotmányjogi megítélése hazai és nemzetközi viszonylatban 4
8. 37395 A szerzetesség elterjedése keleten, Pakhomiosz fellépése 5
9. 37335 A művészet és társadalom kölcsönhatása az értékek változásának tükrében 5
10. 37394 Portfólió 5
11. 38324 A szülői felügyelet elméleti és gyakorlati kérdései 5
12. 37315 The role of flouting the Gricean maxims and hidden meaning in generating humour in the American television series 'Lucifer' 5
13. 37442 A Woman's Place:A Study of Four English and Hungarian Novels 5
14. 37330 A kulturális antropológiai szemlélet helye az általános iskolai oktatás multikulturális dimenziójában 5
15. 38336 Sorozatgyilkosságok, gyilkosságsorozatok 5
16. 37474 Az idősek otthona lakói és családi kapcsolata 6
17. 37386 Párkapcsolati kommunikáció 6
18. 38332 Fogvatartottak reintegrációja 6
19. 38220 250 m3-es nagyméretű gömbtartály 6
20. 37062 Portfólió 6
21. 37473 Media as a Political Power during a pandemic in the United States 6
22. 37458 A demenciával küzdő idősek nappali ellátásának lehetőségei 6
23. 37472 Az idősek otthona lakói és családi kapcsolata 7
24. 37224 A nevelőszülőség előnyei és hátrányai Halmaj Községben 7
25. 37209 Cigány családokkal folytatott szociális munka Szikszó Járás területén 7
26. 37271 Az alkoholbetegség szociális tényezőinek vizsgálata a Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthonának lakói körében 7
27. 37440 A széleskörű és ismétlődő elsősegély-oktatás bevezetésének szükségessége 7
28. 37847 Portfólió 7
29. 37128 Az értékelés különféle szintjei és módszerei a Miskolci Rendvédelmi Technikumban 7
30. 38337 Büntetőeljárás fiatalkorúakkal szemben 7
31. 37157 Az óvoda és a család együttműködési lehetőségeinek megújítása 7
32. 38158 Tribological investigation of tool steel with advanced superhard coatings 7
33. 37230 Élménypedagógia - projektpedagógia alkalmazásának lehetőségei az ágazati szakképzésben 7
34. 38012 A stressz hatásai az előadóművészekre 7
35. 37326 Portfólió 7
36. 38262 Testszárító berendezés tervezése 8
37. 38041 Hogyan valósul meg a Szimfónia program keretein belül a Suzuki-módszer? 8
38. 38055 Háromtengelyű állítható kameraállvány tervezése 8
39. 38049 Portfólió 8
40. 38229 Feladatgeneráló és megoldó alkalmazás speciális optimalizálási problémák esetén 8
41. 38283 Befogó készülék gyártástervezése 8
42. 38253 Aszfaltüzem telepítése 8
43. 38252 A TDI-2 üzembe telepítendő kolonna héjszerkezetének gyártása 8
44. 38127 Üzem közbeni időszakos ellenőrzés új lehetősége 8
45. 38164 A Sáry-módszer reflexiók a kreatív zenei gyakorlatokhoz 8
46. 38164 Portfólió 8
47. 37467 Az idősek otthona lakói és családi kapcsolata 8
48. 38319 Csapadék és talajvíz kapcsolatának spektrális vizsgálata 8
49. 37489 Az építőipar hatása az ország gazdasági teljesítményére 8
50. 37258 Portfólió 8
51. 37240 Radnóti reprezentációja a jelenlegi középiskolai tankönyvekben 8
52. 38328 TESTING THE NOISE REJECTION CAPABILITY OF THE INVERSION BASED FOURIER TRANSFORMATION ALGORITHM APPLIED TO 2D SYNTHETIC GEOMAGNETIC DATASETS 8
53. 37427 Az óvodavezető, mint menedzsment 8
54. 37135 A tantermen kívüli digitális munkarend hatása az iskola és a család kapcsolatára 8
55. 38228 Tread 2A jelű forgószárító hőszigetelő burkolat biztonságos cseréjéhez segédberendezés tervezése 8
56. 38334 A gyermek, mint az alapjogok alanya. Különös tekintettel a terhesség alatti dohányzás problematikájára az alkotmányos jogok tükrében. 8
57. 37470 Miracle of German Economy 8
58. 38161 Sebességváltó tervezése pneumatikus járműhöz 8
59. 37413 Drámából opera: Federico García Lorca Vérnász című drámája, Szokolay Sándor operájának tükrében 8
60. 38327 HILBERT TRANSFORM USING THE MOST FREQUENT VALUE METHOD 8
61. 37388 A „Социокультурная реабилитация ребенка-инвалида в общественной организации” című forrásnyelvi szövegből (Погодаева Анастасия Алексеевна, Екатеринбург, 2018) egy részlet (6-10. oldal) fordítása magyar nyelve ÉS a „Származás és integráció a magyar társadalomban” című forrásnyelvi szövegből (Szerk.: Balogh Karolina, Hajdu Gábor, Huszár Ákos, Kristóf Luca, Megyesi Boldizsár, Budapest, 2019) egy részlet (22-26. oldal) fordítása orosz nyelvre 8
62. 37552 The Role of Social Media on Business Communication From The Perception Of Syrian Customers 8
63. 37366 A vallás kutatása a magyar fiatalság körében 8
64. 37552 The Role of Social Media on Business Communication From The Perception Of Syrian Customers 8
65. 37939 Portfólió 8
66. 37565 A koronavírus hatása az online kereskedelemre 8
67. 37470 Miracle of German Economy 8
68. 38036 XX. századi magyar zeneszerzők kórusműveinek felhasználása a szolfézs tanításban 8
69. 37498 A környezettudatosság szerepe a fogyasztói márkadöntésekben 8
70. 37164 BTMN-es tanuló a tehetséggondozás tükrében 8
71. 37990 Hátrányos helyzetű gyermekek alapfokú művészeti oktatása a Szimfónia-program keretében 8
72. 37845 Koronavírus elleni vakcinák fázisvizsgálatai és a lakosság által tapasztalt mellékhatásai Magyarországon 8
73. 37990 Portfólió 8
74. 37897 Klinikai vizsgálatok monitorozása kapcsán jelentkező leggyakoribb problémák - Risk Based Monitoring 8
75. 37882 Portfólió 8
76. 37732 A járóbeteg-szakellátást nyújtó gazdasági társaságok integritás tevékenységének értékelése 8
77. 38035 Portfólió 8
78. 38321 „A Varasdy-Sztán-Nagyiván féle trombitaiskola és az Essential Elements és Book of Practical Studies sorozatok összehasonlítása” 8
79. 37528 Comparison of the effectiveness of the foreign language teaching methods in Hungarian and Brazilian primary and secondary education 8
80. 37843 Esélykiegyenlítődés a védőnői ellátásban 8
81. 37125 Az értékelés különféle szintjei és módszerei a Miskolci Rendvédelmi Technikumban 8
82. 37233 A „Lone Parenthood in the Life Course” című kiadványból egy részlet (78– 82. oldal) fordítása magyar nyelvre 8
83. 37233 A „Származás és integráció a mai magyar társadalomban” című kiadványból egy részlet (7–8. és 39–42. oldalak) fordítása angol nyelvre 8
84. 37950 A nyugalmi állapotú fMRI-nél alkalmazott különböző előfeldolgozási lépések hatása a funkcionális kapcsolatokra 8
85. 37289 The role of flouting the Gricean maxims and hidden meaning in generating humour in the American television series 'Lucifer' 8
86. 37179 A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium értékei és szervezetfejlesztési lehetőségei 8
87. 37274 Portfólió 8
88. 38321 Portfólió 8
89. 37904 Beavatkozással nem járó klinikai vizsgálatok megítélésének változása a gyógyszerfejlesztésben az elmúlt 15 évben 8
90. 37192 A lemorzsolódás és a korai iskolaelhagyás megelőzésének lehetőségei a szakképzésben 8
91. 37609 Önköltségtervezés folyamata a Joyson Safety Systems Hungary Kft.-nél 8
92. 38177 Kipufogógáz visszahűtő gyártásának minőségbiztosítása és selejt csökkentése 8
93. 37222 A változás helyzetek kezelése az óvodában, mentálhigiénés lehetőségek 8
94. 37272 Örökbefogadás 8
95. 38029 Portfólió 8
96. 38062 Kézi hajszárító burkolatának fröccsöntőszerszám tervezése 8
97. 37010 Portfólió 9
98. 38111 Adaptív PLC vezérelt kódolvasás kivitelezése 9
99. 38003 Portfólió 9
100. 37254 ”Man produces evil as a bee produces honey”: The Importance of Order in Society and Education on the Base of William Golding’s Lord of the Flies 9