Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
38289 20618 Flame Retarding-Stabilizing Behavior of Plasticized Poly(vinyl chloride) Containing Novel Heavy Metal Free Modifier Miskolci Egyetem
11759 6729 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
5549 6611 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
11514 4098 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
19730 4025 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
16667 3952 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
13876 3535 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
15116 3504 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
5586 3200 Divatélmény Miskolci Egyetem
19010 3190 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
29726 3092 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies Miskolci Egyetem
5628 3041 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban Miskolci Egyetem
14398 3006 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
13788 2949 Egy fiatalkori Kosztolányi-novella két változata: Ilike az asztalnál - Ozsonna Miskolci Egyetem
19027 2930 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
11737 2894 Matematika Példatár I. Miskolci Egyetem
28541 2883 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása Miskolci Egyetem
17871 2852 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
18501 2848 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
18331 2830 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
5514 2825 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
38292 2824 Improved corrosion resistance for reinforced concrete using environmentally friendly inhibitors Miskolci Egyetem
18016 2803 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
22696 2790 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
13467 2788 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
6388 2740 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
6176 2734 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
15617 2730 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
13331 2676 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
17257 2668 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
13675 2637 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
11567 2598 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
20898 2588 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
14716 2578 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
12777 2527 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
20899 2525 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
29900 2522 Élhetőbb város – avagy Smart City Miskolci Egyetem
6382 2515 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
13859 2504 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
20162 2503 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
21499 2461 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
14214 2450 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
17996 2426 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
6392 2425 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
13146 2417 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
12219 2395 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
20897 2332 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
11064 2320 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
15787 2319 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
17781 2308 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
18338 2275 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
19069 2273 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
18840 2270 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
18844 2267 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
13883 2264 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
14536 2260 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
12218 2258 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
24084 2241 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése Miskolci Egyetem
12275 2220 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
11346 2197 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
5649 2189 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
16207 2172 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 2172 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
14489 2152 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
13975 2148 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
12427 2144 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
12225 2143 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
17771 2140 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
17998 2113 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
15209 2083 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
11757 2058 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
17066 2021 Vezetéselmélet Miskolci Egyetem
12316 2014 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
33285 2010 Quantitative classification of carbonate aquifers based on hydraulic behaviour Miskolci Egyetem
12470 1999 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
12228 1974 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
18172 1971 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
5774 1968 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata Miskolci Egyetem
19810 1955 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
14065 1907 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
16711 1902 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
12286 1901 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
17894 1900 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1900 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
24683 1865 Új termék bevezetése a piacra Miskolci Egyetem
12058 1862 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
6179 1859 Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve Miskolci Egyetem
6179 1859 Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve Miskolci Egyetem
18013 1856 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai Miskolci Egyetem
5793 1855 Churchill és az európai gondolat Miskolci Egyetem
12429 1853 Az abszolutizmus és a felvilágosult abszolutizmus államszervezeti jellegzetességei Miskolci Egyetem
5760 1847 A hindu nacionalizmus két útján Miskolci Egyetem
25064 1845 A csoportfejlődés szakaszai Miskolci Egyetem
12247 1844 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
25640 1841 A nők elleni erőszak és magyar büntetőjogi szabályozása a nemzetközi elvárások tükrében Miskolci Egyetem
5535 1830 A helyi rádiózás megindulása Magyarországon Miskolci Egyetem
12688 1821 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
5722 1811 A Gibson szövegek kanonizálhatóságának kérdései Miskolci Egyetem
12204 1807 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
12285 1801 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem