Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Number Id Ttle of the document Number of visits
1. 38289 Flame Retarding-Stabilizing Behavior of Plasticized Poly(vinyl chloride) Containing Novel Heavy Metal Free Modifier 20618
2. 11759 Az anyagtudomány alapjai 6729
3. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 6611
4. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 4098
5. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 4025
6. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 3952
7. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 3535
8. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 3504
9. 5586 Divatélmény 3200
10. 19010 Ábrázoló geometria 3190
11. 29726 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies 3092
12. 5628 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban 3041
13. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 3006
14. 13788 Egy fiatalkori Kosztolányi-novella két változata: Ilike az asztalnál - Ozsonna 2949
15. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 2930
16. 11737 Matematika Példatár I. 2894
17. 28541 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása 2883
18. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2852
19. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 2848
20. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 2830
21. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2825
22. 38292 Improved corrosion resistance for reinforced concrete using environmentally friendly inhibitors 2824
23. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 2803
24. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 2790
25. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2788
26. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 2740
27. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 2734
28. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 2730
29. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2676
30. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 2668
31. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 2637
32. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2598
33. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 2588
34. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2578
35. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 2527
36. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 2525
37. 29900 Élhetőbb város – avagy Smart City 2522
38. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 2515
39. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 2504
40. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 2503
41. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 2461
42. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2450
43. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 2426
44. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 2425
45. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2417
46. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 2395
47. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 2332
48. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 2320
49. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 2319
50. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 2308
51. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 2275
52. 19069 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén 2273
53. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 2270
54. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 2267
55. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 2264
56. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 2260
57. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 2258
58. 24084 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése 2241
59. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 2220
60. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 2197
61. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 2189
62. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 2172
63. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 2172
64. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 2152
65. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 2148
66. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 2144
67. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 2143
68. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 2140
69. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 2113
70. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 2083
71. 11757 Bankok, bankügyletek 2058
72. 17066 Vezetéselmélet 2021
73. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 2014
74. 33285 Quantitative classification of carbonate aquifers based on hydraulic behaviour 2010
75. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1999
76. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1974
77. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1971
78. 5774 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata 1968
79. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1955
80. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1907
81. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1902
82. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1901
83. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1900
84. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1900
85. 24683 Új termék bevezetése a piacra 1865
86. 12058 Az Okoskodások 1862
87. 6179 Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve 1859
88. 6179 Az 1674-es gályarabper jegyzőkönyve 1859
89. 18013 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai 1856
90. 5793 Churchill és az európai gondolat 1855
91. 12429 Az abszolutizmus és a felvilágosult abszolutizmus államszervezeti jellegzetességei 1853
92. 5760 A hindu nacionalizmus két útján 1847
93. 25064 A csoportfejlődés szakaszai 1845
94. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1844
95. 25640 A nők elleni erőszak és magyar büntetőjogi szabályozása a nemzetközi elvárások tükrében 1841
96. 5535 A helyi rádiózás megindulása Magyarországon 1830
97. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1821
98. 5722 A Gibson szövegek kanonizálhatóságának kérdései 1811
99. 12204 A szlovák nyelvújítás 1807
100. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1801