Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
Könyvtáranként a legkevesebbszer megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Sorszám Id Dokumentum címe Megtekintések száma
1. 31374 The Social Dimension of the Entrepreneurial Motivation in the Central and Eastern European Countries 1
2. 31393 A TDM szervezetek helyzetének vizsgálata a tokaji történelmi borvidék példáján 1
3. 31367 Machining of different materials with abrasive waterjet cutting 2
4. 31383 Talajvíz uránmentesítésére használt reaktív gát hosszútávú működésének vizsgálata 2
5. 31396 Tartáshibák felmérése és korrekciója felnőttek körében 2
6. 31384 Elektronikai hulladékok kritikus elemeinek primer fellelhetősége 2
7. 31225 Efficiency of use of resource potential 2
8. 31395 Nemek közötti esélyegyenlőség az Európai Unióban és Magyarországon 2
9. 31382 Az egységes európai gázminőségi előírások hatása a hazai földgázellátó rendszerbe betáplált gázminőségekre 3
10. 31380 Parti szűrésű rendszerek hidrodinamikai modellezése az MNV2-modul segítségével 3
11. 31227 Development of balance method of planning in industrial enterprises 3
12. 31381 A szénhez kötött metán környezeti hatásai 3
13. 31293 Ökoturisztikai termékfejlesztés látogatóközpontok kialakításával a Zempléni Tájvédelmi Körzetben 4
14. 31327 Mižregional'na gospodars'ka spivpracâ v Karpats'komu Evroregioni 4
15. 31229 A marketing-logisztika stratégiai dimenziói 4
16. 31390 A szülői felügyelet rendezésének elméleti és gyakorlati vonatkozásai 4
17. 31194 A vállalatok modellszerű megközelítése, leírása 4
18. 31232 Kik látják el a létesítménygazdálkodással kapcsolatos feladatokat a hazai feldolgozóipari vállalatoknál? 4
19. 31391 A kóros elmeállapot elméleti és gyakorlati kérdései 4
20. 31370 A munka- és társadalombiztosítás jogtörténeti aspektusai Magyarországon a dualizmustól 1945-ig 4
21. 31356 Állatvédelem az állatkísérletek területén? 4
22. 31378 A bányászati tervezés Bányászati és Geotechnikai Intézetben kialakított számítógépes módszerei 4
23. 31359 Represszív és preventív jellegű eszközök a pénzmosás elleni küzdelemben, hazánkban és az Európai Unióban 4
24. 31231 A létesítmény-fenntartási költségek vizsgálata a hazai feldolgozóiparban 4
25. 31394 Optimizing Heuristic Graph Formation with Application in Kinematic Synthesis of a Robot Arm with Revolute Joints 4
26. 31212 THE ECONOMIC ROLE OF SMES IN WORLD ECONOMY, ESPECIALLY IN EUROPE 5
27. 31244 Transzferárazásból fakadó nemzetközi üzleti konfliktusok és alternatív kezelésükelésük hatásvizsgálata 5
28. 31268 A kiskorúak aktuális kérdései, különös tekintettel a kiskorúak, fiatalkorúak veszélyeztetése és büntetőjogi védelme tükrében 5
29. 31223 A Világló részletek eredet-aspektusa 5
30. 31294 Az agrárjog alapvető szabályozási egysége: A mezőgazdasági üzem 5
31. 31368 A megváltozott munkaképességű személyekkel kapcsolatos egyes eljárások során tapasztalható hátrányok 5
32. 31301 Az orvos polgári jogi felelőssége 5
33. 31379 Másodnyersanyag gazdálkodás az elektronikai hulladékok vonatkozásában, valamint két példa mechanikai úton történő dúsításra 5
34. 31322 A virtuális valuták frekventált magánjogi kérdései 5
35. 31319 A közlekedési bűncselekmények egyes elméleti és gyakorlati kérdései 5
36. 31311 Az ügyész eljárásjogi helyzete az új polgári perrendtartásban 5
37. 31216 Plan or planning?- the aspects of managerial planning from the researchers point of view 5
38. 31315 Az életbiztosítási szerződésre vonatkozó hatályos Ptk. szabályok és annak bírói gyakorlata 5
39. 31392 A világörökségi státusz hasznosítása a Tokaj-hegyaljai borvidék marketingjében 5
40. 31397 A kötelező erejű vállalati szabályok (Binding Corporte Rules) a megújuló európai adatvédelmi jogban 5
41. 31276 Marketingkaleidoszkóp 2012 5
42. 31292 Zemplén turizmusának fejlesztése 5
43. 31234 A közös konszolidált társaságiadó-alap (CCCTB) hatásának vizsgálata az európai árképzési döntések tervezéséhez 6
44. 31371 Az idősek esélyei Európában és hazánkban 6
45. 31328 Establishment of Enterprise Zone in the Tri-Border Area 6
46. 31325 Az ittas illetve bódult állapotban történő járművezetés elméleti és gyakorlati kérdései 6
47. 31288 A nemzetközi marketing értelmezése és kapcsolata a társtudományokkal 6
48. 31291 Leader alapú vidékfejlesztési programok és marketingjük Zemplénben 6
49. 31376 Egy perlitbánya meddőhányójának megcsúszását kiváltó hidro(geo)lógiai okok vizsgálata 6
50. 31324 A versenyeztetési eljárás a Ptk. szabályai alapján és annak összefüggései egyéb jogszabályokkal 6
51. 31355 Gondolatok az állatvédelmi törvény fejlesztéséről 6
52. 31335 A megváltozott munkajogi kárfelelősség egyes kérdései 6
53. 31195 A vállalati tervek tipológiája 6
54. 31304 Dömpingellenes szabályozás és annak megjelenése az Európai Unió Bíróság ítéleteiben 6
55. 31332 Tanúvallomás a büntetőeljárásban, különös tekintettel a gyerekkorú tanú szerepére 6
56. 31329 A hazai különleges gazdasági övezetek fejlesztésének marketingje 6
57. 31287 Az innováció helye a nemzetközi termékmenedzsment döntésekben 6
58. 31290 Turisztikai desztinációmenedzsment kialakítása és megvalósítása Zemplénben 6
59. 31246 Identitás és márka-modellek alkalmazása hátrányos helyzetű kistérségekben 6
60. 31254 Értékesítés 6
61. 31318 A virtuális valuták frekventált magánjogi kérdései 6
62. 31344 Szexuális Önrendelkezés és a nemi erkölcs védelme a magyar büntetőjogban 6
63. 31314 Az életbiztosítási szerződésre vonatkozó hatályos Ptk. szabályok és annak bírói gyakorlata 7
64. 31203 A kis- és közepes méretű vállalkozások növekedési potenciáljának elemzése az Észak-magyarországi régióban 7
65. 31310 Az ügyész eljárásjogi helyzete az új polgári perrendtartásban 7
66. 31321 Az egyéni vállalkozó adózása 7
67. 31362 A gyámság története, fajtái. A gyermekvédelmi gyámság és a nevelőszülői hálózat Magyarországon 7
68. 31303 Ingatlan végrehajtás a gyakorlatban 7
69. 31270 A nemzetközi büntetőbíráskodás kialakulása és a Nemzetközi Büntetőbíróság működése 7
70. 31240 Tárgyalástechnika 7
71. 31308 Az ügyész szerepe a polgári perben különös tekintettel az új perjogi kódexre 7
72. 31349 A különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés elméleti és gyakorlati kérdései 7
73. 31354 Miskolci Egyetem Doktoranduszok Napja 2017. november 17. 7
74. 31358 Represszív és preventív jellegű eszközök a pénzmosás elleni küzdelemben, hazánkban és az Európai Unióban 7
75. 31218 A Platt 2003 Kft termelési rendszerének felülvizsgálata 7
76. 31253 Cross-Border Cooperation in the Expansion of European Integration 7
77. 31317 Jogviszony létesítés, módosítás és megszüntetés a magyar közszolgálatban 7
78. 31249 Kereskedelmi technika 7
79. 31235 Az interregionális együttműködés fejlesztése Zemplénben 7
80. 31377 A szénhez kötött metán (CBM) mint nem hagyományos energiaforrás - Általános helyzetkép 7
81. 31338 A fiatalkorúak büntető-igazságszolgáltatásának aktuális kérdései 7
82. 31330 A nemzetközi gazdasági/üzleti kapcsolatok sajátos dimenziója: az interregionális együttműködés 7
83. 31189 Fóliasátor vezérlésének tervezése 7
84. 31174 Kecskeméti C. János vitája a teljes átlényegülésről 7
85. 31210 A nonprofit szervezetek magyarországi kialakulásának és jogi szabályzásának jellehzetességei 7
86. 31336 Kihívások és válaszok a nemzetközi gazdasági és üzleti kapcsolatokban 7
87. 31346 A munkajogi felelősség alapkérdései 7
88. 31352 A vadásztársaságok működésének joggyakorlata a hatályos jogszabályok aspektusaiban 8
89. 31305 Erőszakos eltűnések az Európai Emberi Jogi Bíróság joggyakorlatában, különös tekintettel a Törökország és az Oroszország területén zajlott esetekre 8
90. 31161 Wandering through the Spaces of Literature 8
91. 31289 Leader alapú vidékfejlesztési programok és marketingjük Zemplénben 8
92. 31015 Posztprocesszor fejlesztése NX rendszerhez 8
93. 31341 Védelem nélkül az „ex lege”lápok 8
94. 31273 A több alapból finanszírozott támogatások bemutatása a falugondnoki hálózat és a szociális farmok példáján 8
95. 30412 Az ERSTE Bank CAMELS elemzése 8
96. 30795 Portfólió 8
97. 31173 A katekézis szerepe Kecskeméti C. János ungvári prédikációiban 8
98. 31283 A boszorkányüldözés története, boszorkányperek Magyarországon A XIV-XVIII. században, kitekintéssel Erdélyre és a balkáni területekre 8
99. 31347 A mai magyar bankrendszer és az EU bankrendszere 8
100. 31309 Pénzt vagy méltóságot? Az alapvető jogokat sértő elhelyezési körülmények miatti kártalanítási eljárás 8

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.