Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 3780 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
19730 3457 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 2864 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
11759 2783 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
14398 2596 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
17871 2563 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
16667 2514 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
15116 2400 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
14716 2307 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
11567 2269 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
13331 2243 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
14214 2200 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
5514 2181 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2128 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13146 2069 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
17257 1954 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
18016 1936 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
6392 1878 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
6388 1868 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
11346 1832 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
6382 1827 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
12777 1771 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
19027 1754 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
5586 1734 Divatélmény Miskolci Egyetem
12219 1706 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
21499 1691 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
20899 1645 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
14065 1571 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
13859 1559 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
13975 1553 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
20162 1550 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
12218 1532 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
6176 1531 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
18840 1528 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
18331 1514 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
11185 1511 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
13883 1510 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
20898 1495 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
15617 1492 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
19010 1484 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
12225 1482 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
15977 1471 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
17998 1468 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
11757 1447 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
14536 1443 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
18844 1436 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
18338 1429 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
12228 1401 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
20897 1400 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
14489 1396 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
17781 1370 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
11064 1352 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
18172 1351 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
15976 1344 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
15209 1334 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
17996 1332 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
13675 1324 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
17202 1305 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
12316 1298 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
18501 1270 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
12286 1259 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
16207 1220 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1220 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
12204 1213 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
16711 1207 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
12688 1200 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
12275 1200 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
12427 1198 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
14761 1196 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
12814 1194 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
12284 1186 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
12232 1181 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
5649 1170 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
22696 1168 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
13876 1167 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
17771 1166 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12247 1166 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
12285 1156 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
15787 1151 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
12574 1140 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
19810 1126 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
12283 1124 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
12245 1112 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
13375 1105 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
17894 1094 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
12561 1094 Agrárjogi gyakorlat Miskolci Egyetem
17894 1094 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
12058 1086 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
12280 1084 Érthető, amit mondok? Miskolci Egyetem
23232 1082 Tüskehúzó 2014 Miskolci Egyetem
16700 1076 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
12315 1076 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13717 1068 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
12912 1068 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán Miskolci Egyetem
13061 1064 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
12559 1057 Fejezetek a "Százéves" háborúból Miskolci Egyetem
12470 1052 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
15238 1051 PIIGS országok helyzete az eurózónában Miskolci Egyetem
15257 1040 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
18294 1037 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.