Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 3830 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
19730 3474 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 3019 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
11759 2908 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
14398 2632 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
17871 2585 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
16667 2576 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
15116 2488 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
14716 2328 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
11567 2287 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
13331 2281 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
14214 2219 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
5514 2207 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2160 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13146 2089 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
17257 2002 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
18016 2001 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
6392 1900 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
6388 1887 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
11346 1850 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
6382 1848 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
12777 1809 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
19027 1793 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
5586 1772 Divatélmény Miskolci Egyetem
12219 1751 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
21499 1728 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
20899 1696 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
19010 1678 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
13975 1661 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
14065 1599 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
15617 1597 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
13859 1596 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
20162 1594 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
18331 1564 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
18840 1562 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
12218 1561 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
6176 1560 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
20898 1557 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
13883 1550 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
11185 1529 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
12225 1506 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
17998 1499 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
11757 1497 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
18844 1491 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
15977 1486 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
14536 1480 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
18338 1477 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
20897 1443 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
11064 1442 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
12228 1422 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
14489 1420 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
13675 1418 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
17781 1407 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
18172 1371 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
13876 1370 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
17996 1366 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
22696 1365 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
15976 1363 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
15209 1358 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
12316 1338 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
17202 1328 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
15787 1310 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
18501 1305 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
12286 1279 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
16207 1278 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1278 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
12275 1241 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
12204 1235 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
16711 1234 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
12688 1219 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
14761 1215 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
12427 1214 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
17771 1213 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12284 1208 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
12814 1208 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
12232 1207 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
5649 1193 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
19810 1190 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
12247 1185 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
12285 1178 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
12245 1168 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
12574 1165 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
12283 1150 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
17894 1123 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1123 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
13375 1119 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
12561 1113 Agrárjogi gyakorlat Miskolci Egyetem
12280 1104 Érthető, amit mondok? Miskolci Egyetem
12058 1099 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
23232 1098 Tüskehúzó 2014 Miskolci Egyetem
12315 1096 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
16700 1096 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
13717 1087 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
12912 1082 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán Miskolci Egyetem
13061 1079 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
15257 1079 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
12470 1077 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
12559 1072 Fejezetek a "Százéves" háborúból Miskolci Egyetem
15238 1064 PIIGS országok helyzete az eurózónában Miskolci Egyetem
18294 1059 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.