Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 4084 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
11759 3644 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
19730 3492 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 3152 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
16667 2775 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
14398 2679 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
17871 2623 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
15116 2567 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
14716 2362 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
11567 2331 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
13331 2319 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
5514 2253 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
14214 2252 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
13467 2216 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13146 2144 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
19010 2114 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
17257 2083 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
18016 2068 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
5586 1973 Divatélmény Miskolci Egyetem
6392 1932 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
6388 1927 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
15617 1916 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
13876 1912 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
6382 1894 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
11346 1891 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
12777 1876 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
19027 1874 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
12219 1801 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
21499 1789 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
22696 1773 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
20899 1758 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
13975 1727 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
20162 1706 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
13859 1670 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
11064 1658 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
13675 1639 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
14065 1635 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
13883 1632 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
20898 1622 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
18331 1620 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
6176 1618 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
18840 1612 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
12218 1603 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
18844 1593 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
11757 1560 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
11185 1556 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
14536 1539 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
12225 1538 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
18338 1537 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
17998 1533 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
20897 1525 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
15977 1507 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
17781 1476 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
15787 1472 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
14489 1464 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
12228 1453 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
17996 1433 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
18172 1423 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
15209 1417 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
12316 1407 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
15976 1390 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
17202 1381 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
16207 1370 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1370 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
19069 1365 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
18501 1351 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
17771 1322 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12286 1305 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
12275 1290 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
16711 1286 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
12284 1265 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
12204 1264 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
12427 1249 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
19810 1242 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
12688 1242 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
5628 1241 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban Miskolci Egyetem
5649 1240 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
14761 1231 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
12814 1231 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
12232 1230 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12247 1225 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
12285 1221 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
12574 1207 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
24084 1191 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése Miskolci Egyetem
18013 1191 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai Miskolci Egyetem
12245 1191 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1184 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1184 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
12283 1184 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
13375 1153 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
16700 1142 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
15257 1142 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
12561 1137 Agrárjogi gyakorlat Miskolci Egyetem
13717 1132 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
12315 1131 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
23232 1131 Tüskehúzó 2014 Miskolci Egyetem
12470 1130 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
12058 1125 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
13061 1124 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
12280 1124 Érthető, amit mondok? Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.