Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 4249 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
11759 3977 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
19730 3507 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 3223 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
16667 2958 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
15116 2741 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
14398 2709 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
17871 2653 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
13331 2391 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
14716 2385 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
11567 2363 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
19010 2323 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
5514 2289 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
14214 2268 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
13467 2256 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13876 2214 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
13146 2174 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
17257 2151 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
18016 2123 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
5586 2034 Divatélmény Miskolci Egyetem
15617 1998 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
6392 1957 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
19027 1956 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
18331 1955 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
6388 1948 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
6382 1935 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
12777 1927 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
11346 1911 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
22696 1882 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
21499 1855 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
12219 1847 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
13675 1827 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
20899 1822 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
20162 1780 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
13975 1770 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
11064 1764 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
13859 1740 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
13883 1698 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
6176 1692 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
20898 1685 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
18844 1674 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
14065 1658 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
18840 1642 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
12218 1640 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
18338 1623 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
11757 1599 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
20897 1594 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
12225 1589 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
18501 1584 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
14536 1579 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
11185 1569 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
17998 1552 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
15787 1542 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
17781 1539 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
15977 1526 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
14489 1518 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
17996 1498 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
12228 1492 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
15209 1481 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
12316 1470 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
18172 1463 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
19069 1453 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
16207 1445 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1445 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
15976 1428 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
17202 1415 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
17771 1402 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12275 1348 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
12286 1325 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
16711 1323 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
18013 1310 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai Miskolci Egyetem
12284 1305 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
5628 1300 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban Miskolci Egyetem
5649 1300 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
12204 1290 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
19810 1290 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
12427 1275 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
12232 1266 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12688 1260 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
14761 1250 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
12285 1248 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
24084 1247 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése Miskolci Egyetem
12247 1246 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
12814 1243 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
12574 1235 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
12283 1227 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
17894 1226 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1226 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
12245 1210 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
15257 1205 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
13375 1191 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
13717 1185 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
16700 1182 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
12470 1172 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
13061 1167 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
12561 1161 Agrárjogi gyakorlat Miskolci Egyetem
12315 1156 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12058 1153 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
23232 1153 Tüskehúzó 2014 Miskolci Egyetem
5774 1150 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.