Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Sorszám Id Dokumentum címe Megtekintések száma
1. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 3830
2. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3474
3. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 3019
4. 11759 Az anyagtudomány alapjai 2908
5. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2632
6. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2585
7. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 2576
8. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 2488
9. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2328
10. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2287
11. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2281
12. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2219
13. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2207
14. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2160
15. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2089
16. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 2002
17. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 2001
18. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 1900
19. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 1886
20. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 1850
21. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 1848
22. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 1809
23. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 1793
24. 5586 Divatélmény 1772
25. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 1751
26. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 1728
27. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 1696
28. 19010 Ábrázoló geometria 1678
29. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1661
30. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1599
31. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 1597
32. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 1596
33. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 1594
34. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 1564
35. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1562
36. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1561
37. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 1560
38. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 1557
39. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 1550
40. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1529
41. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1506
42. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1499
43. 11757 Bankok, bankügyletek 1497
44. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1491
45. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1486
46. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1480
47. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 1477
48. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 1443
49. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 1442
50. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1422
51. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1420
52. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 1418
53. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1407
54. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1371
55. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 1370
56. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 1366
57. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 1365
58. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1363
59. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1358
60. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1338
61. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1328
62. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1310
63. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 1305
64. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1279
65. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1278
66. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1278
67. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1241
68. 12204 A szlovák nyelvújítás 1235
69. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1234
70. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1219
71. 14761 Vízsugárhajtómű tervezése 1215
72. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1214
73. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1213
74. 12814 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál 1208
75. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1208
76. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1207
77. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1193
78. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1190
79. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1185
80. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1178
81. 12245 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata 1168
82. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1165
83. 12283 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai 1150
84. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1123
85. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1123
86. 13375 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream 1119
87. 12561 Agrárjogi gyakorlat 1113
88. 12280 Érthető, amit mondok? 1104
89. 12058 Az Okoskodások 1099
90. 23232 Tüskehúzó 2014 1098
91. 12315 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban 1096
92. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1096
93. 13717 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei 1087
94. 12912 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán 1082
95. 15257 Egységtől egységig 1079
96. 13061 A házassági jog kodifikációi 1079
97. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1077
98. 12559 Fejezetek a "Százéves" háborúból 1072
99. 15238 PIIGS országok helyzete az eurózónában 1064
100. 18294 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok 1059

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.