Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Sorszám Id Dokumentum címe Megtekintések száma
1. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 4084
2. 11759 Az anyagtudomány alapjai 3644
3. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3492
4. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 3152
5. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 2775
6. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2679
7. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2623
8. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 2567
9. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2362
10. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2331
11. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2319
12. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2253
13. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2252
14. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2216
15. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2144
16. 19010 Ábrázoló geometria 2114
17. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 2083
18. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 2068
19. 5586 Divatélmény 1973
20. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 1932
21. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 1927
22. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 1916
23. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 1912
24. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 1894
25. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 1891
26. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 1876
27. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 1874
28. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 1801
29. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 1789
30. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 1773
31. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 1758
32. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1727
33. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 1706
34. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 1670
35. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 1658
36. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 1639
37. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1635
38. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 1632
39. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 1622
40. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 1620
41. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 1618
42. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1612
43. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1603
44. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1593
45. 11757 Bankok, bankügyletek 1560
46. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1556
47. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1539
48. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1538
49. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 1537
50. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1533
51. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 1525
52. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1507
53. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1476
54. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1472
55. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1464
56. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1453
57. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 1433
58. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1423
59. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1418
60. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1407
61. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1390
62. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1381
63. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1370
64. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1370
65. 19069 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén 1365
66. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 1351
67. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1322
68. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1305
69. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1290
70. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1286
71. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1265
72. 12204 A szlovák nyelvújítás 1264
73. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1249
74. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1242
75. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1242
76. 5628 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban 1241
77. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1240
78. 14761 Vízsugárhajtómű tervezése 1231
79. 12814 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál 1231
80. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1230
81. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1225
82. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1221
83. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1207
84. 12245 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata 1191
85. 18013 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai 1191
86. 24084 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése 1191
87. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1184
88. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1184
89. 12283 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai 1184
90. 13375 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream 1153
91. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1142
92. 15257 Egységtől egységig 1142
93. 12561 Agrárjogi gyakorlat 1137
94. 13717 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei 1132
95. 12315 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban 1131
96. 23232 Tüskehúzó 2014 1131
97. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1130
98. 12058 Az Okoskodások 1125
99. 12280 Érthető, amit mondok? 1124
100. 13061 A házassági jog kodifikációi 1124

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.