Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Sorszám Id Dokumentum címe Megtekintések száma
1. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 3780
2. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3457
3. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 2864
4. 11759 Az anyagtudomány alapjai 2783
5. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2596
6. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2563
7. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 2514
8. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 2400
9. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2307
10. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2269
11. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2243
12. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2200
13. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2181
14. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2128
15. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2069
16. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 1954
17. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 1936
18. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 1878
19. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 1868
20. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 1832
21. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 1827
22. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 1771
23. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 1754
24. 5586 Divatélmény 1734
25. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 1706
26. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 1691
27. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 1645
28. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1571
29. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 1559
30. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1553
31. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 1550
32. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1532
33. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 1531
34. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1528
35. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 1514
36. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1511
37. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 1510
38. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 1495
39. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 1492
40. 19010 Ábrázoló geometria 1484
41. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1482
42. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1471
43. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1468
44. 11757 Bankok, bankügyletek 1447
45. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1443
46. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1436
47. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 1429
48. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1401
49. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 1400
50. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1396
51. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1370
52. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 1352
53. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1351
54. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1344
55. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1334
56. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 1332
57. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 1324
58. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1305
59. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1298
60. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 1270
61. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1259
62. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1220
63. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1220
64. 12204 A szlovák nyelvújítás 1213
65. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1207
66. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1200
67. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1200
68. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1198
69. 14761 Vízsugárhajtómű tervezése 1196
70. 12814 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál 1194
71. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1186
72. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1181
73. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1170
74. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 1168
75. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 1167
76. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1166
77. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1166
78. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1156
79. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1151
80. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1140
81. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1126
82. 12283 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai 1124
83. 12245 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata 1112
84. 13375 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream 1105
85. 12561 Agrárjogi gyakorlat 1094
86. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1094
87. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1094
88. 12058 Az Okoskodások 1086
89. 12280 Érthető, amit mondok? 1084
90. 23232 Tüskehúzó 2014 1082
91. 12315 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban 1076
92. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1076
93. 12912 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán 1068
94. 13717 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei 1068
95. 13061 A házassági jog kodifikációi 1064
96. 12559 Fejezetek a "Százéves" háborúból 1057
97. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1052
98. 15238 PIIGS országok helyzete az eurózónában 1051
99. 15257 Egységtől egységig 1040
100. 18294 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok 1037

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.