Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 3718 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
19730 3443 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 2784 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
11759 2635 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
17871 2542 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
14398 2538 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
16667 2489 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
15116 2342 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
14716 2278 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
11567 2248 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
13331 2205 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
14214 2179 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
5514 2158 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2088 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13146 2031 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
17257 1913 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
18016 1898 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
6392 1864 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
6388 1852 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
11346 1813 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
6382 1802 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
12777 1745 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
5586 1700 Divatélmény Miskolci Egyetem
19027 1699 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
12219 1679 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
21499 1643 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
20899 1615 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
14065 1542 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
13859 1534 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
13975 1512 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
12218 1511 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
6176 1508 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
20162 1507 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
11185 1495 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
18840 1486 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
13883 1481 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
18331 1476 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
12225 1460 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
15977 1455 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
15617 1449 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
20898 1449 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
17998 1438 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
14536 1415 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
11757 1410 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
18844 1401 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
19010 1400 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
18338 1393 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
12228 1391 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
14489 1374 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
20897 1354 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
18172 1328 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
15976 1327 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
17781 1325 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
11064 1312 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
17996 1310 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
15209 1310 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
13675 1277 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
17202 1277 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
12316 1262 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
18501 1244 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
12286 1243 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
12204 1199 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
12688 1188 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
16207 1185 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1185 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
14761 1184 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
12814 1183 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
12275 1182 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
16711 1179 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
12284 1174 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
12232 1169 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12427 1166 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
12247 1147 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
5649 1142 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
12285 1140 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
17771 1117 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12574 1114 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
12283 1108 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
15787 1099 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
19810 1094 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
13375 1093 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
22696 1093 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
13876 1091 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
12245 1090 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
12561 1082 Agrárjogi gyakorlat Miskolci Egyetem
12058 1066 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
12280 1065 Érthető, amit mondok? Miskolci Egyetem
17894 1064 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1064 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
23232 1063 Tüskehúzó 2014 Miskolci Egyetem
12315 1062 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12912 1056 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán Miskolci Egyetem
13061 1050 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
16700 1047 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
13717 1041 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
15238 1040 PIIGS országok helyzete az eurózónában Miskolci Egyetem
12559 1039 Fejezetek a "Százéves" háborúból Miskolci Egyetem
12470 1038 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
18294 1022 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok Miskolci Egyetem
15257 1018 Egységtől egységig Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.