Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
100 legkevesebbszer megtekintett dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
36944 1 A beszerzés és közbeszerzés compliance aspektusai Miskolci Egyetem
36951 1 A beszerzés és közbeszerzés compéiance aspektusai Miskolci Egyetem
36943 1 A beszerzés és közbeszerzés compliance aspektusai Miskolci Egyetem
36955 1 A beszerzés és közbeszerzés compéiance aspektusai Miskolci Egyetem
36946 1 A beszerzés és közbeszerzés compliance aspektusai Miskolci Egyetem
36990 1 Portfólió a tanítási gyakorlatról Miskolci Egyetem
36973 2 A bírósági végrehajtás elrendelése különös tekintettel a végrehajtási záradékra Miskolci Egyetem
36981 2 Természetes vízkészlet csökkenésének hatása a hazai és nemzetközi munkaerőpiacra Miskolci Egyetem
36953 2 A beszerzés és közbeszerzés compéiance aspektusai Miskolci Egyetem
36949 2 A beszerzés és közbeszerzés compliance aspektusai Miskolci Egyetem
36950 2 A beszerzés és közbeszerzés compliance aspektusai Miskolci Egyetem
36947 2 A beszerzés és közbeszerzés compliance aspektusai Miskolci Egyetem
36948 2 A beszerzés és közbeszerzés compliance aspektusai Miskolci Egyetem
36961 2 Az adatvédelem alkotmányjogi kérdései Miskolci Egyetem
36934 2 Európa utolsó diktátora és a Rakétaember Miskolci Egyetem
36974 2 A bírósági végrehajtás elrendelése különös tekintettel a végrehajtási záradékra Miskolci Egyetem
36978 2 Etikatanítás szakmódszertana- Szociális kompetencia fejlesztése kisiskolás korban Miskolci Egyetem
36967 2 Természetes vízkészlet csökkenésének hatása a hazai és nemzetközi munkaerőpiacra Miskolci Egyetem
36954 2 A beszerzés és közbeszerzés compéiance aspektusai Miskolci Egyetem
36984 2 A működéshez szükséges vagyon biztosítása egy közhasznú nonprofit kft. tagjának szemével Miskolci Egyetem
36936 2 Portfólió Miskolci Egyetem
36987 3 A nonprofit szektor és a közhasznú nonprofit gazdasági társaságok Miskolci Egyetem
36965 3 A versenyt korlátozó megállapodás büntetőjogi kérdései Miskolci Egyetem
36969 3 Pedagógiai Portfólió Miskolci Egyetem
36938 3 Whistleblowing Szerepe és Intézménye Miskolci Egyetem
36881 3 Portfólió Miskolci Egyetem
36880 3 Portfólió Miskolci Egyetem
36980 3 Az ügyfélbarát közigazgatás megvalósulása a Pétervásárai Járási Hivatalnál Miskolci Egyetem
36925 3 A gazdasági vezetők speciális büntetőjogi felelőssége Miskolci Egyetem
36945 3 A beszerzés és közbeszerzés compliance aspektusai Miskolci Egyetem
36970 3 Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme a compliance eszközeivel Miskolci Egyetem
36976 4 A nem hagyományos munkavégzési formák, különös tekintettel a digitalizáció kapcsán létrejövő jogviszonyokra Miskolci Egyetem
36975 4 Tagi kölcsön a gazdasági társaságoknál Miskolci Egyetem
36894 4 Adatvédelmi compliance egy közművelődési intézményben a GDPR tükrében Miskolci Egyetem
36840 4 Portfólió Miskolci Egyetem
36997 4 A Covid-19 járvány foglalkoztatásra gyakorolt hatása és a kialakult válság kezelésére hozott állami intézkedések Miskolci Egyetem
36989 4 Portfólió a tanítási gyakorlatról Miskolci Egyetem
36929 4 Banküzemtan Miskolci Egyetem
36979 4 Az európai elfogatóparancs és kiadatási eljárás Miskolci Egyetem
36941 4 Egyenlő bánásmód a hazai és nemzetközi munkajogban Miskolci Egyetem
36995 4 Az emotikonhasználat szegmensei és kommunikációs szerepkörei Miskolci Egyetem
36960 4 Az adatvédelem alkotmányjogi kérdései Miskolci Egyetem
36998 4 Otthoni sport és mozgáslehetőségek a koronavírus idején Miskolci Egyetem
36798 5 TESZT cacnon Miskolci Egyetem
36907 5 A pénzügyi rendszerbe vetett bizalom Miskolci Egyetem
36937 5 Portfólió Miskolci Egyetem
36942 5 A beszerzés és közbeszerzés compliance aspektusai Miskolci Egyetem
36931 5 Munkaerőpiaci változások az automatizálási technológiák fejlődésének tükrében Miskolci Egyetem
36896 5 Portfólió Miskolci Egyetem
36993 5 A közművelődési szektorban foglalkoztatott munkavállalók helyzete Miskolci Egyetem
36866 5 Portfólió Miskolci Egyetem
36924 5 Fogyasztóvédelmi felügyelési eszközök rendszere, az egyéb szabályozó eszközök szerepe a MNB fogyasztóvédelmi felügyeleti eljárásában Miskolci Egyetem
36956 5 AZ MNB FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGE A FOGYASZTÓVÉDELEM TERÜLETÉN, A PÉNZFORGALOM SZABÁLYAINAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉS TEKINTETÉBEN Miskolci Egyetem
36986 5 Pénzbeli egészségbiztosítási ellátások Magyarországon és az Európai Unió egyes tagországaiban Miskolci Egyetem
36940 5 A kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények megjelenése a hazai gyermekvédelem rendszerében és a kapcsolódó büntetőeljárások jellemző vonásai Miskolci Egyetem
36914 5 A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása a gyakorlatban Miskolci Egyetem
36982 5 Atipikus foglalkoztatási formák között is speciális: a közfoglalkoztatás Miskolci Egyetem
36988 5 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatok Miskolci Egyetem
36963 6 Versenyjogi compliance, különös tekintettel annak büntetőjogi vonatkozásaira Miskolci Egyetem
36996 6 Munkaügyi viták és az alternatív vitarendezés Miskolci Egyetem
36971 6 Szellemi tulajdon kezelés és védelem a compliance nézőpontjából – a védjegybitorlás és jellegbitorlás példáin keresztül Miskolci Egyetem
36927 6 A büntetőtárgyalás nyilvánossága és a személyes adatok védelméhez fűződő jog Miskolci Egyetem
36919 6 Csoportszintű Krízis Team Miskolci Egyetem
36972 6 A compliance egyes elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel a vezető tisztségviselő büntetőjogi felelősségére Miskolci Egyetem
36917 6 Az üzletrész öröklése Miskolci Egyetem
36912 6 A Zálogjogosult bekapcsolódása a végrehajtási eljárásba Miskolci Egyetem
36928 6 Igényérvényesítés a magáncsőd eljárásban, különös tekintettel a banki követelésekre Miskolci Egyetem
36911 6 Fiatalok gazdaságpolitikai helyzete Miskolci Egyetem
36977 6 A közszereplőket megillető személyiségi jogok védelmének sajátosságai Miskolci Egyetem
36939 6 Whistleblowing intézménye és szerepe Miskolci Egyetem
36985 6 Portfólió Miskolci Egyetem
36908 7 Környezeti felelősség Miskolci Egyetem
36860 7 Az eltiltás szabályainak változásai Miskolci Egyetem
36749 7 Portfólió Miskolci Egyetem
36994 7 Atipikus foglalkoztatási viszonyok különös tekintettel a távmunkavégzés és a „home office” munkajogi és adatvédelmi kérdéseire Miskolci Egyetem
36744 7 Interval inversion as innovative well log interpretation tool for evaluating organic-rich shale formations Miskolci Egyetem
36893 7 Munkahelyi stressz elkerülésének és a foglalkozási megbetegedések csökkentésének lehetséges módjai egy nagyvállalat gyakorlatán keresztül Miskolci Egyetem
36920 7 A munkáltatói ellenőrzés adatvédelmi aspektusai Miskolci Egyetem
36748 8 Marjalaki Kiss Lajos (1887-1972) munkássága, különös tekintettel földrajzi témájú műveire Miskolci Egyetem
36855 8 Adatvédelem az önkormányzatoknál Miskolci Egyetem
36966 8 Compliance kihívások egy könyvelőiroda aspektusából Miskolci Egyetem
36742 8 Uncertainty reduction of interval inversion estimation results using a factor analysis approach Miskolci Egyetem
36864 8 Portfólió Miskolci Egyetem
36743 8 Karst water resources and their complex utilization in the Bükk Mountains, northeast Hungary: an assessment from a regional hydrogeological perspective Miskolci Egyetem
36921 8 Portfólió Miskolci Egyetem
36983 8 Szagazonosítás szerepe a bizonyítási eljárásban Miskolci Egyetem
36901 8 A járási hivatalok hatósági feladatai a gyermekvédelem rendszerében Miskolci Egyetem
36793 8 A munkajog felelősségi rendszere, különös tekintettel a kártérítési felelősségre Miskolci Egyetem
36926 8 Az atipikus foglalkoztatási viszonyok interdiszciplinaritása Miskolci Egyetem
36932 8 Büntetőjogi compliance különös tekintettel a korrupció megelőzésére Miskolci Egyetem
36875 8 A compliance egyes elméleti és gyakorlati kérdései az egyházi szervezetekben, különös tekintettel az egyházi fenntartású intézményeknél Miskolci Egyetem
36910 8 A szervezetekkel szemben alkalmazható büntetőjogi szankciók Miskolci Egyetem
36959 8 Az adatvédelem alkotmányjogi kérdései Miskolci Egyetem
36791 9 Ügyvédi megbízási szerződések aktuális kérdései Miskolci Egyetem
36902 9 A költségvetési csalás Miskolci Egyetem
36915 9 Az ingatlan végrehajtás aktuális kérdései Miskolci Egyetem
36686 9 Külszíni bányászati műveletek során kialakult bányatavak, végtavak hullámmagasság-meghatározásának lehetőségei Miskolci Egyetem
36745 9 Gerjesztett polarizációs mérések kiértékelése spektrális inverziós módszerrel Miskolci Egyetem
36720 9 Uncertainty reduction of interval inversion estimation results using a factor analysis approach Miskolci Egyetem
36958 9 A KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁS KOCKÁZATÁNAK MINIMALIZÁLÁSA COMPLIANCE ESZKÖZÖKKEL Miskolci Egyetem