Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
Könyvtáranként a legkevesebbszer megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Number Id Ttle of the document Number of visits
1. 35846 A gépjárműipar gazdasági jelentősége Magyarországon, a német multi- és transznacionális vállalatok szerepének vizsgálata 2
2. 35817 Hosszú távú anyagtervezés az SAP ERP vállalatirányítási rendszer segítségével a TS Hungaria Kft-nél 2
3. 35847 A beszerzés folyamata a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. esetében 2
4. 35821 Konszolidáció a gyakorlatban 2
5. 35834 Automatizált vontató integrálása a Robert Bosch Power Tool Kft.-nél 2
6. 35825 A német gépjárműipari vállalatok szerepe és jelentősége a magyar gazdaságban 2
7. 35835 A Magyaroroszági családtámogatási rendszer struktúráka 2020-ban 2
8. 35807 Műtői működés hatékonyságának vizsgálata, elemzése, optimalizálása projekt a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Központi Műtőjében 2
9. 35837 A fenntartható energiagazdálkodás és annak vizsgálata egyes európai uniós országokban 2
10. 35786 Portfólió 3
11. 35844 Smart Energy City 3
12. 35845 Webshop elemzés a Stage2 példáján keresztül 3
13. 35843 A közösségi média hatása a fiatal felnőttek utazási döntéseire 3
14. 35836 Az integritásirányítási rendszer elemei közötti összefüggések bemutatása különös tekintettel egy adott kórházra 3
15. 35824 Vajon mi lehet a fejekben? Górcső alatt a fogyasztói tájékozottság Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 3
16. 35836 Az integritásirányítási rendszer elemei közötti összefüggések bemutatása különös tekintettel egy adott kórházra 3
17. 35828 Külföldi tanulmányokkal és munkavállalással kapcsolatos motivációk vizsgálata az ME GTK hallgatói körében 3
18. 35811 Vajon mi lehet a fejekben? Górcső alatt a fogyasztói tájékozottság Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 3
19. 35806 Workplace stress and its treatment methods with particular attention to Jabil Circuit Hungary Ltd. 3
20. 35833 Beszerzési logisztikai költségek változása relokáció esetén a Robert Bosch Power Tool Kft-nél 3
21. 35810 Az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása, kiemelve a csomagolási hulladékot Eger és vonzáskörzetében 4
22. 35813 Az atomenergia gazdasági hatásainak elemzése 4
23. 35841 Tiszaújvárosi NN Boutique hotel projekt bemutatása a projektmenedzsment szemléletében 4
24. 35827 Szervezeti kultúra bemutatása egy multinacionális vállalaton keresztül 4
25. 35838 "Segély helyett esély" 4
26. 35814 Egyéni teljesítményértékelés a fizikai állomány felső szintjein 5
27. 35808 A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház eszközazonosítási rendszerének fejlesztése vonalkód, DPM és RFID technológiával 5
28. 35820 Konszolidáció a gyakorlatban 5
29. 35779 A hatósági ingatlan árverés, mint tulajdonszerzési mód 5
30. 35816 Hosszú távú anyagtervezés az SAP ERP vállalatirányítási rendszer segítségével a TS Hungaria Kft-nél 6
31. 35809 Az elektromos autók elterjedésének hatásai 6
32. 35789 A középszintű önkormányzatok feladat és hatáskörének változásai a II. világháborútól napjainkig 6
33. 34503 „World Hunger 10 Myth” című tanulmányból (Szerk.: Frances Moore Lappé és Joseph Collins. New York, 2015.) egy részlet (99 – 102. oldal) fordítása magyar nyelvre és A „Élelmiszer-gazdaság“ című tanulmányból (Szerk.: Panyor Ágota, Balogh Sándor, Hampel György. Szegedi Tudományegyetem, 2019.) egy részlet (57 – 59. oldal) fordítása angol nyelvre 6
34. 35812 Characteristics and types of stress and stress management with particular attention to Jabil Circuit Hungary Ltd. 6
35. 35790 Unexpected Circumstances in European Contract Law comparing to Force Majeure 6
36. 35822 Az elektronikus értékesítés és a koronavírus járvány hatásának vizsgálata a hazai és nemzetközi viszonylatokban 6
37. 35777 Az értékteremtő startmunka-program megvalósulása Kál községében 6
38. 35815 Fluktuációkezelés a Telenor Hungary Zrt-nél 6
39. 35818 A külkereskedelmi szerződéskötési folyamat és gyakorlat bemutatása, elemzése a Marshall Ablakgyár Kft.-n keresztül 6
40. 35770 Magyarország regionális kapcsolatai különös tekintettel a Kárpátok Eurorégióra, valamint a Visegrádi Négyek együttműködésre 6
41. 35812 Characteristics and types of stress and stress management with particular attention to Jabil Circuit Hungary Ltd. 6
42. 35774 Az életkor büntetőjogi és kriminológiai kérdései 6
43. 35840 Észak-Magyarország gyógynövény turisztikai kínálatának marketingelemzése és fejlesztési lehetőségei 7
44. 35803 Nappali tagozatos közgazdász hallgatók elvárásainak vizsgálata a nők munkaerőpiaci helyzetével kapcsolatban 7
45. 35795 Tradíciók es egyéni sajátosságok Orbán György Passió c. művében 7
46. 35797 AZ interkulturális marketing és alkalmazási példái a kelet-közép-európai országokban 7
47. 35794 Motivációs jellemzők felmérése Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 7
48. 35775 A közúti közlekedés bűncselekmények gyakorlati és elméleti kérdései, különös tekintettel a közúti veszélyeztetésre 7
49. 35756 A visszterhes vagyonátruházási illeték szabályai 8
50. 35148 A zene transzferhatásai a Kokas-koncepció tükrében 8
51. 35760 A de facto élettársak közös vagyon megosztása 8
52. 35137 Mindennapi pénzmosás 8
53. 34326 A „Die Verstetigung von Armut in Entwicklungsländern. Ursachenanalyse und Gegenstrategien.“ című tanulmányból (Szerk.: Frank Bliss, Karin Gaesing, Anika Mahla. Institut für Entwicklung und Frieden (INEF), Universität Duisburg-Essen (AVE-Studie 2/2017, Wege aus extremer Armut, Vulnerabilität und Ernährungsunsicherheit), 2017.) egy részlet (36 – 39. oldal) fordítása magyar nyelvre és „Élelmiszer-gazdaság” című tanulmányból (Szerk.: Panyor Ágota, Balogh Sándor, Hampel György. Szegedi Tudományegyetem, 2019.) egy részlet (13 – 14. oldal) fordítása német nyelvre 8
54. 35515 Csongrád városi vízmű kútjainak hidrodinamikai modellezése 8
55. 34845 Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztési lehetőségei 8
56. 34736 A gyermekek részvétele a szülői felügyelethez kapcsolódó megállapodásokban 8
57. 35754 A pénzmosás elleni küzdelem eszközei Magyarországon és az Európai Unióban 8
58. 35108 Az Unilever Future Leaders Program, azaz az Unilever Magyarország Kft vezetőképző programjának, értékelése a résztvevők véleménye alapján, és javaslatok a program továbbfejlesztésére 8
59. 35749 Portfólió 8
60. 35152 Portfólió 8
61. 35829 Az elektronikus kereskedelem elterjedésének bemutatása egy magyarországi drogéria webáruházán keresztül 8
62. 35792 Egység és kétség között 8
63. 35800 A Magyar euró bevezetésének a vizsgálata 8
64. 34975 Kompetencia alapú karriertervezés 8
65. 34966 Szénhidrogén termékeket szállító technológiai rendszeren megvalósított rekonstrukciós projekt hatásainak, eredményeinek gazdasági vizsgálata 8
66. 34927 Portfólió 8
67. 34711 A Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumában folyó szakmai-pedagógiai munka erőforrásrendszerének feltérképezése és fejlesztési lehetőségei 8
68. 34884 Babaváró hitel értékesítésének elemzése 8
69. 34983 Projekt folyamata egy új gép beszerzésére vonatkozóan 8
70. 35842 A szervezeti döntéshozatal eltérései és az azt meghatározó tényezők a MiReHu Nonprofit Kft. és az MDA Hungary Autóipari Kft. vállalatoknál 8
71. 35773 A megfélemlítés aktuális kérdései 8
72. 35167 Franciaország szerepvállalása az EU-ban, a főbb gazdasági mutatók és indexek bemutatása regionális összehasonlításban 8
73. 35771 A digitális kor szerzői jogi kihívásai 8
74. 35788 Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem aspektusai a magyar hitelintézetek gyakorlatában 9
75. 34368 A munkaviszony megszüntetésének kérdései a munkaügyi bírósági gyakorlat tükrében 9
76. 34915 Az ízesített kézműves sörök helye a magyar gasztronómiában 9
77. 35767 A GDPR hatása az Önkormányzatok által végzett adatkezelésekre 9
78. 34931 A gazdasági növekedés és vízfelhasználás összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon 9
79. 35586 Rugóterhelésű biztonsági szelepben alkalmazott állítógyűrű pozíciójának működésre gyakorolt hatása működésvizsgálati- és emelőerő mérésekkel bemutatva 9
80. 34989 Vendégelégedettség mérése a szállodákban 9
81. 34361 Portfolió 9
82. 35388 CarryMap alapú térinformatikai módszer kidolgozása térképészeti feladatok megoldására 9
83. 35235 A gitár tanításának – tanulásának hatékony módszerei 9
84. 34892 A nyugdíjrendszer fenntarthatóságával kapcsolatos javaslatok elemzése 9
85. 34272 A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények a magyar büntetőjogban 9
86. 35117 Vezetői kompetenciák vizsgálata a Gazdaságtudományi Kar hallgatói körében 9
87. 35776 Nagy Konstantin vallás−és egyházpolitikai rendelkezései 9
88. 34870 Szállodai kommunikáció, etikett és protokoll a Meggyes Hotelben 9
89. 34945 COACHING, COACHING SZEMLÉLETŰ VEZETÉS, A COACHING ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉKNÉL 9
90. 34271 A bűnmegelőzés alkalmazása építészeti tervezéssel, és területfelügyeleti koncepciókkal 9
91. 34280 A közszférát érintő munkajogi szabályok változásai a rendszerváltástól napjainkig 9
92. 35780 A házassági perek speciális eljárási szabályai 9
93. 35168 Franciaország szerepvállalása az EU-ban, a főbb gazdasági mutatók és indexek bemutatása regionális összehasonlításban 9
94. 34643 Hatékonyság és egyéniesítés a büntetőeljárásban 9
95. 35094 Motivációs és ösztönzési technikák a munka világában 9
96. 34776 A számviteli – pénzügyi folyamatok kiszervezése során kialakuló szervezeti átalakulás a Robert Bosch Power Tool Kft. pénzügyi osztályán 9
97. 34270 Nyugdíjrendszerek Magyarországon és az Európai Unióban 9
98. 34759 Az uniós támogatások és a compliance kapcsolata büntetőjogi és nem büntetőjogi vonatkozásban 9
99. 34881 Marketingkommunikációs stratégia készítése a Well Training & Finance Kft. számára 9
100. 35194 Portfólió 9