Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
Könyvtáranként a legkevesebbszer megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Number Id Ttle of the document Number of visits
1. 33153 A versenyt korlátozó megállapodás tilalmának jogtörténeti előzményei az 1931. évi XX. törvénycikk tükrében 3
2. 33197 A Kormányablak jelene és jövője 5
3. 33155 Az Amerikai Egyesült Államok pénzügyi felügyeleti és fogyasztóvédelmi szabályozása 6
4. 33157 Kilépés az Európai Közösségekből Lisszabon előtt: Grönland esete 6
5. 33206 Gyermekbarát igazságszolgáltatás 7
6. 33154 Az elektronikus közszolgáltatások megvalósulása napjainkban Magyarországon 7
7. 33198 A gyermekbűnözés aktuális kérdései 7
8. 33158 A megújult vámjogi szabályozás 7
9. 33263 Particle swarm optimization based interval inversion of direct push logging data 7
10. 33145 Marfa, Eisenstein Fővonal/Régi és új című filmjének főhőse 7
11. 33264 Cluster analysis of core measurements using heterogeneous data sources: An application to complex Miocene reservoirs 7
12. 32438 A vállalatok munkaerőpiaci kihívásai - avagy hogyan küzdjük le a munkaerőhiányt? 8
13. 32834 Floquet stability analysis of the wake flow of a circular cylinder of a low-Reynolds number flow 8
14. 32535 Power Save ESP System Design and Optimization 8
15. 31882 Magyarország és az Európai Unió biztonságpolitikai kihívásai a biztonság 21. századi fogalmi átalakulásának tükrében 8
16. 32271 Vegyipari művelettani labor beruházásának bemutatása az MPK területén 8
17. 33165 Üzemelésoptimalizálást és üzembiztonságot elősegítő platform fejlesztése a BorsodChem Zrt.-nél 8
18. 32009 Portfólió 8
19. 32249 Gyermekközpontúság az igazságszolgáltatásban 8
20. 32257 Gyógyászati segédeszközök külpiaci értékesítésének lehetőségei 8
21. 33241 Talajvizes idősorok vizsgálata szezonalitás alapján 8
22. 32377 Egy multinacionális vállalatnál dolgozó operatív vezetők problémáinak elemzése 8
23. 32319 Munkaerőellátás folyamata a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnál 8
24. 32285 Fiatalkorúak kisebb súlyú normaszegései 8
25. 31997 „A felsőoktatás (hozzáadott) értéke, Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához” című tanulmányból (Szerk.: Pusztai Gabriella, Bocsi Veronika és Ceglédi Tímea. Nagyvárad-Budapest, 2016.) egy részlet (82 – 83. oldal) fordítása angol nyelvre 8
26. 32460 A Bükki borvidék és a történelmi avasi pincesorok múltja, jelenlegi helyzete és fejlesztési lehetőségei 8
27. 31997 A „3RD GLOBAL REPORT ON ADULT LEARNING AND EDUCATION” című kiadványból (UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2016) egy részlet (133 – 136. oldal) fordítása magyar nyelvre 8
28. 32459 A szakképző iskolák költségrendszerének bemutatása 8
29. 31991 Comic Book in the United States 8
30. 31929 A „Профессиональное развитие и подготовка молодых учителей” című tanulmányból (Szerk.: М. А. Пинская, А. А. Пономарева, С. Г. Косарецкий. Москва, 2016.) egy részlet (100 – 107. oldal) fordítása magyar nyelvre ÉS „A felsőoktatás (hozzáadott) értéke. Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához” című tanulmányból (Szerk.: Pusztai Gabriella, Bocsi Veronika és Ceglédi Tímea. Nagyvárad-Budapest, 2016.) egy részlet (Engler Ágnes: Hozzáadott érték a levelező tagozatos hallgatók értelmezésében, 221 – 232. oldal) fordítása orosz nyelvre 9
31. 32413 Emberi erőforrás gazdálkodás a Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Egészségturisztikai Zrt.-nél 9
32. 31867 A szaktanácsadó szerepének vizsgálata és tapasztalatok egy konkrét intézményben 9
33. 32340 Motivációs és ösztönzési rendszerek - avagy hogyan ösztönözzük munkavállalóinkat 9
34. 31967 A „3RD GLOBAL REPORT ON ADULT LEARNING AND EDUCATION” című kiadványból (UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2016) egy részlet (70 – 74. oldal) fordítása magyar nyelvre ÉS „A felsőoktatás (hozzáadott) értéke, Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához” című tanulmányból (Szerk.: Pusztai Gabriella, Bocsi Veronika és Ceglédi Tímea. Nagyvárad-Budapest, 2016.) egy részlet (153–157. oldal) fordítása angol nyelvre 9
35. 32245 Factors Affecting the Success and Failure of Company Acquisition 9
36. 32800 Portfólió 9
37. 32708 Hidegsajtolt kötések megbízhatóságának vizsgálata 9
38. 32514 Visegrádi országok összehasonlító elemzése 9
39. 32896 Glettelőgép tervezése 9
40. 31953 Portfólió 9
41. 31770 Kiút a hátrányos helyzetből… – hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű óvodásgyermekek esélyegyenlítő nevelésével kapcsolatos vezetői feladatok 9
42. 31927 A légi árutovábbítás módjai és biztonsági kérdései az ITS Logistics Hungary Kft. gyakorlatán keresztül 9
43. 32181 Portfólió 9
44. 32795 Portfólió 9
45. 32124 Iskola és megélhetés: párhuzamos oktatási színterek antropológiai vizsgálata 9
46. 32090 Portfólió 9
47. 31858 A kézilabda bevezetése és annak hatásai a Homoki Általános Iskolában 9
48. 31834 A szakmai munkaközösségek szerepe az óvodák nevelő fejlesztő munkájában 9
49. 32245 Factors Affecting the Success and Failure of Company Acquisition 9
50. 31916 Role, Relevance, and Application of Body Language and Nonverbal Communication: An Empirical Analysis and Evaluation in a Corporate Context 9
51. 31584 W. A. Mozart prágai utazásai és a Don Giovanni keletkezéstörténete 9
52. 32290 Változásmenedzsment egy multinacionális vállalatnál 9
53. 31845 A szakértő szerepe a pedagógusok tanfelügyeleti eljárásában 9
54. 32148 A pedagógus és a nevelési – oktatási intézményt vezető személyiség jegyei 9
55. 31861 Portfóló 9
56. 33062 Automatizált hidrokultúrális növénytermesztő rendszer fejlesztése 9
57. 32286 Portfólió 9
58. 33146 Gondoskodásetika és politikai filozófia 9
59. 31849 Az értékelés új formái az Alsózsolcai Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában 9
60. 33251 A hasznosítható geotermikus energia mennyiségének meghatározása 9
61. 32956 Fékrásegítő motor rotor tengely gyártástervezése 9
62. 31736 Egy családbarát óvoda kialakításának lehetőségei 9
63. 32474 Az egészségügyi intézmények integritás-magatartásának eltérése a 2018. évi integritás felmérések tapasztalatai alapján 9
64. 33196 A Kormányablak jelene és jövője 9
65. 32374 Beruházási projekt megvalósításának támogatása a beszerzés által a BorsodChem Zrt.-nél, a TDI-2 Üzem UR-3611 reaktorának cseréjén keresztül 9
66. 32961 Új késztermék bevezetése a BPI Group Hungary Kft.-nél 9
67. 31833 Élő néphagyomány óvodai megjelenése 9
68. 33152 The changing conditions of equality: the Anti-Jewish laws and centralized executive power in Hungary between 1938 and 1944 9
69. 31808 Változások az Ormosbányai Idősek Otthona életében a gondozási szükséglet vizsgálat módosítása óta 9
70. 32258 A járművezetéstől eltiltás 9
71. 32723 Portfólió 9
72. 32503 A munkáltatói márka értékelés az MS International Kft.-nél 9
73. 33259 Harc a szavakért - közérthetőség a jogban 9
74. 31835 Az óvoda és a család: a szülőkkel való együttműködés lehetőségei 9
75. 32391 A humán erőforrás munkaerőpiaci lehetőségeinek kiterjesztése egy egyéni coaching gyakorlati példáján keresztül 9
76. 31670 Hepatocelluláris carcinoma chemoembolisatioja 9
77. 32836 Dynamics of Reduced Order Models of the Forced Karman Cylinder Wake 9
78. 32299 Természetes borok pozicionálása a magyar gasztronómiában 9
79. 31859 A szülők és az iskola együttműködése 9
80. 31922 Portfólió 9
81. 33159 A közszolgálati sztrájkjog alapvonásai nemzetközi összehasonlításban 9
82. 32294 Akadálymentesítés a turizmusban és a digitális megoldások, mint lehetséges fejlesztési eszközök 9
83. 31596 Reintegrációs őrizet és a feltételes szabadonbocsátás intézménye 9
84. 32061 Engagement of international companies in the sustainable, economic development of Miskolc 9
85. 31918 Bizonyítás speciális szabályai a fiatalkorúak elleni eljárásban - különös tekintettel az egyéni értékelésre 9
86. 31888 A végzettség nélküli iskolaelhagyás problémája a szakképzésben 9
87. 32045 A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének helyzete településünkön (városunkban, régiónkban) 9
88. 32291 Az ausztriai Karintia tartomány desztináció menedzsment jó gyakorlatának elemzése 9
89. 31916 Role, Relevance, and Application of Body Language and Nonverbal Communication: An Empirical Analysis and Evaluation in a Corporate Context 9
90. 32139 A szakmaiság szerepe a pedagógus hivatásában 10
91. 31602 Az arckoponya traumás sérüléseinek képalkotó diagnosztikája 10
92. 32207 A vallásosság kérdéskörei az én kis falumban 10
93. 31606 A vertebrális artériákon végezhető intervenciós radiológiai lehetőségek 10
94. 31605 A felnőttkori intracraniális sérülések elemzése CT segítségével 10
95. 32127 Küszöbön a nyugdíjválság 10
96. 32485 Alapanyag rendelkezésre állás eszkalációs szinten a Robert Bosch Power Tool Kft-én belül 10
97. 32248 Az objektív felelősség elvének mai kérdései 10
98. 32183 Foglalkoztatás és esélyegyenlőség az encsi járásban a foglalkoztatottakra vonatkozó statisztikai adatok alapjánI ADATOK ALAPJÁN 10
99. 32292 Csaphegesztési technológia eljárásvizsgálatának kidolgozása 10
100. 31977 A jó vezető titka 10