Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
Könyvtáranként a legkevesebbszer megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Number Id Ttle of the document Number of visits
1. 36955 A beszerzés és közbeszerzés compéiance aspektusai 1
2. 36943 A beszerzés és közbeszerzés compliance aspektusai 1
3. 36946 A beszerzés és közbeszerzés compliance aspektusai 1
4. 36990 Portfólió a tanítási gyakorlatról 1
5. 36944 A beszerzés és közbeszerzés compliance aspektusai 1
6. 36951 A beszerzés és közbeszerzés compéiance aspektusai 1
7. 36978 Etikatanítás szakmódszertana- Szociális kompetencia fejlesztése kisiskolás korban 2
8. 36934 Európa utolsó diktátora és a Rakétaember 2
9. 36947 A beszerzés és közbeszerzés compliance aspektusai 2
10. 36961 Az adatvédelem alkotmányjogi kérdései 2
11. 36973 A bírósági végrehajtás elrendelése különös tekintettel a végrehajtási záradékra 2
12. 36984 A működéshez szükséges vagyon biztosítása egy közhasznú nonprofit kft. tagjának szemével 2
13. 36948 A beszerzés és közbeszerzés compliance aspektusai 2
14. 36949 A beszerzés és közbeszerzés compliance aspektusai 2
15. 36954 A beszerzés és közbeszerzés compéiance aspektusai 2
16. 36936 Portfólió 2
17. 36950 A beszerzés és közbeszerzés compliance aspektusai 2
18. 36953 A beszerzés és közbeszerzés compéiance aspektusai 2
19. 36974 A bírósági végrehajtás elrendelése különös tekintettel a végrehajtási záradékra 2
20. 36987 A nonprofit szektor és a közhasznú nonprofit gazdasági társaságok 3
21. 36880 Portfólió 3
22. 36938 Whistleblowing Szerepe és Intézménye 3
23. 36945 A beszerzés és közbeszerzés compliance aspektusai 3
24. 36969 Pedagógiai Portfólió 3
25. 36980 Az ügyfélbarát közigazgatás megvalósulása a Pétervásárai Járási Hivatalnál 3
26. 36881 Portfólió 3
27. 36970 Az Európai Unió pénzügyi érdekeinek védelme a compliance eszközeivel 3
28. 36925 A gazdasági vezetők speciális büntetőjogi felelőssége 3
29. 37002 A helyi önkormányzatiság működése Tiszaújváros példáján keresztül 3
30. 36965 A versenyt korlátozó megállapodás büntetőjogi kérdései 3
31. 36929 Banküzemtan 4
32. 36840 Portfólió 4
33. 37000 Nyugdíjrendszerek a fenntarthatóság tükrében 4
34. 36975 Tagi kölcsön a gazdasági társaságoknál 4
35. 36894 Adatvédelmi compliance egy közművelődési intézményben a GDPR tükrében 4
36. 36979 Az európai elfogatóparancs és kiadatási eljárás 4
37. 36998 Otthoni sport és mozgáslehetőségek a koronavírus idején 4
38. 36960 Az adatvédelem alkotmányjogi kérdései 4
39. 36941 Egyenlő bánásmód a hazai és nemzetközi munkajogban 4
40. 36989 Portfólió a tanítási gyakorlatról 4
41. 36995 Az emotikonhasználat szegmensei és kommunikációs szerepkörei 4
42. 36997 A Covid-19 járvány foglalkoztatásra gyakorolt hatása és a kialakult válság kezelésére hozott állami intézkedések 4
43. 37001 A munkaerő-kölcsönzés hazai és nemzetközi kérdései 4
44. 36976 A nem hagyományos munkavégzési formák, különös tekintettel a digitalizáció kapcsán létrejövő jogviszonyokra 4
45. 36988 A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásával kapcsolatos hatósági feladatok 5
46. 36942 A beszerzés és közbeszerzés compliance aspektusai 5
47. 36866 Portfólió 5
48. 36982 Atipikus foglalkoztatási formák között is speciális: a közfoglalkoztatás 5
49. 36993 A közművelődési szektorban foglalkoztatott munkavállalók helyzete 5
50. 36907 A pénzügyi rendszerbe vetett bizalom 5
51. 36940 A kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények megjelenése a hazai gyermekvédelem rendszerében és a kapcsolódó büntetőeljárások jellemző vonásai 5
52. 36914 A Pénzügyi Békéltető Testület eljárása a gyakorlatban 5
53. 36986 Pénzbeli egészségbiztosítási ellátások Magyarországon és az Európai Unió egyes tagországaiban 5
54. 36967 Természetes vízkészlet csökkenésének hatása a hazai és nemzetközi munkaerőpiacra 5
55. 36896 Portfólió 5
56. 36956 AZ MNB FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉGE A FOGYASZTÓVÉDELEM TERÜLETÉN, A PÉNZFORGALOM SZABÁLYAINAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉS TEKINTETÉBEN 5
57. 36937 Portfólió 5
58. 36798 TESZT cacnon 5
59. 36924 Fogyasztóvédelmi felügyelési eszközök rendszere, az egyéb szabályozó eszközök szerepe a MNB fogyasztóvédelmi felügyeleti eljárásában 5
60. 36931 Munkaerőpiaci változások az automatizálási technológiák fejlődésének tükrében 5
61. 36963 Versenyjogi compliance, különös tekintettel annak büntetőjogi vonatkozásaira 6
62. 36911 Fiatalok gazdaságpolitikai helyzete 6
63. 36917 Az üzletrész öröklése 6
64. 36919 Csoportszintű Krízis Team 6
65. 36972 A compliance egyes elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel a vezető tisztségviselő büntetőjogi felelősségére 6
66. 36971 Szellemi tulajdon kezelés és védelem a compliance nézőpontjából – a védjegybitorlás és jellegbitorlás példáin keresztül 6
67. 36985 Portfólió 6
68. 36912 A Zálogjogosult bekapcsolódása a végrehajtási eljárásba 6
69. 36996 Munkaügyi viták és az alternatív vitarendezés 6
70. 36977 A közszereplőket megillető személyiségi jogok védelmének sajátosságai 6
71. 36928 Igényérvényesítés a magáncsőd eljárásban, különös tekintettel a banki követelésekre 6
72. 36939 Whistleblowing intézménye és szerepe 6
73. 36908 Környezeti felelősség 7
74. 36893 Munkahelyi stressz elkerülésének és a foglalkozási megbetegedések csökkentésének lehetséges módjai egy nagyvállalat gyakorlatán keresztül 7
75. 36860 Az eltiltás szabályainak változásai 7
76. 36920 A munkáltatói ellenőrzés adatvédelmi aspektusai 7
77. 36994 Atipikus foglalkoztatási viszonyok különös tekintettel a távmunkavégzés és a „home office” munkajogi és adatvédelmi kérdéseire 7
78. 36749 Portfólió 7
79. 36744 Interval inversion as innovative well log interpretation tool for evaluating organic-rich shale formations 7
80. 36864 Portfólió 8
81. 36901 A járási hivatalok hatósági feladatai a gyermekvédelem rendszerében 8
82. 36793 A munkajog felelősségi rendszere, különös tekintettel a kártérítési felelősségre 8
83. 36875 A compliance egyes elméleti és gyakorlati kérdései az egyházi szervezetekben, különös tekintettel az egyházi fenntartású intézményeknél 8
84. 36926 Az atipikus foglalkoztatási viszonyok interdiszciplinaritása 8
85. 36748 Marjalaki Kiss Lajos (1887-1972) munkássága, különös tekintettel földrajzi témájú műveire 8
86. 36921 Portfólió 8
87. 36932 Büntetőjogi compliance különös tekintettel a korrupció megelőzésére 8
88. 36742 Uncertainty reduction of interval inversion estimation results using a factor analysis approach 8
89. 36855 Adatvédelem az önkormányzatoknál 8
90. 36910 A szervezetekkel szemben alkalmazható büntetőjogi szankciók 8
91. 36966 Compliance kihívások egy könyvelőiroda aspektusából 8
92. 36959 Az adatvédelem alkotmányjogi kérdései 8
93. 36743 Karst water resources and their complex utilization in the Bükk Mountains, northeast Hungary: an assessment from a regional hydrogeological perspective 8
94. 36923 INTÉZKEDÉSEK A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSBAN 9
95. 36791 Ügyvédi megbízási szerződések aktuális kérdései 9
96. 36958 A KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁS KOCKÁZATÁNAK MINIMALIZÁLÁSA COMPLIANCE ESZKÖZÖKKEL 9
97. 36686 Külszíni bányászati műveletek során kialakult bányatavak, végtavak hullámmagasság-meghatározásának lehetőségei 9
98. 36927 A büntetőtárgyalás nyilvánossága és a személyes adatok védelméhez fűződő jog 9
99. 36876 A compliance szerepe és alkalmazási lehetőségei a közcélú feladatot ellátó nonprofit szektorban 9
100. 36887 Közgazdásztanári Portfólió 9