Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
Könyvtáranként a legkevesebbszer megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Number Id Ttle of the document Number of visits
1. 33786 Gumiipari lágyítóadalékok és töltőanyagok műszeres analízise 4
2. 34095 A GDPR hatása a munkajogra 4
3. 34092 A magyar közigazgatási bíráskodás múltja és jelene 4
4. 34136 A részvény, annak kibocsátása és a részvénytársaságokra vonatkozó egyes kérdések Magyarországon, az Európai Unióban és az Egyesült Királyságban 4
5. 34151 EGYSÉG ÉS KÉTSÉG KÖZÖTT 4
6. 34164 A kábítószerfogyasztás hatása a fiatalkorúakra, különös tekintettel a szociális kérdésekre 4
7. 34162 A végintézkedés útján történő földtulajdon-szerzés néhány elméleti és gyakorlati kérdése 4
8. 34098 E-demokrácia 5
9. 34139 Fiatalkorúakra vonatkozó szabályozás a magyar büntető anyagi jogban 5
10. 34093 A gyermeki jogok érvényesítése 5
11. 34152 EGYSÉG ÉS KÉTSÉG KÖZÖTT 5
12. 34084 Időskorúak bentlakásos intézményi ellátásának helyzete ma Magyarországon 5
13. 34074 A kürt szerepe a Strauss család munkásságában 5
14. 34088 Napjaink munkajoga Magyarországon és a 21. század munkavállalói 5
15. 34077 A morális elvek jelentősége az öröklési viszonyokban 5
16. 34154 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási múltja és jelene 5
17. 34081 A kriptopénzek térnyerése és az erre vonatkozó jogi szabályozás 6
18. 34142 A hosszútávú részvényesi szerepvállalás és a felelős társaságirányítás összefüggései 6
19. 34073 A kürt szerepe a Strauss család munkásságában 6
20. 34080 Problémafelvetések a pénzügyi fogyasztóvédelem területén 6
21. 34091 A kistelepülések szerepe a közfoglalkoztatásban 6
22. 33785 Gumiipari lágyítóadalékok és töltőanyagok műszeres analízise 7
23. 34135 A felsőoktatás joga, különös tekintettel az állam és a felsőoktatási intézmények viszonyára 7
24. 34126 A családi élet és a munka összhangjának jelen- és múltkori megítélése 7
25. 34124 A Horthy-korszak választójogi reformjai 7
26. 34096 Orwell már Kínában is? A társadalmi kreditrendszerek 7
27. 34156 Törvény előtti egyenlőség és hátrányos megkülönböztetés hazánkban 7
28. 34083 AZ INGÓVÉGREHAJTÁS 7
29. 34131 A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról 7
30. 34157 Portfólió 7
31. 34155 Bizonyítás az apasági perekben 7
32. 33410 Magad Uram! 8
33. 33346 Problémamegoldás a közszolgálatban - A közszolgálati érdekegyeztetésben rejlő hiányosságok vizsgálata 8
34. 34110 Az életfogytig tartó szabadságvesztés 8
35. 33361 A víziközmű vállalatok integritása 8
36. 34122 A házasság felbontásának járulékos kérdései, különös tekintettel a szülői felügyeleti jog rendezésének kérdésire 8
37. 33812 Pneumatikus Push-in csatlakozó automatizált bepréselési lehetőségeinek vizsgálata 8
38. 34094 Az oktatáshoz és művelődéshez való jog és ennek biztosítékai az Alaptörvényben 8
39. 33499 Smart energy city 8
40. 34161 Atipikus foglalkoztatás munkajogi kérdései 8
41. 34132 A jogos védelem és a végszükség a bírói gyakorlatban 8
42. 33441 A Komlóstetői Kerékpáros Sport Klub Tudásgyár projektje - a miskolci fiatalok kultúrális- és kompetencia fejlesztéséért 8
43. 33946 Az E4101/D hőcserélő tönkremenetelének vizsgálata 8
44. 33432 Az általános adatvédelmi rendelet hatásainak elemzése fogyasztói és vállalati szemszögből 8
45. 33803 Robottal történő forrasztás technológiájának kifejlesztése 8
46. 33360 Az integritás értékelése az egészségügyi intézmények ellenőrzési tapasztalatai alapján 8
47. 33409 Az általános adatvédelmi rendelet hatásainak elemzése fogyasztói és vállalati szemszögből 8
48. 34102 A munkakörnyezeti kóroki tényezők okozta egészségkárosító kockázatok, megbetegedések, mérgezések 8
49. 33541 Spa szolgáltatások igénybevétele a magyar lakosság körében 9
50. 34123 Nemzetközi tendenciák a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásában 9
51. 33453 A piaci környezet és a változó lakossági igények hatása a személyi kölcsön igénylésekre a Raiffeisen Banknál 9
52. 33309 Disznókő Szőlőbirtok és Pincészet Zrt. borturizmusának és borai ismertségének vizsgálata 9
53. 33513 A vendéglátó gazdálkodás tantárgy eredményességének vizsgálata a pincér szakképzésben. 9
54. 33503 Online sales promotion 9
55. 34149 A letartóztatást helyettesítő kényszerintézkedések alapkérdései 9
56. 34043 Integrált motororsó szerelési folyamatának minőségbiztosítása 9
57. 34117 A betegellátásban foglalkoztatottak munkajogi szabályozásának egyes speciális területei 9
58. 33514 "Tanulj, tudj, törekedj -nyújtsd a kezed csak azért is". A sajátos nevelési igényű gyerekek felzárkózási lehetőségei Miskolcon és a járásban 9
59. 33520 Feminist Heroines: A Comparative Analysis of Mrs Dalloway, The Bell Jar and "You're Ugly Too" 9
60. 33367 Teljesítményértékelés gyakorlati tapasztalatai a Magyar Államkincstár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságánál 9
61. 33988 Alumínium lemezek klincs kötése, és vizsgálata 9
62. 33958 Technológia- és folyamatoptimalizálás a BPI Group Hungary Kft.-nél 9
63. 33296 A BorsodChem Zrt. környezettudatosságának komplex vizsgálata 9
64. 34036 Kisteher-felvonó villamos vezérlésének tervezése 9
65. 34144 A bűnmegelőzés Magyarországon 9
66. 34128 A házassági perek szabályozása az Európai Unióban 9
67. 33504 ZumBarátság 9
68. 34130 A mai magyar bankrendszer és az EU bankrendszere 9
69. 33366 A Hell Energy Store eladási volumenének növelése, marketingkommunikációs eszközök segítségével 9
70. 32377 Egy multinacionális vállalatnál dolgozó operatív vezetők problémáinak elemzése 9
71. 33472 Szerelem, gyermekvállalás, párkapcsolat, tovább tanulás a tizenéves roma fiatalok körében 9
72. 34090 Összedől-e a dominó?- avagy a kivitelezési szerződés hibás teljesítésének elméleti és gyakorlati megközelítése 9
73. 33486 Kamaszkori deviancia és közösségi kapcsolatok 9
74. 33426 A világpiac alakulásának hatása a Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. logisztikájára 9
75. 33736 Well integrity evaluation for a production and injection geothermal well after 10 years of exploration 9
76. 33443 Kínai befektetések Európában, különös tekintettel hazánkra 9
77. 33736 Well Integrity Evaluation for a Production and Injection Geothermal Well after 10 Years of Exploration 9
78. 33297 Az Aventics Hungary Kft.-nél alkalmazott teljesítményértékelési rendszer bemutatása a tulajdonosváltás előtt és után 9
79. 33751 Csatlakozóvezeték és felhasználói berendezés létesítésének vizsgálata, a lakossági gáztűzhely légellátásának elemzése 9
80. 33802 Ütvefúrógépek hatékonyságának vizsgálata 9
81. 33994 Diagnosztikai akkumulátor fejlesztése akkumulátoros kéziszerszámgépek teszteléséhez 9
82. 33989 Szomorka-patak híd pályalemezeinek hegesztése 9
83. 34085 Életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene és jövője 9
84. 33374 Sportolási szokások a miskolci egyetemisták körében 9
85. 34031 IoT alapú szenzor adatgyűjtő rendszer szoftverének fejlesztése 9
86. 33752 Klincselés technológiájának optimalizálása 10
87. 33971 Java XML feldolgozók összehasonlító elemzése 10
88. 33965 Ügyviteli szoftver 10
89. 33648 A mediáció bevezetésének lehetőségei és módjai a pedagógiai gyakorlatban 10
90. 33588 Otthoni wellness szokások 10
91. 34108 A de facto élettársi kapcsolatok szabályozása egykor és most 10
92. 34114 Elektronikus azonosítás és bizalmi szolgáltatások a digitális közszolgáltatásokban 10
93. 31626 Kényszerintézkedések a büntetőeljárásban 10
94. 33693 A hőszigetelő rendszerek behatással szembeni ellenálló képességének vizsgálata 10
95. 33986 Késztermék meghatározó egység megvalósítása mikrovezérlővel 10
96. 33512 Piacelemzés a Mátraderecskei Széndioxid Gyógygázfürdőben 10
97. 33603 A nevelőszülőség kihívásai 10
98. 33956 H2 vezeték energetikai és mechanikai vizsgálata 10
99. 34133 A Csemegi Kódex és a Büntető Novellák korabeli kritikái 10
100. 34150 EGYSÉG ÉS KÉTSÉG KÖZÖTT 10