Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 5417 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
11759 5362 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
19730 3817 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 3800 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
16667 3611 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
15116 3283 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
13876 3067 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
19010 2838 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
14398 2818 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
17871 2715 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
5586 2661 Divatélmény Miskolci Egyetem
29726 2522 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies Miskolci Egyetem
13331 2495 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
5514 2485 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2477 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
11567 2463 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
14716 2416 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
28541 2413 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása Miskolci Egyetem
17257 2380 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
13675 2374 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
18331 2363 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
18016 2356 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
5628 2348 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban Miskolci Egyetem
19027 2335 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
14214 2319 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
15617 2303 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
13146 2252 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
22696 2234 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
18501 2207 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
6388 2184 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
12777 2182 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
20898 2153 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
11064 2124 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
20899 2115 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
20162 2094 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
6392 2083 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
6382 2080 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
21499 2079 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
6176 2072 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
13859 2047 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
11346 2034 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
12219 2031 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
17996 1973 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
13883 1939 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
13975 1910 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
20897 1906 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
18338 1893 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
18844 1883 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
11737 1878 Matematika Példatár I. Miskolci Egyetem
18840 1876 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
17781 1869 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
19069 1860 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
12218 1858 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
13788 1811 Egy fiatalkori Kosztolányi-novella két változata: Ilike az asztalnál - Ozsonna Miskolci Egyetem
15787 1810 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
14536 1808 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
11757 1782 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
17998 1777 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
17771 1776 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
24084 1765 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése Miskolci Egyetem
12225 1757 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
14065 1748 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
14489 1734 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
16207 1728 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1728 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
12275 1702 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
15209 1670 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
18013 1669 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai Miskolci Egyetem
12316 1665 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
18172 1645 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
12228 1624 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
11185 1597 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
12427 1595 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
15977 1590 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
15976 1561 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
16711 1561 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
19810 1557 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
5649 1546 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
18873 1533 Kiégés menedzsment a pedagógusoknál, a pedagógus szerep szerepelvárásai, a konfliktusok és a munkahelyi stressz szerepe a kiégéshez vezető úton Miskolci Egyetem
18275 1515 Közlekedési bűncselekmények szabályozása és gyakorlata a magyar büntetőjogban különös tekintettel a közúti baleset okozása bűncselekményre Miskolci Egyetem
17202 1495 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
12284 1490 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
5774 1472 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata Miskolci Egyetem
12204 1460 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
12286 1458 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
12232 1456 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12688 1456 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
12247 1454 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
12470 1452 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
17894 1445 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1445 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
15257 1438 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
14670 1438 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként Miskolci Egyetem
12574 1437 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
12058 1417 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
13061 1413 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
12285 1410 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
16700 1394 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
13717 1393 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
12283 1384 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem