Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 5592 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
11759 5558 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
19730 3901 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 3829 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
16667 3651 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
15116 3314 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
13876 3149 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
19010 2881 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
14398 2838 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
29726 2766 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies Miskolci Egyetem
5586 2752 Divatélmény Miskolci Egyetem
17871 2724 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
13467 2533 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
5514 2531 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
28541 2527 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása Miskolci Egyetem
13331 2512 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
11567 2470 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
5628 2456 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban Miskolci Egyetem
18331 2435 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
14716 2429 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
19027 2428 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
18016 2420 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
17257 2415 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
13675 2409 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
15617 2365 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
14214 2329 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
22696 2307 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
18501 2298 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
13146 2269 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
6388 2250 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
12777 2241 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
20898 2229 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
20899 2192 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
6176 2159 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
11064 2156 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
20162 2142 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
6382 2136 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
6392 2131 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
21499 2127 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
12219 2102 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
13859 2100 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
17996 2060 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
11346 2054 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
13788 2013 Egy fiatalkori Kosztolányi-novella két változata: Ilike az asztalnál - Ozsonna Miskolci Egyetem
13883 1991 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
20897 1974 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
18338 1945 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
11737 1940 Matematika Példatár I. Miskolci Egyetem
13975 1935 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
18844 1935 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
18840 1930 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
17781 1930 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
19069 1925 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
12218 1916 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
14536 1882 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
15787 1867 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
24084 1842 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése Miskolci Egyetem
17771 1834 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
17998 1823 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
12225 1823 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
11757 1800 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
16207 1797 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1797 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
14489 1785 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
12275 1773 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
14065 1766 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
12316 1734 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
15209 1734 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
18013 1694 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai Miskolci Egyetem
12228 1686 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
18172 1681 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
12427 1660 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
16711 1616 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
5649 1609 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
19810 1602 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
11185 1601 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
15977 1599 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
15976 1585 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
18275 1556 Közlekedési bűncselekmények szabályozása és gyakorlata a magyar büntetőjogban különös tekintettel a közúti baleset okozása bűncselekményre Miskolci Egyetem
18873 1551 Kiégés menedzsment a pedagógusoknál, a pedagógus szerep szerepelvárásai, a konfliktusok és a munkahelyi stressz szerepe a kiégéshez vezető úton Miskolci Egyetem
12284 1548 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
5774 1531 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata Miskolci Egyetem
12247 1530 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
12470 1526 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
12204 1517 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
12286 1517 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
12688 1512 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
17894 1510 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1510 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17202 1508 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
12232 1505 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
15257 1494 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
14670 1490 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként Miskolci Egyetem
12574 1489 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
12285 1485 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
12058 1484 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
13061 1463 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
29900 1460 Élhetőbb város – avagy Smart City Miskolci Egyetem
16700 1460 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
12283 1445 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem