Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 4503 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
11759 4307 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
19730 3518 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 3424 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
16667 3243 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
15116 3037 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
14398 2744 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
17871 2683 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
19010 2559 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
13876 2488 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
13331 2448 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
14716 2406 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
11567 2402 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
5514 2387 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2351 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
14214 2287 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
17257 2242 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
5586 2234 Divatélmény Miskolci Egyetem
13146 2207 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
18016 2204 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
15617 2123 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
18331 2114 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
19027 2085 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
12777 2043 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
13675 2038 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
22696 2019 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
6388 2010 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
6392 2009 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
6382 1984 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
20898 1956 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
11346 1948 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
20899 1944 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
12219 1937 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
21499 1930 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
20162 1930 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
11064 1889 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
13859 1869 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
6176 1841 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
13975 1839 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
13883 1790 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
18844 1758 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
18840 1758 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
18501 1744 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
12218 1743 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
18338 1733 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
14065 1707 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
20897 1691 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
17781 1681 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
11757 1665 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
12225 1652 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
14536 1652 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
17996 1649 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
15787 1642 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
17998 1637 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
14489 1600 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
19069 1594 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
11185 1584 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
12316 1562 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
16207 1557 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1557 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
17771 1557 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
15977 1557 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
15209 1552 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
12228 1545 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
18172 1513 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
5628 1513 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban Miskolci Egyetem
28541 1507 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása Miskolci Egyetem
15976 1500 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
12275 1471 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
17202 1458 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
18013 1440 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai Miskolci Egyetem
24084 1428 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése Miskolci Egyetem
16711 1414 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
19810 1406 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
5649 1400 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
12284 1399 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
12427 1395 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
12286 1388 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
12204 1368 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
12232 1340 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12688 1333 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
12247 1332 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
12285 1317 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
17894 1316 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1316 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
14670 1315 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként Miskolci Egyetem
12470 1311 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
12574 1310 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
5774 1309 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata Miskolci Egyetem
15257 1305 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
16700 1298 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
12283 1284 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
13061 1282 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
13717 1279 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
12245 1273 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
14761 1267 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
12814 1266 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
13375 1260 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
12058 1255 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
12315 1217 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem