Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
11759 4703 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
5549 4647 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
11514 3568 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
19730 3524 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
16667 3346 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
15116 3143 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
14398 2760 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
17871 2694 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
19010 2682 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
13876 2637 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
13331 2457 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
11567 2413 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
14716 2409 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
5514 2395 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2379 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
14214 2306 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
5586 2302 Divatélmény Miskolci Egyetem
17257 2280 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
18016 2229 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
13146 2218 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
18331 2182 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
15617 2149 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
19027 2144 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
13675 2131 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
12777 2076 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
22696 2070 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
6388 2024 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
6392 2018 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
6382 1992 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
20898 1985 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
20899 1984 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
21499 1969 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
11346 1965 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
12219 1957 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
20162 1954 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
11064 1933 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
13859 1901 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
18501 1866 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
6176 1859 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
13975 1854 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
13883 1823 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
18338 1775 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
12218 1775 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
18840 1774 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
18844 1774 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
20897 1728 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
17781 1717 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
14065 1713 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
17996 1695 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
11757 1693 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
15787 1675 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
14536 1666 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
12225 1661 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
19069 1659 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
5628 1659 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban Miskolci Egyetem
17998 1659 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
17771 1638 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
14489 1629 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
28541 1587 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása Miskolci Egyetem
11185 1585 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
12316 1582 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
16207 1581 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1581 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
15977 1566 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
15209 1566 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
12228 1552 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
18172 1538 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
18013 1533 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai Miskolci Egyetem
24084 1523 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése Miskolci Egyetem
15976 1507 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
12275 1484 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
11737 1482 Matematika Példatár I. Miskolci Egyetem
17202 1474 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
16711 1442 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
19810 1431 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
12427 1421 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
12284 1415 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
5649 1409 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
12286 1395 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
12204 1381 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
14670 1355 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként Miskolci Egyetem
12232 1351 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12688 1351 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
12247 1346 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
17894 1336 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1336 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
5774 1331 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata Miskolci Egyetem
12574 1327 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
12285 1325 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
12470 1324 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
16700 1323 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
15257 1322 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
13061 1303 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
12283 1296 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
13717 1295 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
29726 1283 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies Miskolci Egyetem
12245 1281 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
12058 1275 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
12814 1271 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
14761 1270 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem