Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
5549 3990 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
11759 3513 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
19730 3489 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 3138 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
16667 2737 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
14398 2672 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
17871 2618 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
15116 2560 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
14716 2356 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
11567 2329 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
13331 2316 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
14214 2248 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
5514 2243 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2208 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13146 2134 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
17257 2068 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
18016 2056 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
19010 2033 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
5586 1958 Divatélmény Miskolci Egyetem
6392 1928 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
6388 1923 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
6382 1888 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
11346 1886 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
12777 1864 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
19027 1861 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
15617 1844 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
13876 1841 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
12219 1792 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
21499 1776 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
20899 1746 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
22696 1739 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
13975 1721 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
20162 1696 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
13859 1662 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
14065 1632 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
11064 1625 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
13883 1622 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
20898 1611 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
18331 1609 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
18840 1606 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
6176 1604 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
13675 1600 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
12218 1596 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
18844 1575 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
11185 1552 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
11757 1543 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
17998 1528 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
12225 1527 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
18338 1525 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
14536 1525 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
20897 1509 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
15977 1502 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
17781 1468 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
15787 1457 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
14489 1457 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
12228 1447 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
17996 1419 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
18172 1416 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
15209 1403 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
12316 1401 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
15976 1385 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
17202 1371 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
16207 1345 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1345 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
18501 1336 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
19069 1330 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
12286 1303 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
17771 1295 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12275 1280 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
16711 1276 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
12204 1262 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
12284 1255 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
12688 1241 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
12427 1240 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
19810 1233 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
12814 1229 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál Miskolci Egyetem
5628 1228 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban Miskolci Egyetem
14761 1228 Vízsugárhajtómű tervezése Miskolci Egyetem
12232 1227 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
5649 1226 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
12247 1218 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
12285 1217 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
12574 1202 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
12245 1187 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
12283 1178 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
17894 1167 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1167 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
24084 1151 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése Miskolci Egyetem
13375 1146 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem
16700 1134 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
12561 1133 Agrárjogi gyakorlat Miskolci Egyetem
15257 1128 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
12315 1128 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban Miskolci Egyetem
23232 1127 Tüskehúzó 2014 Miskolci Egyetem
18013 1125 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai Miskolci Egyetem
12058 1123 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
12280 1122 Érthető, amit mondok? Miskolci Egyetem
13717 1120 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
12470 1119 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
13061 1112 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.