Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
11759 5298 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
5549 5254 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
19730 3809 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 3775 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
16667 3576 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
15116 3256 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
13876 3001 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
14398 2812 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
19010 2796 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
17871 2712 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
5586 2602 Divatélmény Miskolci Egyetem
13331 2488 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
11567 2454 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
5514 2444 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2434 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
14716 2414 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
13675 2359 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
17257 2356 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
14214 2316 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
18331 2303 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
18016 2297 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
19027 2266 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
15617 2246 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
13146 2245 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
5628 2189 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban Miskolci Egyetem
22696 2183 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
12777 2132 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
6388 2126 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
28541 2117 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása Miskolci Egyetem
18501 2115 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
20898 2089 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
11064 2084 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
20899 2075 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
20162 2048 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
6392 2048 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
21499 2046 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
6382 2034 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
11346 2012 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
12219 2004 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
13859 2000 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
29726 1993 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies Miskolci Egyetem
6176 1952 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
13883 1900 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
13975 1896 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
17996 1889 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
18338 1858 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
20897 1851 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
18844 1844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
18840 1833 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
17781 1822 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
12218 1816 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
19069 1812 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
15787 1760 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
11757 1755 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
11737 1752 Matematika Példatár I. Miskolci Egyetem
14536 1751 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
14065 1736 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
17771 1732 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
17998 1723 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
12225 1719 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
24084 1710 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése Miskolci Egyetem
14489 1694 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
16207 1673 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1673 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
18013 1654 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai Miskolci Egyetem
15209 1627 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
12316 1626 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
18172 1613 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
12228 1595 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
11185 1592 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
15977 1585 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
12275 1568 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
15976 1549 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
18873 1517 Kiégés menedzsment a pedagógusoknál, a pedagógus szerep szerepelvárásai, a konfliktusok és a munkahelyi stressz szerepe a kiégéshez vezető úton Miskolci Egyetem
19810 1515 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
16711 1514 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
12427 1490 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
17202 1488 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
18275 1483 Közlekedési bűncselekmények szabályozása és gyakorlata a magyar büntetőjogban különös tekintettel a közúti baleset okozása bűncselekményre Miskolci Egyetem
5649 1476 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
12284 1457 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
12204 1426 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
12286 1424 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
14670 1422 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként Miskolci Egyetem
12232 1413 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12688 1412 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
12247 1405 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
5774 1398 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1393 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1393 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
12574 1393 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
15257 1391 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
12470 1386 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
16700 1373 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
12285 1373 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
13061 1370 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
13717 1349 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
12283 1347 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
12058 1344 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
12245 1330 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem