Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
11759 5904 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
5549 5828 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
19730 3906 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 3851 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
16667 3674 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
15116 3344 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
13876 3200 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
19010 2933 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
29726 2921 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies Miskolci Egyetem
14398 2866 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
5586 2846 Divatélmény Miskolci Egyetem
17871 2736 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
5628 2589 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban Miskolci Egyetem
28541 2586 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása Miskolci Egyetem
5514 2574 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2574 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
13331 2532 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
19027 2528 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
18331 2498 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
18016 2491 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
11567 2480 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
17257 2451 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
14716 2438 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
13675 2436 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
15617 2423 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
22696 2400 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
18501 2388 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
14214 2340 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
6388 2320 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
12777 2306 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
20898 2293 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
13146 2279 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
20899 2257 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
6176 2250 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
29900 2225 Élhetőbb város – avagy Smart City Miskolci Egyetem
20162 2199 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
21499 2197 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
6382 2191 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
11064 2183 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
6392 2176 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
12219 2165 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
13859 2150 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
13788 2140 Egy fiatalkori Kosztolányi-novella két változata: Ilike az asztalnál - Ozsonna Miskolci Egyetem
17996 2131 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
11737 2117 Matematika Példatár I. Miskolci Egyetem
11346 2070 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
20897 2056 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
13883 2032 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
18338 2000 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
19069 1993 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
18840 1992 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
18844 1988 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
17781 1978 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
12218 1967 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
13975 1963 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
14536 1943 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
24084 1935 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése Miskolci Egyetem
15787 1930 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
17771 1877 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12225 1874 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
17998 1862 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
16207 1853 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1853 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
12275 1845 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
14489 1841 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
11757 1841 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
15209 1808 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
14065 1791 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
12316 1791 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
12427 1764 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
12228 1726 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
18172 1721 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
5649 1718 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
18013 1713 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai Miskolci Egyetem
16711 1667 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
19810 1648 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
12470 1615 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
5774 1612 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata Miskolci Egyetem
11185 1606 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
15977 1605 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
15976 1601 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
12284 1586 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
12247 1583 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
18275 1576 Közlekedési bűncselekmények szabályozása és gyakorlata a magyar büntetőjogban különös tekintettel a közúti baleset okozása bűncselekményre Miskolci Egyetem
12688 1572 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
17894 1570 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1570 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
18873 1566 Kiégés menedzsment a pedagógusoknál, a pedagógus szerep szerepelvárásai, a konfliktusok és a munkahelyi stressz szerepe a kiégéshez vezető úton Miskolci Egyetem
12286 1561 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
12204 1557 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
15257 1557 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
14670 1557 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként Miskolci Egyetem
12058 1554 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
12232 1545 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
12285 1540 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
12574 1531 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
17202 1516 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
16700 1512 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
13061 1510 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
13717 1492 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem