Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
11759 5004 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
5549 4882 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
19730 3802 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
11514 3673 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
16667 3433 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
15116 3200 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
13876 2821 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
14398 2767 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
19010 2737 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
17871 2700 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
13331 2471 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
11567 2419 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
5586 2416 Divatélmény Miskolci Egyetem
14716 2410 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
5514 2409 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
13467 2396 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
17257 2310 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
14214 2309 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
18016 2255 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
13675 2234 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
13146 2229 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
18331 2218 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
19027 2174 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
15617 2169 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
22696 2100 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
12777 2095 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
6388 2040 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
6392 2024 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
20899 2013 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
11064 2010 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
20898 2009 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
6382 2000 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
18501 1994 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
21499 1987 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
11346 1980 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
12219 1975 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
20162 1971 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
13859 1925 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
6176 1884 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
13975 1870 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
5628 1865 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban Miskolci Egyetem
13883 1854 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
18338 1801 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
18840 1792 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
12218 1788 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
18844 1782 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
20897 1763 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
17996 1751 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
17781 1749 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
11757 1729 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
14065 1722 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
19069 1704 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
14536 1699 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
15787 1694 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
28541 1681 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása Miskolci Egyetem
17998 1675 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
17771 1673 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12225 1673 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
14489 1645 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
24084 1608 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése Miskolci Egyetem
18013 1605 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai Miskolci Egyetem
16207 1601 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1601 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
11185 1588 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
12316 1587 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
15209 1582 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
15977 1571 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
11737 1569 Matematika Példatár I. Miskolci Egyetem
18172 1565 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
12228 1557 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
15976 1517 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
12275 1502 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
17202 1480 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás Miskolci Egyetem
16711 1464 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
19810 1452 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
12427 1437 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
12284 1425 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
5649 1417 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
29726 1417 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies Miskolci Egyetem
12286 1396 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
12204 1392 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
18873 1391 Kiégés menedzsment a pedagógusoknál, a pedagógus szerep szerepelvárásai, a konfliktusok és a munkahelyi stressz szerepe a kiégéshez vezető úton Miskolci Egyetem
14670 1386 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként Miskolci Egyetem
12688 1367 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
12247 1362 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
12232 1361 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
17894 1353 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1353 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
12574 1351 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
5774 1345 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata Miskolci Egyetem
16700 1339 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
12470 1336 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
15257 1335 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
12285 1332 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
13061 1325 A házassági jog kodifikációi Miskolci Egyetem
13717 1312 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei Miskolci Egyetem
12283 1305 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai Miskolci Egyetem
12245 1286 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata Miskolci Egyetem
12058 1286 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
13375 1276 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream Miskolci Egyetem