Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
11759 6257 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
5549 6122 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
11514 3934 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
19730 3930 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
16667 3720 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
15116 3370 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
13876 3318 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
19010 3031 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
29726 2981 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies Miskolci Egyetem
5586 2952 Divatélmény Miskolci Egyetem
14398 2900 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
17871 2773 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
5628 2704 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban Miskolci Egyetem
5514 2665 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
28541 2654 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása Miskolci Egyetem
19027 2638 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
13467 2630 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
18331 2612 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
18016 2571 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
13331 2571 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
22696 2551 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
11567 2509 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
15617 2508 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
17257 2504 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
18501 2498 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
14716 2479 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
13675 2476 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
6388 2454 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
6176 2419 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
14214 2379 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
12777 2377 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
20898 2375 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
29900 2371 Élhetőbb város – avagy Smart City Miskolci Egyetem
20899 2332 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
13146 2319 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
6382 2301 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
20162 2281 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
21499 2280 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
13788 2267 Egy fiatalkori Kosztolányi-novella két változata: Ilike az asztalnál - Ozsonna Miskolci Egyetem
13859 2252 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
6392 2244 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
11737 2241 Matematika Példatár I. Miskolci Egyetem
17996 2241 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
12219 2226 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
11064 2224 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
20897 2141 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
13883 2107 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
11346 2106 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
18338 2098 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
19069 2092 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
18844 2087 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
17781 2078 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
18840 2075 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
12218 2055 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
14536 2047 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
15787 2034 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
24084 2025 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése Miskolci Egyetem
13975 2019 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
12275 1965 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
12225 1960 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
16207 1959 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 1959 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
17998 1951 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
17771 1948 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
14489 1937 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
15209 1908 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
11757 1888 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
12427 1882 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
12316 1865 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
5649 1851 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
14065 1815 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
18172 1797 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
12228 1791 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
33285 1754 Quantitative classification of carbonate aquifers based on hydraulic behaviour Miskolci Egyetem
18013 1744 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai Miskolci Egyetem
16711 1744 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
19810 1725 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
12470 1716 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
5774 1706 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata Miskolci Egyetem
12286 1662 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
12247 1659 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
17894 1654 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1654 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
15976 1649 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
12284 1648 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
12058 1646 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
12688 1641 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
12204 1632 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
15257 1628 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
15977 1628 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
12285 1614 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
11185 1613 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem
16700 1611 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
12232 1610 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
18275 1604 Közlekedési bűncselekmények szabályozása és gyakorlata a magyar büntetőjogban különös tekintettel a közúti baleset okozása bűncselekményre Miskolci Egyetem
14670 1600 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként Miskolci Egyetem
12574 1596 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata Miskolci Egyetem
18873 1593 Kiégés menedzsment a pedagógusoknál, a pedagógus szerep szerepelvárásai, a konfliktusok és a munkahelyi stressz szerepe a kiégéshez vezető úton Miskolci Egyetem
12429 1591 Az abszolutizmus és a felvilágosult abszolutizmus államszervezeti jellegzetességei Miskolci Egyetem
5793 1590 Churchill és az európai gondolat Miskolci Egyetem