Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
100 legnézettebb dokumentum
Dokumentum azonosító Megtekintések száma Dokumentum címe Könyvtár neve
11759 6458 Az anyagtudomány alapjai Miskolci Egyetem
5549 6334 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban Miskolci Egyetem
11514 4012 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése Miskolci Egyetem
19730 3961 Az abortusz alkotmányos kérdései Miskolci Egyetem
16667 3792 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer Miskolci Egyetem
15116 3422 Háromdimenziós pantográf fejlesztése Miskolci Egyetem
13876 3406 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére Miskolci Egyetem
19010 3095 Ábrázoló geometria Miskolci Egyetem
5586 3046 Divatélmény Miskolci Egyetem
29726 3024 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies Miskolci Egyetem
14398 2943 Zugló a városfejlesztés tükrében Miskolci Egyetem
5628 2834 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban Miskolci Egyetem
17871 2817 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések Miskolci Egyetem
19027 2753 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken Miskolci Egyetem
28541 2735 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása Miskolci Egyetem
5514 2715 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban Miskolci Egyetem
18331 2688 A kezes megtérítési igényei a római jogban Miskolci Egyetem
13467 2682 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése Miskolci Egyetem
18016 2656 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése Miskolci Egyetem
22696 2647 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban Miskolci Egyetem
11737 2645 Matematika Példatár I. Miskolci Egyetem
18501 2643 A sportjog, mint sajátos szakjog Miskolci Egyetem
15617 2605 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" Miskolci Egyetem
13331 2603 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet Miskolci Egyetem
17257 2573 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól Miskolci Egyetem
6388 2554 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség Miskolci Egyetem
13675 2551 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából Miskolci Egyetem
6176 2550 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében Miskolci Egyetem
11567 2547 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére Miskolci Egyetem
14716 2517 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése Miskolci Egyetem
13788 2507 Egy fiatalkori Kosztolányi-novella két változata: Ilike az asztalnál - Ozsonna Miskolci Egyetem
20898 2450 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet Miskolci Egyetem
12777 2428 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility Miskolci Egyetem
29900 2421 Élhetőbb város – avagy Smart City Miskolci Egyetem
14214 2411 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében Miskolci Egyetem
20899 2392 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet Miskolci Egyetem
20162 2383 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata Miskolci Egyetem
6382 2375 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása Miskolci Egyetem
13146 2365 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez Miskolci Egyetem
21499 2353 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet Miskolci Egyetem
13859 2349 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre Miskolci Egyetem
6392 2310 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra Miskolci Egyetem
17996 2302 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében Miskolci Egyetem
12219 2282 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája Miskolci Egyetem
11064 2272 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával Miskolci Egyetem
20897 2214 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet Miskolci Egyetem
15787 2171 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel Miskolci Egyetem
17781 2170 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében Miskolci Egyetem
13883 2162 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal Miskolci Egyetem
18338 2157 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül Miskolci Egyetem
19069 2154 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén Miskolci Egyetem
18844 2153 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével Miskolci Egyetem
11346 2150 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán Miskolci Egyetem
18840 2144 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben Miskolci Egyetem
24084 2124 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése Miskolci Egyetem
14536 2119 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai Miskolci Egyetem
12218 2119 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával Miskolci Egyetem
13975 2072 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján Miskolci Egyetem
12275 2048 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága Miskolci Egyetem
16207 2046 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
16207 2046 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban Miskolci Egyetem
17771 2045 Motivációmenedzsment a gyakorlatban Miskolci Egyetem
12225 2016 Nyelvhasználat a jogi eljárásban Miskolci Egyetem
17998 2015 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében Miskolci Egyetem
14489 2011 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells Miskolci Egyetem
5649 1984 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon Miskolci Egyetem
15209 1976 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések Miskolci Egyetem
11757 1964 Bankok, bankügyletek Miskolci Egyetem
12427 1951 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog Miskolci Egyetem
12316 1910 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit Miskolci Egyetem
33285 1890 Quantitative classification of carbonate aquifers based on hydraulic behaviour Miskolci Egyetem
18172 1878 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája Miskolci Egyetem
14065 1855 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője Miskolci Egyetem
12228 1844 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra Miskolci Egyetem
17066 1810 Vezetéselmélet Miskolci Egyetem
12470 1796 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra Miskolci Egyetem
19810 1794 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével Miskolci Egyetem
16711 1793 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében Miskolci Egyetem
18013 1782 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai Miskolci Egyetem
5774 1776 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1750 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
17894 1750 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata Miskolci Egyetem
12286 1747 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus Miskolci Egyetem
12247 1725 Úszásterápia gyermekkorban Miskolci Egyetem
12058 1720 Az Okoskodások Miskolci Egyetem
12284 1708 Huszár Ágnes: A nő terei Miskolci Egyetem
12688 1704 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel Miskolci Egyetem
12204 1695 A szlovák nyelvújítás Miskolci Egyetem
15976 1690 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. Miskolci Egyetem
12285 1690 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár Miskolci Egyetem
12232 1688 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban Miskolci Egyetem
14670 1682 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként Miskolci Egyetem
16700 1679 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban Miskolci Egyetem
5793 1678 Churchill és az európai gondolat Miskolci Egyetem
12429 1677 Az abszolutizmus és a felvilágosult abszolutizmus államszervezeti jellegzetességei Miskolci Egyetem
15257 1677 Egységtől egységig Miskolci Egyetem
24683 1675 Új termék bevezetése a piacra Miskolci Egyetem
5760 1666 A hindu nacionalizmus két útján Miskolci Egyetem
15977 1656 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek Miskolci Egyetem
11185 1646 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban Miskolci Egyetem