Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Number Id Ttle of the document Number of visits
1. 11759 Az anyagtudomány alapjai 5265
2. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 5167
3. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3807
4. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 3762
5. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 3550
6. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 3236
7. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 2954
8. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2802
9. 19010 Ábrázoló geometria 2789
10. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2710
11. 5586 Divatélmény 2562
12. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2483
13. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2446
14. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2424
15. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2414
16. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2412
17. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 2345
18. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 2343
19. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2314
20. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 2279
21. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 2265
22. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2240
23. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 2233
24. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 2214
25. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 2145
26. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 2120
27. 5628 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban 2112
28. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 2088
29. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 2073
30. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 2063
31. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 2058
32. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 2047
33. 28541 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása 2045
34. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 2031
35. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 2026
36. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 2020
37. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 2014
38. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 2006
39. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 1998
40. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 1974
41. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 1916
42. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1891
43. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 1880
44. 29726 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies 1859
45. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 1846
46. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 1839
47. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1818
48. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1814
49. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 1813
50. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1805
51. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1791
52. 19069 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén 1781
53. 11757 Bankok, bankügyletek 1748
54. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1735
55. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1730
56. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1729
57. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1710
58. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1703
59. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1696
60. 24084 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése 1677
61. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1672
62. 18013 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai 1646
63. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1637
64. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1637
65. 11737 Matematika Példatár I. 1627
66. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1609
67. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1605
68. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1602
69. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1592
70. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1582
71. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1574
72. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1535
73. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1521
74. 18873 Kiégés menedzsment a pedagógusoknál, a pedagógus szerep szerepelvárásai, a konfliktusok és a munkahelyi stressz szerepe a kiégéshez vezető úton 1502
75. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1492
76. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1487
77. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1480
78. 18275 Közlekedési bűncselekmények szabályozása és gyakorlata a magyar büntetőjogban különös tekintettel a közúti baleset okozása bűncselekményre 1465
79. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1456
80. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1448
81. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1441
82. 14670 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként 1411
83. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1411
84. 12204 A szlovák nyelvújítás 1404
85. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1388
86. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1388
87. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1387
88. 5774 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata 1373
89. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1372
90. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1372
91. 15257 Egységtől egységig 1372
92. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1372
93. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1365
94. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1357
95. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1350
96. 13061 A házassági jog kodifikációi 1347
97. 13717 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei 1332
98. 12283 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai 1323
99. 12058 Az Okoskodások 1317
100. 12245 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata 1306