Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Number Id Ttle of the document Number of visits
1. 11759 Az anyagtudomány alapjai 5298
2. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 5254
3. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3809
4. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 3775
5. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 3576
6. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 3256
7. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 3001
8. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2812
9. 19010 Ábrázoló geometria 2796
10. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2712
11. 5586 Divatélmény 2602
12. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2488
13. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2454
14. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2444
15. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2434
16. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2414
17. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 2359
18. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 2356
19. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2316
20. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 2303
21. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 2297
22. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 2266
23. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 2246
24. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2245
25. 5628 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban 2189
26. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 2183
27. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 2132
28. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 2126
29. 28541 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása 2117
30. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 2115
31. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 2089
32. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 2084
33. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 2075
34. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 2048
35. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 2048
36. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 2046
37. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 2034
38. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 2012
39. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 2004
40. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 2000
41. 29726 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies 1993
42. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 1952
43. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 1900
44. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1896
45. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 1889
46. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 1858
47. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 1851
48. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1844
49. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1833
50. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1822
51. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1816
52. 19069 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén 1812
53. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1760
54. 11757 Bankok, bankügyletek 1755
55. 11737 Matematika Példatár I. 1752
56. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1751
57. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1736
58. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1732
59. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1723
60. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1719
61. 24084 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése 1710
62. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1694
63. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1673
64. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1673
65. 18013 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai 1654
66. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1627
67. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1626
68. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1613
69. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1595
70. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1592
71. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1585
72. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1568
73. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1549
74. 18873 Kiégés menedzsment a pedagógusoknál, a pedagógus szerep szerepelvárásai, a konfliktusok és a munkahelyi stressz szerepe a kiégéshez vezető úton 1517
75. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1515
76. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1514
77. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1490
78. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1488
79. 18275 Közlekedési bűncselekmények szabályozása és gyakorlata a magyar büntetőjogban különös tekintettel a közúti baleset okozása bűncselekményre 1483
80. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1476
81. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1457
82. 12204 A szlovák nyelvújítás 1426
83. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1424
84. 14670 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként 1422
85. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1413
86. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1412
87. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1405
88. 5774 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata 1398
89. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1393
90. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1393
91. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1393
92. 15257 Egységtől egységig 1391
93. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1386
94. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1373
95. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1373
96. 13061 A házassági jog kodifikációi 1370
97. 13717 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei 1349
98. 12283 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai 1347
99. 12058 Az Okoskodások 1344
100. 12245 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata 1330