Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Sorszám Id Dokumentum címe Megtekintések száma
1. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 4251
2. 11759 Az anyagtudomány alapjai 3978
3. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3508
4. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 3224
5. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 2959
6. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 2743
7. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2713
8. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2654
9. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2391
10. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2385
11. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2364
12. 19010 Ábrázoló geometria 2323
13. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2290
14. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2269
15. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2256
16. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 2216
17. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2176
18. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 2151
19. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 2124
20. 5586 Divatélmény 2034
21. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 2001
22. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 1958
23. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 1957
24. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 1955
25. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 1948
26. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 1935
27. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 1928
28. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 1913
29. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 1887
30. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 1857
31. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 1847
32. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 1830
33. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 1823
34. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 1781
35. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1770
36. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 1765
37. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 1742
38. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 1699
39. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 1694
40. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 1687
41. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1675
42. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1658
43. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1643
44. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1640
45. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 1624
46. 11757 Bankok, bankügyletek 1600
47. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 1595
48. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1589
49. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 1586
50. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1579
51. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1569
52. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1552
53. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1544
54. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1542
55. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1527
56. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1519
57. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 1499
58. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1492
59. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1484
60. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1470
61. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1465
62. 19069 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén 1455
63. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1447
64. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1447
65. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1430
66. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1416
67. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1402
68. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1349
69. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1325
70. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1323
71. 18013 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai 1312
72. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1305
73. 5628 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban 1302
74. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1300
75. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1290
76. 12204 A szlovák nyelvújítás 1290
77. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1275
78. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1266
79. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1260
80. 14761 Vízsugárhajtómű tervezése 1251
81. 24084 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése 1249
82. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1248
83. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1246
84. 12814 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál 1243
85. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1235
86. 12283 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai 1229
87. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1226
88. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1226
89. 12245 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata 1210
90. 15257 Egységtől egységig 1206
91. 13375 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream 1191
92. 13717 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei 1186
93. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1182
94. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1173
95. 13061 A házassági jog kodifikációi 1167
96. 12561 Agrárjogi gyakorlat 1161
97. 12315 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban 1156
98. 23232 Tüskehúzó 2014 1154
99. 12058 Az Okoskodások 1153
100. 5774 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata 1152

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.