Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Number Id Ttle of the document Number of visits
1. 11759 Az anyagtudomány alapjai 5004
2. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 4882
3. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3802
4. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 3673
5. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 3433
6. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 3200
7. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 2821
8. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2767
9. 19010 Ábrázoló geometria 2737
10. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2700
11. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2471
12. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2419
13. 5586 Divatélmény 2416
14. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2410
15. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2409
16. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2396
17. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 2310
18. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2309
19. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 2255
20. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 2234
21. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2229
22. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 2218
23. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 2174
24. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 2169
25. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 2100
26. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 2095
27. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 2040
28. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 2024
29. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 2013
30. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 2010
31. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 2009
32. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 2000
33. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 1994
34. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 1987
35. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 1980
36. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 1975
37. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 1971
38. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 1925
39. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 1884
40. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1870
41. 5628 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban 1865
42. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 1854
43. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 1801
44. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1792
45. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1788
46. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1782
47. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 1763
48. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 1751
49. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1749
50. 11757 Bankok, bankügyletek 1729
51. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1722
52. 19069 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén 1704
53. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1699
54. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1694
55. 28541 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása 1681
56. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1675
57. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1673
58. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1673
59. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1645
60. 24084 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése 1608
61. 18013 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai 1605
62. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1601
63. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1601
64. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1588
65. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1587
66. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1582
67. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1571
68. 11737 Matematika Példatár I. 1569
69. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1565
70. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1557
71. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1517
72. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1502
73. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1480
74. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1464
75. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1452
76. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1437
77. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1425
78. 29726 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies 1417
79. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1417
80. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1396
81. 12204 A szlovák nyelvújítás 1392
82. 18873 Kiégés menedzsment a pedagógusoknál, a pedagógus szerep szerepelvárásai, a konfliktusok és a munkahelyi stressz szerepe a kiégéshez vezető úton 1391
83. 14670 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként 1386
84. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1367
85. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1362
86. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1361
87. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1353
88. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1353
89. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1351
90. 5774 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata 1345
91. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1339
92. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1336
93. 15257 Egységtől egységig 1335
94. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1332
95. 13061 A házassági jog kodifikációi 1325
96. 13717 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei 1312
97. 12283 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai 1305
98. 12058 Az Okoskodások 1286
99. 12245 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata 1286
100. 13375 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream 1276