Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Sorszám Id Dokumentum címe Megtekintések száma
1. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 3877
2. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3479
3. 11759 Az anyagtudomány alapjai 3303
4. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 3094
5. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2648
6. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 2647
7. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2607
8. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 2536
9. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2344
10. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2309
11. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2301
12. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2234
13. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2224
14. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2189
15. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2107
16. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 2037
17. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 2032
18. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 1918
19. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 1906
20. 5586 Divatélmény 1903
21. 19010 Ábrázoló geometria 1872
22. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 1872
23. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 1868
24. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 1843
25. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 1828
26. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 1774
27. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 1758
28. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 1725
29. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 1713
30. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1699
31. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 1654
32. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 1633
33. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1618
34. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 1597
35. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 1596
36. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 1590
37. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1590
38. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1587
39. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 1584
40. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 1583
41. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 1559
42. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1542
43. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1537
44. 11757 Bankok, bankügyletek 1524
45. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 1522
46. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1520
47. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 1516
48. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1512
49. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1512
50. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 1505
51. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1497
52. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 1483
53. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1449
54. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1443
55. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1437
56. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1436
57. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 1396
58. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1394
59. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1382
60. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1380
61. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1376
62. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1350
63. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 1325
64. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1321
65. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1321
66. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1292
67. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1264
68. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1257
69. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1250
70. 12204 A szlovák nyelvújítás 1250
71. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1235
72. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1233
73. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1222
74. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1222
75. 14761 Vízsugárhajtómű tervezése 1222
76. 12814 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál 1220
77. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1218
78. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1209
79. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1204
80. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1197
81. 19069 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén 1187
82. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1182
83. 12245 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata 1181
84. 12283 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai 1165
85. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1151
86. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1151
87. 13375 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream 1133
88. 12561 Agrárjogi gyakorlat 1125
89. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1118
90. 12315 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban 1114
91. 12058 Az Okoskodások 1113
92. 15257 Egységtől egységig 1112
93. 12280 Érthető, amit mondok? 1112
94. 23232 Tüskehúzó 2014 1111
95. 13717 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei 1105
96. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1097
97. 13061 A házassági jog kodifikációi 1096
98. 12912 A női munkavállalók esélyei a kazincbarcikai kistérség munkaerőpiacán 1089
99. 12559 Fejezetek a "Százéves" háborúból 1084
100. 18294 Az ellátottjogi képviselet rendszere Magyarországon, szervezeti módosulások, jogvédelmi tapasztalatok 1077

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.