Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Number Id Ttle of the document Number of visits
1. 11759 Az anyagtudomány alapjai 6458
2. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 6335
3. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 4012
4. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3961
5. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 3792
6. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 3422
7. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 3406
8. 19010 Ábrázoló geometria 3095
9. 5586 Divatélmény 3046
10. 29726 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies 3024
11. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2943
12. 5628 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban 2834
13. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2817
14. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 2753
15. 28541 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása 2735
16. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2715
17. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 2688
18. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2682
19. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 2656
20. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 2648
21. 11737 Matematika Példatár I. 2645
22. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 2643
23. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 2605
24. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2603
25. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 2573
26. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 2554
27. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 2551
28. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 2550
29. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2547
30. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2517
31. 13788 Egy fiatalkori Kosztolányi-novella két változata: Ilike az asztalnál - Ozsonna 2507
32. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 2450
33. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 2428
34. 29900 Élhetőbb város – avagy Smart City 2421
35. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2411
36. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 2392
37. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 2383
38. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 2375
39. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2365
40. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 2353
41. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 2350
42. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 2310
43. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 2302
44. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 2282
45. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 2272
46. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 2214
47. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 2171
48. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 2170
49. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 2162
50. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 2157
51. 19069 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén 2154
52. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 2153
53. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 2150
54. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 2144
55. 24084 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése 2124
56. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 2119
57. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 2119
58. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 2072
59. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 2048
60. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 2046
61. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 2046
62. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 2045
63. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 2016
64. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 2015
65. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 2011
66. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1984
67. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1976
68. 11757 Bankok, bankügyletek 1964
69. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1951
70. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1910
71. 33285 Quantitative classification of carbonate aquifers based on hydraulic behaviour 1890
72. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1878
73. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1855
74. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1844
75. 17066 Vezetéselmélet 1810
76. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1796
77. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1794
78. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1793
79. 18013 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai 1782
80. 5774 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata 1777
81. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1750
82. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1750
83. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1747
84. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1725
85. 12058 Az Okoskodások 1720
86. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1708
87. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1704
88. 12204 A szlovák nyelvújítás 1695
89. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1690
90. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1690
91. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1688
92. 14670 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként 1682
93. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1679
94. 5793 Churchill és az európai gondolat 1678
95. 12429 Az abszolutizmus és a felvilágosult abszolutizmus államszervezeti jellegzetességei 1677
96. 15257 Egységtől egységig 1677
97. 24683 Új termék bevezetése a piacra 1675
98. 5760 A hindu nacionalizmus két útján 1666
99. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1656
100. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1646