Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statisztikák
Állomány statisztikák
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Sorszám Id Dokumentum címe Megtekintések száma
1. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 3990
2. 11759 Az anyagtudomány alapjai 3514
3. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3489
4. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 3138
5. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 2737
6. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2672
7. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2619
8. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 2560
9. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2356
10. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2329
11. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2316
12. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2248
13. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2243
14. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2208
15. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2134
16. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 2068
17. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 2056
18. 19010 Ábrázoló geometria 2033
19. 5586 Divatélmény 1958
20. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 1928
21. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 1923
22. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 1888
23. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 1886
24. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 1864
25. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 1861
26. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 1844
27. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 1841
28. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 1792
29. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 1777
30. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 1746
31. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 1739
32. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1721
33. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 1696
34. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 1662
35. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1632
36. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 1625
37. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 1622
38. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 1611
39. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 1609
40. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1606
41. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 1604
42. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 1600
43. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1596
44. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1575
45. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1552
46. 11757 Bankok, bankügyletek 1543
47. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1528
48. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1527
49. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1525
50. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 1525
51. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 1509
52. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1502
53. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1468
54. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1457
55. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1457
56. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1447
57. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 1419
58. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1416
59. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1403
60. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1401
61. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1385
62. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1371
63. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1345
64. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1345
65. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 1336
66. 19069 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén 1330
67. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1303
68. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1295
69. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1280
70. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1276
71. 12204 A szlovák nyelvújítás 1262
72. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1255
73. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1241
74. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1240
75. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1233
76. 12814 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál 1229
77. 5628 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban 1228
78. 14761 Vízsugárhajtómű tervezése 1228
79. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1227
80. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1226
81. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1218
82. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1217
83. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1202
84. 12245 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata 1187
85. 12283 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai 1178
86. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1167
87. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1167
88. 24084 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése 1151
89. 13375 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream 1146
90. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1134
91. 12561 Agrárjogi gyakorlat 1133
92. 15257 Egységtől egységig 1128
93. 12315 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban 1128
94. 23232 Tüskehúzó 2014 1127
95. 18013 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai 1125
96. 12058 Az Okoskodások 1123
97. 12280 Érthető, amit mondok? 1122
98. 13717 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei 1120
99. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1119
100. 13061 A házassági jog kodifikációi 1112

Impresszum | Adatvédelmi nyilatkozat | Kapcsolat | Linkek
JaDoX 3.5 - Copyright © 2008 - 2012, Monguz Kft. Minden jog fenntartva.