Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Number Id Ttle of the document Number of visits
1. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 5592
2. 11759 Az anyagtudomány alapjai 5558
3. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3901
4. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 3829
5. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 3651
6. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 3314
7. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 3149
8. 19010 Ábrázoló geometria 2881
9. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2838
10. 29726 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies 2766
11. 5586 Divatélmény 2752
12. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2724
13. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2533
14. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2532
15. 28541 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása 2527
16. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2512
17. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2470
18. 5628 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban 2456
19. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 2435
20. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2429
21. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 2428
22. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 2420
23. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 2415
24. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 2409
25. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 2365
26. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2329
27. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 2307
28. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 2298
29. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2269
30. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 2250
31. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 2241
32. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 2229
33. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 2192
34. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 2159
35. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 2156
36. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 2142
37. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 2136
38. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 2131
39. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 2127
40. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 2102
41. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 2101
42. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 2060
43. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 2054
44. 13788 Egy fiatalkori Kosztolányi-novella két változata: Ilike az asztalnál - Ozsonna 2013
45. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 1991
46. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 1974
47. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 1945
48. 11737 Matematika Példatár I. 1940
49. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1935
50. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1935
51. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1930
52. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1930
53. 19069 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén 1925
54. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1916
55. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1882
56. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1867
57. 24084 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése 1842
58. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1834
59. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1823
60. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1823
61. 11757 Bankok, bankügyletek 1800
62. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1797
63. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1797
64. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1785
65. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1773
66. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1766
67. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1734
68. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1734
69. 18013 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai 1694
70. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1686
71. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1681
72. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1660
73. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1616
74. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1609
75. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1602
76. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1601
77. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1599
78. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1585
79. 18275 Közlekedési bűncselekmények szabályozása és gyakorlata a magyar büntetőjogban különös tekintettel a közúti baleset okozása bűncselekményre 1556
80. 18873 Kiégés menedzsment a pedagógusoknál, a pedagógus szerep szerepelvárásai, a konfliktusok és a munkahelyi stressz szerepe a kiégéshez vezető úton 1551
81. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1548
82. 5774 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata 1531
83. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1530
84. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1526
85. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1517
86. 12204 A szlovák nyelvújítás 1517
87. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1512
88. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1510
89. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1510
90. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1508
91. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1505
92. 15257 Egységtől egységig 1494
93. 14670 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként 1490
94. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1489
95. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1485
96. 12058 Az Okoskodások 1484
97. 13061 A házassági jog kodifikációi 1463
98. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1460
99. 29900 Élhetőbb város – avagy Smart City 1460
100. 12283 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai 1445