Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Number Id Ttle of the document Number of visits
1. 11759 Az anyagtudomány alapjai 4703
2. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 4647
3. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 3568
4. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3524
5. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 3346
6. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 3143
7. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2760
8. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2694
9. 19010 Ábrázoló geometria 2682
10. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 2637
11. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2457
12. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2413
13. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2409
14. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2395
15. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2379
16. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2306
17. 5586 Divatélmény 2302
18. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 2280
19. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 2229
20. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2218
21. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 2182
22. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 2149
23. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 2144
24. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 2131
25. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 2076
26. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 2070
27. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 2024
28. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 2018
29. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 1992
30. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 1985
31. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 1984
32. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 1969
33. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 1965
34. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 1957
35. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 1954
36. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 1933
37. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 1901
38. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 1866
39. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 1859
40. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1854
41. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 1823
42. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 1775
43. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1775
44. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1774
45. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1774
46. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 1728
47. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1717
48. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1713
49. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 1695
50. 11757 Bankok, bankügyletek 1693
51. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1675
52. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1666
53. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1661
54. 19069 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén 1659
55. 5628 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban 1659
56. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1659
57. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1638
58. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1629
59. 28541 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása 1587
60. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1585
61. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1582
62. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1581
63. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1581
64. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1566
65. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1566
66. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1552
67. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1538
68. 18013 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai 1533
69. 24084 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése 1523
70. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1507
71. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1484
72. 11737 Matematika Példatár I. 1482
73. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1474
74. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1442
75. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1431
76. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1421
77. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1415
78. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1409
79. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1395
80. 12204 A szlovák nyelvújítás 1381
81. 14670 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként 1355
82. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1351
83. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1351
84. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1346
85. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1336
86. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1336
87. 5774 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata 1331
88. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1327
89. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1325
90. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1324
91. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1323
92. 15257 Egységtől egységig 1322
93. 13061 A házassági jog kodifikációi 1303
94. 12283 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai 1296
95. 13717 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei 1295
96. 29726 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies 1283
97. 12245 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata 1281
98. 12058 Az Okoskodások 1275
99. 12814 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál 1271
100. 14761 Vízsugárhajtómű tervezése 1270