Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Number Id Ttle of the document Number of visits
1. 11759 Az anyagtudomány alapjai 6257
2. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 6125
3. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 3934
4. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3930
5. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 3720
6. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 3370
7. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 3318
8. 19010 Ábrázoló geometria 3031
9. 29726 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies 2981
10. 5586 Divatélmény 2952
11. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2900
12. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2773
13. 5628 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban 2704
14. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2665
15. 28541 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása 2654
16. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 2638
17. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2630
18. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 2612
19. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 2571
20. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2571
21. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 2551
22. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2509
23. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 2508
24. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 2504
25. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 2498
26. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2479
27. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 2476
28. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 2454
29. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 2419
30. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2379
31. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 2377
32. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 2375
33. 29900 Élhetőbb város – avagy Smart City 2371
34. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 2332
35. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2319
36. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 2301
37. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 2282
38. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 2280
39. 13788 Egy fiatalkori Kosztolányi-novella két változata: Ilike az asztalnál - Ozsonna 2267
40. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 2252
41. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 2244
42. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 2241
43. 11737 Matematika Példatár I. 2241
44. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 2226
45. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 2224
46. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 2141
47. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 2107
48. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 2106
49. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 2098
50. 19069 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén 2092
51. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 2087
52. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 2078
53. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 2075
54. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 2055
55. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 2047
56. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 2034
57. 24084 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése 2025
58. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 2019
59. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1965
60. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1960
61. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1959
62. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1959
63. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1951
64. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1948
65. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1937
66. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1908
67. 11757 Bankok, bankügyletek 1888
68. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1882
69. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1865
70. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1851
71. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1815
72. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1797
73. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1791
74. 33285 Quantitative classification of carbonate aquifers based on hydraulic behaviour 1754
75. 18013 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai 1744
76. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1744
77. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1725
78. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1716
79. 5774 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata 1706
80. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1662
81. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1659
82. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1654
83. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1654
84. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1649
85. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1648
86. 12058 Az Okoskodások 1646
87. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1641
88. 12204 A szlovák nyelvújítás 1632
89. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1628
90. 15257 Egységtől egységig 1628
91. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1614
92. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1613
93. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1611
94. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1610
95. 18275 Közlekedési bűncselekmények szabályozása és gyakorlata a magyar büntetőjogban különös tekintettel a közúti baleset okozása bűncselekményre 1604
96. 14670 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként 1600
97. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1596
98. 18873 Kiégés menedzsment a pedagógusoknál, a pedagógus szerep szerepelvárásai, a konfliktusok és a munkahelyi stressz szerepe a kiégéshez vezető úton 1593
99. 12429 Az abszolutizmus és a felvilágosult abszolutizmus államszervezeti jellegzetességei 1591
100. 5793 Churchill és az európai gondolat 1590