Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Number Id Ttle of the document Number of visits
1. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 5419
2. 11759 Az anyagtudomány alapjai 5362
3. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3817
4. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 3800
5. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 3611
6. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 3283
7. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 3067
8. 19010 Ábrázoló geometria 2838
9. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2818
10. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2715
11. 5586 Divatélmény 2661
12. 29726 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies 2522
13. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2495
14. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2485
15. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2477
16. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2463
17. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2416
18. 28541 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása 2413
19. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 2380
20. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 2374
21. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 2363
22. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 2356
23. 5628 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban 2348
24. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 2335
25. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2319
26. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 2303
27. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2252
28. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 2234
29. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 2207
30. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 2184
31. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 2182
32. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 2153
33. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 2126
34. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 2115
35. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 2094
36. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 2083
37. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 2080
38. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 2079
39. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 2072
40. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 2047
41. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 2034
42. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 2031
43. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 1973
44. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 1939
45. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1910
46. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 1906
47. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 1893
48. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1883
49. 11737 Matematika Példatár I. 1878
50. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1876
51. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1869
52. 19069 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén 1860
53. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1858
54. 13788 Egy fiatalkori Kosztolányi-novella két változata: Ilike az asztalnál - Ozsonna 1812
55. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1810
56. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1808
57. 11757 Bankok, bankügyletek 1782
58. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1777
59. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1776
60. 24084 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése 1765
61. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1757
62. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1748
63. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1734
64. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1728
65. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1728
66. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1702
67. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1670
68. 18013 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai 1669
69. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1665
70. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1645
71. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1624
72. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1597
73. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1595
74. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1590
75. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1561
76. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1561
77. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1557
78. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1546
79. 18873 Kiégés menedzsment a pedagógusoknál, a pedagógus szerep szerepelvárásai, a konfliktusok és a munkahelyi stressz szerepe a kiégéshez vezető úton 1533
80. 18275 Közlekedési bűncselekmények szabályozása és gyakorlata a magyar büntetőjogban különös tekintettel a közúti baleset okozása bűncselekményre 1515
81. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1495
82. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1490
83. 5774 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata 1473
84. 12204 A szlovák nyelvújítás 1460
85. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1458
86. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1456
87. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1456
88. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1454
89. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1452
90. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1445
91. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1445
92. 15257 Egységtől egységig 1438
93. 14670 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként 1438
94. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1437
95. 12058 Az Okoskodások 1417
96. 13061 A házassági jog kodifikációi 1413
97. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1410
98. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1394
99. 13717 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei 1393
100. 12283 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai 1384