Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Number Id Ttle of the document Number of visits
1. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 4503
2. 11759 Az anyagtudomány alapjai 4307
3. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3518
4. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 3424
5. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 3243
6. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 3037
7. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2744
8. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2683
9. 19010 Ábrázoló geometria 2559
10. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 2488
11. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2448
12. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2406
13. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2402
14. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2387
15. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2351
16. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2287
17. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 2242
18. 5586 Divatélmény 2234
19. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2207
20. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 2204
21. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 2123
22. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 2114
23. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 2085
24. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 2043
25. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 2038
26. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 2019
27. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 2010
28. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 2009
29. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 1984
30. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 1956
31. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 1948
32. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 1944
33. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 1937
34. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 1930
35. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 1930
36. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 1889
37. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 1869
38. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 1841
39. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1839
40. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 1790
41. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1758
42. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1758
43. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 1744
44. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1743
45. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 1733
46. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1707
47. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 1691
48. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1681
49. 11757 Bankok, bankügyletek 1665
50. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1652
51. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1652
52. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 1649
53. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1642
54. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1637
55. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1600
56. 19069 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén 1594
57. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1584
58. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1563
59. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1557
60. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1557
61. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1557
62. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1557
63. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1552
64. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1545
65. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1513
66. 5628 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban 1513
67. 28541 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása 1507
68. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1500
69. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1471
70. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1458
71. 18013 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai 1440
72. 24084 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése 1428
73. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1414
74. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1406
75. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1400
76. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1399
77. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1395
78. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1388
79. 12204 A szlovák nyelvújítás 1368
80. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1340
81. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1333
82. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1332
83. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1317
84. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1316
85. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1316
86. 14670 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként 1315
87. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1311
88. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1310
89. 5774 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata 1309
90. 15257 Egységtől egységig 1305
91. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1298
92. 12283 Jankovics Mária: A fordítás elméletének és gyakorlatának orosz–magyar vonatkozásai 1284
93. 13061 A házassági jog kodifikációi 1282
94. 13717 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei 1279
95. 12245 Borsod-Abaúj-Zemplén megye egészségturisztikai potenciáljának vizsgálata 1273
96. 14761 Vízsugárhajtómű tervezése 1267
97. 12814 A belső PR alkalmazásának lehetőségei egy ipari középvállalatnál 1266
98. 13375 Numerical investigation of mechanical energy transfer between the fluid and the cylinder oscillating transverse to the main stream 1260
99. 12058 Az Okoskodások 1255
100. 12315 A házassági vagyonjog szabályozási tendenciája az Európai Unióban 1217