Statistics
Help Minimize Maximize
 
Statistics
File statistics
Könyvtáranként a legtöbbször megtekintett dokumentumok

Miskolci Egyetem

Number Id Ttle of the document Number of visits
1. 11759 Az anyagtudomány alapjai 5904
2. 5549 A vallomás befolyásolása a büntetőeljárásban 5828
3. 19730 Az abortusz alkotmányos kérdései 3906
4. 11514 Speciális munkadarab-befogó készülék tervezése 3851
5. 16667 A társadalmi struktúra, alakulat és a duális politikai rendszer 3674
6. 15116 Háromdimenziós pantográf fejlesztése 3344
7. 13876 A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére 3200
8. 19010 Ábrázoló geometria 2933
9. 29726 Relationship between the number of ISO 9001 certifications and the national economic performance in transitional economies 2921
10. 14398 Zugló a városfejlesztés tükrében 2866
11. 5586 Divatélmény 2846
12. 17871 Társadalomelméleti vázlat. Első rész: Az egyének, az intézmények és a cselekvések 2736
13. 5628 A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban 2589
14. 28541 Települési szilárdhulladék lerakók hőgazdálkodásának megalapozása 2586
15. 13467 Michael Grant és a tönkretett római középosztály, avagy a curialisok menekülése 2574
16. 5514 Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban 2574
17. 13331 Ombudsman intézmények: Intézménytörténet 2532
18. 19027 A bűnözésföldrajz modern irányzatainak alkalmazási lehetőségei különböző területi szinteken 2528
19. 18331 A kezes megtérítési igényei a római jogban 2498
20. 18016 Kúpos csiga-, tányérkerék-, és szerszám felületek kapcsolódásának elemzése 2491
21. 11567 A láncügyletek Áfa szabályozása, különös tekintettel a csalásokra és azok hatósági ellenőrzésére 2480
22. 17257 A hypotonia, mint tünet, okai, következményei és kezelése a gyógytornász eszközeivel 3 éves kortól 2451
23. 14716 Szerencsi ülepítő és tározó tavak monitoringja, illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának modellezése 2438
24. 13675 A gáz és plazma közegű karbonitridálás összehasonlítása a kialakult rétegmélység és a költségek szempontjából 2436
25. 15617 "Én pedig mint a sziv nélkül való tsak bolygok" 2423
26. 22696 Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban 2400
27. 18501 A sportjog, mint sajátos szakjog 2388
28. 14214 Kosd Község Önkormányzat gazdálkodása a reformok tükrében 2340
29. 6388 A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség 2320
30. 12777 The Concept and Development Tendencies of Corporate Social Responsibility 2306
31. 20898 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 2. kötet 2293
32. 13146 Android alkalmazás fejlesztése egészségügyi állapotfelmérő rendszerhez 2279
33. 20899 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 3. kötet 2257
34. 6176 A nő helyzete az arab társadalomban - a modern egyiptomi irodalom és a feminizmus tükrében 2250
35. 29900 Élhetőbb város – avagy Smart City 2225
36. 20162 A felső-magyarországi hitvita szövegkapcsolati rendszerének vizsgálata 2199
37. 21499 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 4. kötet 2197
38. 6382 Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása 2191
39. 11064 A Kwizda Kft. logisztikai tevékenységének átalakítása egy új raktár kialakításával 2183
40. 6392 Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra 2176
41. 12219 Mélyfúrások állékonysága és a hidraulikus kőzetrepesztés geomechanikája 2165
42. 13859 Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekinettel a Zsidótörvényekre 2150
43. 13788 Egy fiatalkori Kosztolányi-novella két változata: Ilike az asztalnál - Ozsonna 2140
44. 17996 A paródia mint affirmáció: Karinthy Frigyes paródiáinak szerepe a nyugatosok népszerűsítésében 2131
45. 11737 Matematika Példatár I. 2117
46. 11346 A miskolci Bosch Csoport toborzási és kiválasztási folyamata megyénk munkaerő piacán 2070
47. 20897 Társadalomelmélet : Az intézményes szociológia elmélete. 1. kötet 2056
48. 13883 UHMWPE-biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal 2032
49. 18338 Neurális hálózatokon alapuló modellezés és hibadiagnosztika villamos hajtások példáján keresztül 2000
50. 19069 Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában, különös tekintettel a pénzügyi számlák területén 1993
51. 18840 Az irodalmi kreativitás lehetőségei az újmediális környezetben 1992
52. 18844 Napjaink sajtóműfajainak vizsgálata a retorikai-stilisztikai szövegelemzés módszerével 1988
53. 17781 Az alsó-triász sziliciklasztos képződmények szerepe a rudabányai vas- és színesfém-ércesedések létrejöttében 1978
54. 12218 Diszkontinuitások befolyása kőzetfalak (rézsűk) állékonyságára, illetve a szükséges paraméterek meghatározása automatikus mérési adatgyűjtő rendszer alkalmazásával 1967
55. 13975 A börtönbe vezető út, egy fiatalkorú elkövető elmondása alapján 1963
56. 14536 A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai 1943
57. 24084 Nemesített nagyszilárdságú szerkezeti acélok hegesztéstechnológiájának fizikai szimulációra alapozott fejlesztése 1935
58. 15787 Modern hulladéklerakók aljzatszigetelési vizsgálata geoelektromos módszerekkel 1930
59. 17771 Motivációmenedzsment a gyakorlatban 1877
60. 12225 Nyelvhasználat a jogi eljárásban 1874
61. 17998 A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében 1862
62. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1853
63. 16207 A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban 1853
64. 12275 Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzésének módszertana és informatikai támogatottsága 1845
65. 14489 Three-field dual-mixed variational formulation and hp finite element model for elastodynamic analysis of axisymmetric shells 1841
66. 11757 Bankok, bankügyletek 1841
67. 15209 A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések 1808
68. 14065 Az életfogytig tartó szabadságvesztés múltja, jelene, jövője 1791
69. 12316 Low-Reynolds number flow around a cylinder following a figure-8-path – effect of direction of orbit 1791
70. 12427 A miskolci jogakadémia és az evangélikus egyházjog 1764
71. 12228 Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra 1726
72. 18172 A Máv Bzmot sorozatú dízel motorkocsijának kisszériás gyártású modelljének a gyártástechnológiája 1721
73. 5649 A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon 1718
74. 18013 A klinikai vizsgálatok előkészítésének kihívásai 1713
75. 16711 A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében 1667
76. 19810 Mihályi-Répcelak természetes szén-dioxid tároló mélyfúrás-geofizikai adatainak újraértelmezése a szén-dioxid föld alatti tárolás feltételrendszerének kiemelt figyelembevételével 1648
77. 12470 A francia közigazgatási bíráskodás hatása a dualizmus kori magyar törvényhozásra 1616
78. 5774 Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata 1612
79. 11185 Szolgáltatásminőség javítása és vendégelégedettség mérése az Uni Hotel Diákotthonban 1606
80. 15977 Társadalomelméleti vázlat. Harmadik rész: A társadalmi viszonyok és a társadalmi jelenségek 1605
81. 15976 Társadalomelméleti vázlat. Második rész: Az érdekek és az erők a társadalmi életben. 1601
82. 12284 Huszár Ágnes: A nő terei 1586
83. 12247 Úszásterápia gyermekkorban 1583
84. 18275 Közlekedési bűncselekmények szabályozása és gyakorlata a magyar büntetőjogban különös tekintettel a közúti baleset okozása bűncselekményre 1576
85. 12688 Az Európai Közigazgatási Térségről - magyar szemmel 1572
86. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1570
87. 17894 Nagyszilárdságú acélok visszarugózásának modellezése és kísérleti vizsgálata 1570
88. 18873 Kiégés menedzsment a pedagógusoknál, a pedagógus szerep szerepelvárásai, a konfliktusok és a munkahelyi stressz szerepe a kiégéshez vezető úton 1566
89. 12286 Alabán Ferenc: Az emancipált kontextus 1561
90. 15257 Egységtől egységig 1557
91. 14670 Az indirekt beszerzés centralizációjának (I-BUY) bemutatása egy multinacionális vállalat példáján keresztül – a centralizáció előnyei és hátrányai a vállalatfejlesztés eszközeként 1557
92. 12204 A szlovák nyelvújítás 1557
93. 12058 Az Okoskodások 1554
94. 12232 Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban 1545
95. 12285 Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár 1540
96. 12574 OFHC réz újrakristályosodási kinetikájának vizsgálata 1531
97. 17202 Szakértői attitűd, szakértői etika, az etikus szakértői magatartás 1516
98. 16700 Az átalakuló gazdasági térszerkezet sajátosságainak feltárása az észak-magyarországi régióban 1512
99. 13061 A házassági jog kodifikációi 1510
100. 13717 A magyar nyugdíjrendszer pénzügyei 1492